Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Interview

Intelligente energie gaat verder dan zonnepanelen

Thiemo Lang, beheerder van het RobecoSAM Smart Energy Fund, ziet de inzet van intelligente elektriciteit als cruciaal in de transitie van traditionele naar alternatieve energieën. "Daar komt meer bij kijken dan alleen een paar zonnepanelen op het dak."

meer

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Even voorstellen, de nieuwe fondsen in de IEXFonds 40. De veertien nieuwe binnenkomers stellen we in de komende weken aan u voor. Wat gaan de fondsmanagers dit jaar doen om wederom een bovengemiddeld rendement te maken? Wat is hun strategie, wat is hun claim to fame? Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de IEXFonds 40 wederom de Index 20+ van Marcel Tak dit jaar verslaat.

Deze keer het RobecoSAM Smart Energy Fund van Thiemo Lang.


De benchmark van het RobecoSAM Smart Energy Fund – dit jaar nieuw in de IEXFonds 40 – is de MSCI World Index terwijl er genoeg klanten zijn die het fonds eerder vergelijken met een klassieke MSCI Energy Index of met een ETF voor schone energie.

Lang: “Toch zijn de meeste klanten geïnteresseerd in de outperformance van de algehele aandelenmarkt op de lange termijn. Vandaar onze keuze voor MSCI World als referentie-index. Maar omdat slimme energie zo'n sterk gespecialiseerd segment is, zitten er veel aandelen in de benchmark, die wij niet in onze portefeuille hebben en vice versa. Het zal daarom niet verbazen dat het fonds een hoge active share heeft (ongeveer 98%) met een tracking error van 7,59.”

Trend van electrificatie

“Maar we hebben ook een interne benchmark. Die bestaat uit alle bedrijven in ons universum; wereldwijd zo’n 240 aandelen waarvan er gemiddeld tussen de 40 en 80 in portefeuille worden opgenomen. De resultaten van onze portefeuillebeheerders worden ten opzichte van die interne benchmark ook beoordeeld. Dat helpt ons om scherp te blijven, niet achterover te leunen en ons te blijven focussen op nieuwe trends in de energiemarkt.”

De selectie van bedrijven gebeurt via een bottom-up-benadering. Tegelijkertijd benadrukt Lang het belang van top-downtrends. “Daarbij is de trend van elektrificatie voor het fonds natuurlijk erg belangrijk.”

Met zijn technische achtergrond weet Lang waarover hij praat. “Mijn studie elektronica komt goed van pas om de technologische toepassingen en ontwikkelingen van slimme energie te integreren in het beheer van dit fonds.”

Hij heeft een onderverdeling gemaakt in vier hoofdclusters:

 1. Hernieuwbare energie
 2. Energiedistributie
 3. Energiebeheer
 4. Energie-efficiëntie

Lage toetredingsdrempels

De ontwikkelingen in de energiemarkt zijn zo’n tien jaar geleden begonnen met forse investeringen in hernieuwbare energie, vooral in wind- en zonne-energie.

“Dat heeft geleid tot een snel gecommoditiseerde markt met vrij lage toetredingsdrempels. Bovendien is duurzame energie sinds die tijd steeds goedkoper geworden en in capaciteit toegenomen, waardoor onze hele energie-infrastructuur steeds meer op nieuwe energie moet worden ingericht. Daarom zie je bijvoorbeeld dat de traditionele nutsbedrijven meer en meer worden gedwongen om hun businessmodellen duurzaam te herontwerpen.”

De volgende stap is om meer intelligentie in het elektriciteitsnet te krijgen. Dat gedeelte van de business is ondergebracht in het energiedistributiecluster, waar het gebruik van slimme meters de mensen helpt om zo effectief mogelijk met hun stroomvoorziening om te gaan.

Transformatie electiciteit

De geproduceerde energie via de zonnepanelen op het dak wordt daarbij eerst gebruikt om in de eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien. Met de rest wordt het elektriciteitsnetwerk gevoed, vervolgt Lang.

“Nauw verwant aan energiedistributie is het cluster energiebeheer. Daarin selecteren we technologie-enablers die bijdragen aan een efficiëntere transmissie en conversie van elektriciteit. Dat zijn netwerkbedrijven en fabrikanten van vermogenshalfgeleiders die helpen om de energiestromen van en naar het netwerk te transformeren naar de juiste stroomspanning.”

De vraag naar stroomconversie zal met de toename van het aantal elektrische voertuigen alleen maar groter worden, zegt Lang. “Doordat de elektriciteit die uit het netwerk komt een andere stroomspanning heeft dan die van de laadpaal naar de electrische auto, moet die elektriciteit getransformeerd worden. Om dit op de meest optimale manier te doen is elektronica nodig die conversieverlies beperkt en de snelheid verhoogt.”

Thiemo Lang Robeco

Meer technisch georiënteerd

Bij een elektrisch voertuig is conversie van energie vereist om de elektromotor aan te drijven en te kunnen rijden. Daarvoor zijn heel andere voltageniveaus nodig, aldus Lang. “Dat gaat gepaard met enorme hoeveelheden vermogenselektronica die in de auto moet worden geïmplementeerd.”

Het vierde cluster betreft de energie-efficiëntie die alle andere clusters koppelt en op de eindtoepassing is gericht. “Hierin worden alle elektronische componenten gebundeld om complete systeemoplossingen te bieden. Dat kunnen automatiseringsbedrijven zijn die zich bezighouden met industriële robots, maar ook bedrijven die oplossingen leveren voor energie-efficiëntie in de bouw- en woningsector of producenten van, en toeleveranciers aan, elektrische auto’s in de transportsector.”

De afgelopen drie tot vier jaar is het fonds duidelijk steeds meer technisch georiënteerd geworden en richt het zich op bedrijven in een markt met veel rendementspotentie. “Doordat de concurrentie bestaat uit maar een handjevol spelers die diep verankerd zitten in de ontwikkelingen van industriële en automotive efficiëntie, kenmerkt de hightech markt voor slimme energie zich door gezonde winstmarges.”

Voortdurende innovatie

“Met de inzet van smart grids, die slim gebruik kunnen maken van een volatiele energievoorziening, en de bundeling van elektronische elementen vanuit het energie-efficiëntiecluster, kunnen bedrijven inspelen op de elektrificatie van de transport- en verwarmingssector. Het wordt een uitdaging om olie te vervangen in de transportsector en aardgas in de verwarmingsindustrie. De voortdurende innovatie in de energiemarkt biedt perspectief om bedrijven te kiezen die hierbij betrokken zijn en blijven.”

Om rendementen voor de lange termijn te behalen worden de bedrijven zeer actief geselecteerd. Bij de lange termijn denkt Lang aan de lengte van een economische cyclus. “Dan heb je het over 25 jaar of langer. Dat kan volgens mij alleen met een actieve, bottom-up benadering met veel oog voor nieuwe ontwikkelingen.”

Fondsfeiten RobecoSAM Smart Energy Fund

 • Soort fonds: SICAV
 • ISIN: LU0805493003 (N-share class)
 • Sinds: 30-07-2012 (het originele fonds, de B-share class, sinds 23-09-2003)
 • Fondsmanager: Thiemo Lang
 • Beheerd vermogen: 533,57 miljoen euro (per 28-02-2018)
 • Basisvaluta: euro
 • Rendementen (inclusief beheerkosten) per 28-02-2018:
  1 jaar: 14,95%
  3 jaar: 23,35%
  5 jaar: 64,64%
 • Benchmark: MSCI World Index

Lees ook

Assetallocatie