Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Triodos Groenfonds - Versnellen van de energietransitie

De transitie naar duurzame energie is een belangrijk onderdeel van de missie van het Triodos Groenfonds, het oudste groenfonds van Nederland. Fondsmanager Angeles Toledo Rodriguez vertelt over de duurzame projecten die ze financieren.

Triodos Groenfonds is het oudste groenfonds in Nederland en investeert in meer dan 330 projecten die de Nederlandse samenleving verduurzamen en de energietransitie aanjagen, van het opwekken van schone energie, het verantwoord produceren van ons voedsel, tot het duurzaam bouwen van onze toekomstige woningen.

Het fonds is een groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal voordeel.

Focus op de energietransitie

De transitie naar duurzame energie is een belangrijk onderdeel van de missie van het fonds. In de afgelopen twee jaar is het aantal door Triodos Groenfonds gefinancierde projecten gestegen tot meer dan 120. Met een belegd vermogen van ruim 600 miljoen euro maakt hernieuwbare energie meer dan 60% van de portefeuille uit.

Sinds 2014 financiert Triodos Groenfonds ook wind-, zonne- en waterkrachtprojecten in opkomende markten. Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in projecten voor hernieuwbare energie in deze markten. Momenteel wordt ongeveer 6% van het vermogen van het fonds belegd in acht verschillende opkomende landen, waaronder Nicaragua, Kenia en Nepal.

"Onze investeringen in projecten voor hernieuwbare energie zijn de afgelopen tijd tot ruim boven de honderd gegroeid," zegt Angeles Toledo Rodriguez (foto), fondsmanager van Triodos Groenfonds. "Belangrijker is dat we vorig jaar de grens van een half miljard euro hebben overschreden. Het is een belangrijke mijlpaal die ons sterk heeft gepositioneerd om de energietransitie te blijven faciliteren.''

 Angeles Toledo Rodriguez 

Triodos Groenfonds financiert met leningen, mezzanine en eigen vermogen projecten van nieuwe en bestaande duurzame energie-ondernemingen, waaronder wind-, zonne-, waterkracht- en warmte- en koudeopslag, en ook energie-efficiëntie en opslagprojecten. Het fonds richt zich voornamelijk op kleine en middelgrote projecten, maar kan ook grote projecten financieren. De investeringsfase varieert van een laat ontwikkelingsstadium tot operationeel.

"Als pionier in het financieren van hernieuwbare energie, zijn we altijd op zoek naar innovatieve projecten. De volgende twee projecten zijn mooie voorbeelden van het soort projecten waarmee we de energietransitie willen versnellen,” zegt Toledo Rodriguez.

Drijvende zonnepanelen

In het Drentse Tynaarlo (zie grote foto) is in 2019 het eerste grootschalige drijvende zonnepark van Europa gerealiseerd op een zandwinplas. De 23.000 panelen leveren in totaal stroom voor zo’n 2.300 huishoudens.

Eigenaar van het zonnepark GroenLeven is marktleider in het ontwikkelen van grootschalige zonne-energieprojecten in Nederland en heeft zich gespecialiseerd in zonneparken met dubbelfuncties zoals zonnedaken, carports en drijvende panelen op voormalige vuilstorten of zandafgravingen.

Op deze manier is er nog volop ruimte voor het bijplaatsen van zonnepanelen zonder dat het inbreuk maakt op landschap en natuur. Het bedrijf heeft inmiddels ruim 850 zonbronnen en zonneparken in Nederland gerealiseerd. Gezamenlijk wekken die energie op voor ruim 45.000 woningen.

Toledo Rodriguez: “De ontwikkelde constructie in Tynaarlo is uitgebreid getest om het milieu niet te belasten en tegelijkertijd wind en golven te kunnen weerstaan. De speciale panelen laten licht door, zodat planten en dieren in het water minimale hinder ondervinden.”

Groene waterstof

Mede dankzij financiering van Triodos Groenfonds en Triodos Bank kan waterstofontwikkelaar HYGRO starten met de bouw van een waterstofturbine.

Toledo Rodriguez: “Dit project is een belangrijke stap om groene waterstof betaalbaar te maken.” De eerste fase van de bouw van een waterstofturbine start in de Wieringermeer op de ECN Windturbine Testveld Wieringermeer. Deze turbine is een belangrijke stap in de productie van groene waterstof.

Een waterstofturbine is een windturbine waarin elektrolyse direct op de bron is aangesloten. Dankzij deze integratie kan de turbine zeer efficiënt zowel groene stroom als groene waterstof produceren. De turbine zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 operationeel zijn.

Dit project zal ook aantonen dat naast de vermeden energieverliezen, het elektrolysesysteem zelf aanzienlijk efficiënter is dan momenteel wordt aangenomen. In vergelijking met de grootschalige elektrolyseplannen aangesloten op het elektriciteitsnet, kan tegen veel lagere kosten veel meer waterstof uit de windenergie worden gewonnen.

Dankzij zowel de efficiencywinst als het gebruik in het transport wordt veel CO2-uitstoot voorkomen, evenals de uitstoot van geluid en fijn stof.

Doe mee met het webinar

Wilt u meer weten over deze en andere duurzame energieprojecten die Triodos Groenfonds financiert, meldt u zich dan aan voor ons webinar op donderdag 26 november.

Fondsmanager Angeles Toledo Rodriguez neemt u mee achter de schermen van Triodos Groenfonds. Siebren Zijlstra, directeur van GroenLeven, en Hugo Groenemans, oprichter van HYGRO, vertellen u over de rol van hun bedrijf in de energietransitie in Nederland.

Assetallocatie