Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Interview

“Over tien jaar bestaan banken niet meer”

Assetmanagers kunnen een belangrijkere rol gaan spelen en mogelijk zelfs de plek van banken deels innemen. Maar daarvoor is het wel nodig dat de markt voor het securitiseren van bedrijfs- en consumentenkredieten wordt ontwikkeld, aldus Auke Plantinga.

meer

Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Op de Lipper Fund Awards-uitreiking op 9 april in het Amsterdammertje hield Auke Plantinga, universitair hoofddocent aan de RUG, de sector een spiegel voor. IEXProfs verzorgde deze uitreiking samen met Lipper voor de tiende keer.

Reden voor ons om ook eens tien jaar vooruit te kijken. Hoe staat de sector er dan voor? Plantinga heeft daar wel ideeën over. Het gaat beter dan ooit met assetmanagers, maar ze zouden de komende tien jaar nog groter en machtiger kunnen worden, denkt hij.

“De fondsenindustrie is een erg succesvolle industrie. Het beheerd vermogen in Europa bedraagt zo’n 18.000 miljard euro. Dit lijkt een enorm bedrag, maar de bancaire sector heeft ruim 30.000 miljard euro op de balans staan.” Het grote belang van de banken in de Europese financiële sector is niet goed voor de financiële stabiliteit, stelt Plantinga.

Rol assetmanagers kan groter

“Banken zijn kwetsbaar voor financiële schokken. Bij elke financiële crisis staan banken in het middelpunt van de belangstelling, omdat ze schokken kunnen versterken. Dit komt door de omvangrijke posities in vreemd vermogen, oftewel de grote spaartegoeden die ze aanhouden. De leverage van een gemiddelde systeembank kan vergeleken worden met die van veel hedgefondsen. Het gemiddelde beleggingsfonds gebruikt geen leverage en kent deze problemen dan ook niet."

"Bij al het nieuws ten tijde van de financiële crises in de afgelopen decennia speelden beleggingsfondsen dan ook geen rol. Het ligt dus voor de hand dat de rol van beleggingsfondsen in de toekomst groter wordt. Neem bijvoorbeeld de Griekse schuldencrisis. Die was vooral een crisis van banken, die vanwege hun onderlinge verwevenheid al snel een domino-effect kreeg."

"De ingrijpende maatregelen die door de monetaire autoriteiten werden genomen, waren niet nodig geweest als de Griekse staatschuld – 146 miljard euro – indertijd volledig in handen was geweest van beleggingsfondsen. In het ergste geval had een volledige kwijtschelding voor fixed income-fondsen wereldwijd een negatief rendement in de orde van grootte van 2% à 3% veroorzaakt. Niet leuk, maar wel overkomelijk, al was het maar omdat de economische groei in Europa vermoedelijk veel hoger was geweest door een snellere afhandeling van de crisis.” Dit is de uitdaging voor managers van beleggingsfondsen, aldus Plantinga.

Auke Plantinga

Fondsen voor onderhandse kredieten

“Er is een kolossale markt voor producten die nu nog op de balans van het bankwezen staan. Het gaat hierbij niet alleen om hypotheken, maar ook om bedrijfs- en consumentenkredieten. Die moeten dan wel gesecuritiseerd worden. Met andere woorden, deze kredietvormen moeten worden ondergebracht in pools die verhandelbaar zijn."

"Fondsenhuizen moeten dus samenwerken om de infrastructuur voor deze markt op te zetten. Nu alleen de politiek en de toezichthouder nog overtuigen, want die zijn verslaafd aan banken. Maar hoeveel banen zijn daar al weg? En regelgeving zorgt ervoor dat banken ook steeds minder vreemd vermogen op hun balansen mogen hebben. Europa zou wat dat betreft een voorbeeld kunnen nemen aan de markt voor asset-backed securities in de VS. Daar regelen beleggers al veel meer onderling zonder de banken.”

Consolidatie binnen de sector, zoals we de afgelopen twee jaar steeds meer zagen, zal nog wel een tijdje aanhouden, denkt Plantinga. “Tegelijkertijd kunnen we verwachten dat er nieuwe partijen opstaan die fondsen ontwikkelen voor onderhands verleende kredieten.”


Wie is Auke Plantinga?

Dr. Plantinga is universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich bezig met social responsible investing , rendementsbeoordelingen van beleggingsportefeuilles, asset- liability management, beleggingsfondsen en behavioral finance . Plantinga is ook partner bij Heap Consultants en commissaris bij Trustus Capital Management.

Alles over de Lipper Fund Awards 2018

Online magazine ETF's