Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Interview

De veerkracht van opkomende markten

Opkomende markten kregen in het verleden vaak faam door pakkende krantenkoppen met titels als de tequila crisis en de samba crisis. “Maar opkomende markten zijn volwassener geworden en tonen meer veerkracht.”

meer

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Devan Kaloo, Global Head of Equities bij Aberdeen Standard Investments, ziet dat vooral externe factoren zorgen voor beweging in opkomende aandelenmarkten. “Omdat buitenlandse investeerders de grote drijfveer achter die economieën zijn.”

“In de meeste opkomende markten liggen de rentes nog steeds hoog. Daarom alloceren binnenlandse beleggers meer aan obligaties dan aan aandelen. Daarnaast zijn binnenlandse investeerders minder vermogend dan hun buitenlandse collegae.”

Dat komt volgens hem tot uitdrukking in de volatiliteit, die in opkomende markten zo’n anderhalf keer boven die van ontwikkelde markten ligt. Maar ook in liquiditeit; door veel minder vrij verhandelbare aandelen in opkomende dan in ontwikkelde markten. De afgelopen drie jaar zag Kaloo, naast taper tantrum (kapitaalvlucht uit opkomende markten terug naar de Verenigde Staten door toenemende onzekerheid over de afbouw van opkoopprogramma’s van schuldpapier), nog twee andere thema’s van grote invloed op opkomende markten; afnemende groei en dalende bedrijfswinsten.

Tech levert meeste winstgroei

Kaloo: “Een van de redenen dat lokale valuta (vaak uitgedrukt in dollars) van opkomende landen zo zwak stonden, waren de tekorten op hun lopende rekening. Om vreemd geld aan te trekken moest de rente omhoog. Dat leidde tot vertraagde economische groei wat neerwaartse druk op lokale munten gaf. Die tekorten zijn afgenomen, met dit jaar weer stijgende valutakoersen in opkomende marken. Dat geeft internationale beleggers vertrouwen.”

Kaloo haalt ook de bedrijfswinsten aan: “Voor het eerst sinds 2012 worden de verwachtingen weer opwaarts bijgesteld, vooral ingegeven door verhoogde winstmarges. Die worden op hun beurt weer geholpen door minder – maar gerichtere – investeringsuitgaven en kostenbesparingen.” Toegenomen dynamiek Opkomende markten zijn de laatste jaren veel dynamischer geworden. 

”Het aantal nieuwe beursgenoteerde ondernemingen groeit, terwijl dat in ontwikkelde markten dramatisch daalt. Ook de traditionele afhankelijkheid van grondstoffen en energie voor – alsmede de correlatie daarvan met – opkomende markten neemt af. Technologie levert als sector nu de grootste bijdrage aan winstgroei.”

Flink meer schuld

“Op geografisch gebied is China nog altijd van grote invloed op opkomende markten, dat tot uiting komt in de grote representatie in indices van opkomende markten. Het goede nieuws is dat daar de valuta- en kapitaaluitstromen zijn gestabiliseerd. Ook kunnen prijsstijgingen in de vastgoedmarkt en de toegenomen vraag naar bouwmaterialen als staal en cement, worden opgevat als positief voor groei.”

Maar volgens hem liggen risico’s op de loer voor de rode draak. In China steeg de schuldenopbouw van 150% van het bbp in 2010 naar 250% eind 2016 die vooral werd gevoed door bedrijfsschulden. “Tegelijkertijd is er sprake van een groeivertraging en wordt het dus moeilijker om die schulden te financieren. De markt moet zich realiseren dat deze schuldenniveaus op den duur onhoudbaar zijn.”

“Bovendien zijn veel Chinese bedrijven nog altijd in staatshanden; groot, log, inefficiënter en minder winstgevend. Je kunt je afvragen of deze ondernemingen worden gerund voor de aandeelhouders, of toch vooral voor de kiezers.” Bij staatsbanken rijst nog een andere vraag, vervolgt hij. “Tussen 2008 en nu zijn de balansen drie to vier keer groter gegroeid, terwijl in diezelfde periode het aantal oninbare leningen halveerde. Dat is hoogst zeldzaam en roept twijfels op over de accuratesse van die informatie.”

Veel kansen in India

“Wij zien de kans op serieuze groeivertraging als groot risico voor China. Weliswaar niet op de korte termijn, maar we zoeken liever elders naar, betere en veiligere, mogelijkheden en zitten daarom onderwogen in China.”

Daarentegen ziet hij volop kansen in India, die met het doorvoeren van zinvolle hervormingspolitiek fundamenteel goed gepositioneerd zitten voor de langere termijn. Kaloo: “Maar de waarderingen zijn daar wat hoog. Misschien is het goed om op betere instapmomenten te wachten.”

Voor de lefgozers lonken Brazilië en Rusland, waar hij op termijn goede vooruitzichten op groeiherstel ziet. Ondanks dat de passieve benadering een grote component is in opkomende markten (20 tot 30%) draait voor Kaloo alles om individuele aandelenselectie. “Lange termijn rendementen en succes worden vooral op een actieve manier behaald.”

Impact beleggen