Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Herstel van het ecosysteem is broodnodig

De VN heeft de periode 2021-2030 uitgeroepen tot decennium van het Ecosysteemherstel. Het project is ambitieus, maar absoluut noodzakelijk. Door te beleggen in het nieuwe beleggingsfonds BNP Paribas Ecosysteem Restoration kunt u bijgedragen aan het herstel van het ecosysteem.

Het herstelproject van de VN gaat uit van de dringende noodzaak om onze oceanen, bodemgebieden en gemeenschappen te rehabiliteren, en op die manier niet alleen aanzienlijke economische verliezen te vermijden, maar ook de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen een halt toe te roepen. Tevens wil het project ons mensen weerbaarder maken tegenover de klimaatverandering en streeft het ernaar om de biodiversiteit te vergroten.

Dat herstel kan op allerlei manieren gebeuren, door bijvoorbeeld actief te planten of door de druk op de natuur weg te nemen, zodat deze op eigen kracht kan herstellen. De voordelen van gezondere ecosystemen met meer biodiversiteit zijn evident, namelijk een toename aan vruchtbare bodems, een grotere opbrengst van timmerhout en vis en meer opslag van broeikasgassen.

"De voordelen van gezondere ecosystemen met meer biodiversiteit zijn evident"

Naar inschatting van de Verenigde Naties kan het herstel van 350 miljoen hectare aangetaste natuur op het land en in het water tussen nu en 2030 voor 9 biljoen dollar aan ecosysteem-gebonden diensten opleveren. Verder haalt dat herstel mogelijk ook 13 tot 26 gigaton aan broeikasgassen uit de atmosfeer. De economische baten van dergelijke interventies liggen negen keer hoger dan de investeringskosten, terwijl nietsdoen minstens drie keer duurder is dan het herstel van het ecosysteem.

Herstel van het ecosysteem biedt beleggingskansen

Genoeg redenen dus om een specifieke beleggingsfonds, BNP Paribas Ecosystem Restoration, op te zetten rond het ecosysteemherstel. “We zien drie wereldwijde economische drijfveren die ecosysteemherstel steeds noodzakelijker maken. Ten eerste groeit de wereldbevolking in 2035 tot 9 miljard mensen waarbij de inkomens stijgen, met een groeiende vraag als gevolg. Ten tweede verbruiken we vandaag het natuurlijk kapitaal 1,75 keer sneller dan dat de aarde het kan herstellen, wat dus ver van duurzaam is. Bovendien hangt meer dan 50% van het wereldwijde bbp sterk of gemiddeld af van de natuur en natuurgerelateerde diensten”, vertelt Ulrik Fugmann, Co-Head Environmental Strategies Group bij BNP Paribas Asset Management.

“Het nieuwe fonds BNP Paribas Ecosystem Restoration past perfect binnen een van de drie pijlers van onze globale strategie als vermogensbeheerder. Als belegger willen we ons richten op de drie grote thema’s: energietransitie, milieubescherming, alsook gelijkheid en inclusieve groei”, vult zijn collega Co-Head Edward Lees aan.

De investeringsdoelstelling van het fonds rond ecosysteemherstel is investeren in bedrijven uit alle hoeken van de wereld die ecologische oplossingen aanbieden voor allerlei milieuvraagstukken. Op die manier beoogt het fonds hogere rendementen die het rendement van de referentie-index, de MSCI ACWI (EUR), op middellange tot lange termijn overtreffen. Het fonds wordt actief beheerd, dus de benchmark MSCI AC World (EUR) NR wordt enkel gebruikt voor prestatievergelijkingen. Het subfonds is niet aan een benchmark gebonden en de prestaties ervan kunnen aanzienlijk afwijken op basis van die van de benchmark).

Een andere manier van accounting

Op het vlak van biodiversiteit en, meer algemeen, de zogeheten ‘nature-based solutions’, begrijpen beleggers dat deze laatste een belangrijke rol spelen bij een geslaagde transitie naar een CO2-neutrale economie. Bijgevolg worden veel rapporten met aanbevelingen en goede praktijken gepubliceerd. “In onze ogen maakt de blauwe economie ook deel uit van die nature-based solutions, want zeegras, mangroves en algen kunnen heel wat CO2 opslaan”, merkt Edward Lees op.

“Het verheugt ons dat steeds meer bedrijven zoveel mogelijk hectaren grond willen beschermen of het verlies aan biodiversiteit proberen te beperken. Maar het doel om 30% van het land en de oceanen op aarde te beschermen, dat onlangs door meer dan 50 landen werd vastgesteld, moet nu naar concrete doelen en richtlijnen voor bedrijven worden vertaald. Het is ontzettend belangrijk dat de boekhoudpraktijken rekening gaan houden met positieve en negatieve externe effecten. De vraag is nu hoe snel we betrouwbare gegevens over die opgevolgde en gemelde externe effecten kunnen verkrijgen. Die gegevens stellen beleggers immers in staat om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Volgens ons zal het aantal beursgenoteerde bedrijven dat als zuivere spelers in natuurherstel kan worden beschouwd, de komende jaren toenemen.”

"Het aantal beursgenoteerde bedrijven dat als zuivere spelers in natuurherstel kan worden beschouwd, zal de komende jaren toenemen.”

Traditioneel waren het de onderhandse markten die zich met dit soort thema’s bezighielden, maar Fugmann is ervan overtuigd dat de publieke markten er ook klaar voor zijn: “We zien nu al meer en meer succesvolle samenwerkingen tussen overheids- en privé-initiatieven die de aantasting van de natuur willen stoppen en/of reeds aangetaste ecosystemen herstellen. We geloven dat dit soort initiatieven steeds belangrijker zullen worden voor de publieke markten en dat een breder spectrum van actoren aan boord zal willen komen als aangetoond wordt dat het herstel van het ecosysteem niet alleen essentieel is om het milieu te beschermen, maar ook maatschappelijke en economische winst genereert.”

De uitdaging

Het blijft een hele uitdaging om kwaliteitsvolle data over ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) te verzamelen. Ondanks tal van initiatieven op dat gebied zijn er veel meer gegevens over bedrijven en hun waardeketen nodig. “Om het tekort te compenseren, kunnen we proxies gebruiken of met verschillende dienstverleners en partners samenwerken. Dankzij een van onze dataleveranciers gebruiken we nu een benaderende proxy voor ongeschonden biodiversiteit, die ons toelaat om risico’s te identificeren en op een zinvollere manier met bedrijven in dialoog te gaan. Vroeger moesten we die informatie manueel verzamelen. Daardoor konden we maar met een heel beperkt aantal bedrijven samenwerken. We hopen dat dit aspect de komende jaren verder zal verbeteren”, vertelt Lees.

De volgende jaren zullen beleggers zich wellicht steeds meer bewust worden van nature-based solutions. “In het verleden werd de combinatie van natuur en geld soms als een oxymoron gezien, omdat de natuur een soort heiligdom was waaraan niet mocht worden geraakt. Maar de financiering van milieubescherming moet van niche naar mainstream evolueren. Ik vind het dus geweldig dat beleggers steeds meer interesse voor ecosysteemherstel tonen”, besluit Fugmann.

Assetallocatie