label connect Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

"Beleggers maken ESG vaak onnodig gecompliceerd"

Onder beleggers bestaan nog veel misvattingen over een duurzame beleggingsbenadering. Volgens Janus Henderson Investors is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met beleggingsrendement.

‘Duurzaamheid ís onze beleggingsstrategie.” Dat zegt Hamish Chamberlayne, hoofd Sustainable & Responsible Investment (SRI) van Janus Henderson Investors. De grootste misvatting komt volgens hem doordat klanten bij ESG als eerste denken aan de moraal.

“Vaak wordt de ethische voorkeur in een beleggingsstrategie gestopt als een morele oplossing die zo min mogelijk afbreuk moet doen aan het rendement. Volgens mij is dat de omgekeerde wereld. Wíj hebben juist een zeer investeringsgedreven aanpak waarin het beleggingsrendement van onze klanten voorop staat.”

De grote energietransitie

Hamish Chamberlayne

“Een andere dwaling is dat beleggers vaak denken dat we alleen maar in hernieuwbare energie beleggen, terwijl daar in werkelijkheid minder dan 3% van in portefeuille zit. Ik zou ons dan ook geen groen fonds willen noemen; voor een duurzame wereld moet je verder kijken dan alleen maar het verwijderen van CO2 in een portefeuille. Ook bedrijven die in de tweede of derde lijn staan blootgesteld aan fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld als toeleverancier, lopen grote risico’s in de energietransitie die we doormaken.”

Een van de grootste uitdagingen waar de wereld in de komende decennia voor staat is het opgeven en vervangen van fossiele energiebronnen, aldus Chamberlayne.

“Olie en gas staan aan de basis van onze moderne maatschappij en haar economische ontwikkeling. Maar we hebben nu het punt bereikt waar schone energie op een niet-gesubsidieerde basis kan concurreren met fossiele brandstoffen. Dat is een grote stap voorwaarts op weg naar een koolstofarmere samenleving.”

Peak oil

De elektrificatie van voertuigen draagt daar ook aan bij. Door de dalende batterijkosten is de aanschafprijs van een elektrische bus bijvoorbeeld bijna hetzelfde als die van een dieselbus. Chamberlayne: “De brandstofkosten liggen evenwel 70% lager en bovendien zorgt elektrisch rijden voor schonere lucht.”

Hij adviseert beleggers die hun rendement willen maximaliseren om niet in olie te investeren. “Ik geloof in piekolie, maar dan wel vanuit de vraagkant!” Chamberlayne is ervan overtuigd dat duurzaamheid en beleggingsprestaties zeer nauw met elkaar samenhangen.

“In onze Global Sustainable Equity Strategy zoeken we naar bedrijven die positief bijdragen aan enkele van de grote sociale en milieuvraagstukken die er spelen.”

Duurzame thema’s

Hij doelt op tien thema’s die door Janus Henderson zijn bepaald vanuit vier geïdentificeerde megatrends: een groeiende en ouder wordende bevolking, klimaatverandering en grondstoffenschaarste, die van grote invloed zijn op onze economie en samenleving.

“Als een bedrijf producten of diensten aanbiedt die binnen deze thema’s vallen, denken wij dat ze op lange termijn meer toevoegen voor de maatschappij dan anderen.”

Duurzame trends van Janus Henderson Investors

"We hanteren een multi-thematische strategie, op basis waarvan we een gediversifieerde portefeuille bouwen op basis van milieu-efficiëntie, waterbeheer, duurzaam vervoer, veiligheid op het werk, kwaliteit van leven, gezondheid, kennis en technologie.”

Positief versus negatief

Chamberlayne ziet ESG als een volledig integraal onderdeel in de waardebepaling van een onderneming. Hij zoekt naar bedrijven met daadkrachtige managementteams die naast milieuaspecten tevens belang hechten aan het menselijk kapitaal.

“Natuurlijk analyseren we of een bedrijf efficiënte fabrieken heeft of dat er sprake is van vervuiling van de omgeving, maar we onderzoeken ook of het personeel gelukkig is of dat de arbeidsomstandigheden juist voor problemen zorgen. Dat zijn voorbeelden van indicatoren die aangeven of een bedrijf van goede of slechte kwaliteit is.”

In zijn beleggingsproces wordt de positieve impact van diensten en producten van bedrijven op de tien thema’s gekoppeld aan de financiële resultaten zoals omzetgroei, kasstromen en winstmarges. Bij de uitsluitingcriteria wordt juist gekeken naar de negatieve invloed op een duurzame economie.

“Denk daarbij op het menselijk vlak aan sectoren als alcohol en tabak, bij dieren aan de bontindustrie en bij het milieu aan kernenergie en de olie-industrie. Dat zijn allemaal sectoren die we uitsluiten.”

“Mensen maken ESG vaak ingewikkelder dan het is. Voor ons betekent het niets anders dan het vinden van bedrijven die van goede kwaliteit zijn en bijdragen aan een duurzame economie. Daarin streven we bij de constructie van onze portefeuille altijd naar interne consistentie. Beleggers moeten begrijpen wat we doen en dat kunnen toetsen aan de hand van de bedrijven die we selecteren.”

Deel via: