Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

De juiste mix van rendement en risico

Mixfondsen bieden de aantrekkelijke combinatie van een goed rendement bij een beter gespreid risico. Ze zijn geschikt voor beleggers die meer grip op het risico wensen, voor particulieren die voor hun pensioen beleggen maar ook voor beginners op de beurs. ACTIAM slaat een dubbelslag met haar mixfondsenrange door zowel de Group Award Mixed Assets Large als de Fund Award Mixed Asset Aggressive in de wacht te slepen.

Mixfondsen spreiden de beleggingen over verschillende categorieën, waarvan aandelen en obligaties de belangrijkste zijn.

Deze gemengde beleggingsfondsen zullen in eerste instantie risicomijdende of beginnende beleggers aanspreken, voor wie aandelen te risicovol zijn, maar die wel meer rendement willen dan veilige (staats-)obligaties of de rente op de spaarrekening.

Mixfondsen beperken schade

Een belangrijk voordeel van mixfondsen is dat ze in beurscrises de verliezen kunnen beperken, aldus ACTIAM in ons online magazine. Multi-asset fondsen zijn voor Europese beleggers sinds de financiële crisis van 2008 een hot topic. Het feit dat een aantal mixfondsen toen zeer beperkte verliezen leed, trok de belangstelling van beleggers.

Ook tijdens de coronacrisis weten mixfondsen dankzij hun beleggingen in obligaties de schade te beperken, al is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. De populariteit van mixfondsen groeit. In Europa hebben mixfondsen inmiddels een marktaandeel van 18% in de fondsindustrie.

Keuze in risico en rendement

Mixfondsen zijn verkrijgbaar in verschillende risico- en rendementsklassen waarmee het vooraf duidelijk is welk risico ze lopen en wat de gemiddelde rendementsvooruitzichten zijn. De fondsen sluiten daarmee goed aan bij de risicoprofielen die veel financiële adviseurs, beleggingsadviseurs, verzekeraars en vermogensbeheerders voor hun klanten maken.

Dit voldoet aan Europese regelgeving die onder meer voorschrijft dat beleggers goed inzicht krijgen in de risico’s.

Aanbieders hebben vaak minstens drie verschillende mixfondsen in hun assortiment:

  • Defensieve fondsen beleggen vooral in obligaties, tussen de 90 en 75% van hun portefeuille. Dit betreft vooral veilige (staats)obligaties, investment grade-bedrijfsobligaties, kortlopend schuldpapier en cash. De rest van de portefeuille zit in aandelen. Defensieve mixfondsen lijken op obligatiefondsen, maar hebben dankzij de aandelen extra opwaarts potentieel. Ze zijn uitermate geschikt voor beginnende beleggers of beleggers die weinig risico willen lopen.

  • Een neutrale portefeuille houdt aandelen en obligaties in evenwicht, en wordt er mogelijk ook een bescheiden deel in andere categorieën belegd, zoals in vastgoed en/of grondstoffen. Dat laatste is om het rendement te verhogen, maar ook om de diversiteit en daarmee de risicospreiding in de portefeuille beter te waarborgen.

  • Offensieve fondsen beleggen vooral in aandelen, eventueel aangevuld met andere relatief risicovolle assets, en voor 20 tot 30% in obligaties. Ze zijn geschikt voor beleggers die niet wars zijn van wat risico, maar die bij beurscrises of economische tegenwind wel neerwaartse bescherming in hun beleggingen willen hebben.

Per risicoklasse zijn er tussen aanbieders verschillen in de exacte procentuele verdelingen van assets. Ook kan de terminologie afwijken. Het is dus altijd verstandig om naar de onderliggende portefeuille van een mixfonds te kijken. De vuistregel is dat hoe hoger het percentage aandelen is, des te risicovoller het fonds en des te hoger het verwachte rendement.

Professionele assetallocatie

Ook voor meer ervaren beleggers bieden mixfondsen duidelijk meerwaarde. De beheerders van deze fondsen nemen hen namelijk een van de belangrijkste beslissingen uit handen: assetallocatie. De verdeling van het vermogen over diverse beleggingscategorieën heeft een grote invloed op het rendement. Een onderbouwde assetallocatie vergt echter expertise en marktkennis. In veel particuliere beleggingsportefeuilles ontbreekt deze.

Een mixfonds levert die structuur kant-en-klaar. De beheerders van mixfondsen hebben bovendien meestal de mogelijkheid af te wijken van de strategische assetallocatie. Zo kan er tactisch op wijzigingen in de marktomstandigheden worden ingespeeld, door bijvoorbeeld in nerveuze markten het belang in obligaties - met over het algemeen een lager rendement maar ook een lager risico - te vergroten.

Bouwstenen voor een pensioen

Met een terugtredende overheid, zorgen over de veerkracht van het collectieve pensioenstelsel en het groeiend aantal zelfstandigen, beleggen steeds meer Nederlanders individueel voor hun pensioen. Starters met nog een lange beleggingshorizon (30 tot 40 jaar) voor de boeg krijgen doorgaan het advies om in aandelen te beleggen.

Echter, niet iedereen slaapt goed als in één jaar de waarde van de portefeuille met 30% daalt. Komt zo’n rampjaar op de aandelenmarkt later in de beleggingsperiode, dan leidt dat zelfs tot een aanzienlijk lager pensioen. Het advies daarom is om naarmate de pensioendatum nadert, het beleggingsrisico af te bouwen.

Mixfondsen bieden in dat licht goede mogelijkheden voor beleggers die een pensioenbeleggingsplan volgen. Zij zouden kunnen beginnen met een offensief mixfonds en na een derde van de beleggingsperiode kunnen overstappen naar een neutraal mixfonds, In de jaren voorafgaand aan de pensioendatum kunnen ze vervolgens het kapitaal naar een defensief mixfonds doorschuiven.

Conclusie

Mixfondsen zijn voor veel beleggers aantrekkelijk. Vooral de beheersing van beleggingsrisico’s en de bestendigheid in beurscrises zijn sterke punten. Het beschermt automatisch tegen beleggersemoties. De fondsen bieden robuuste, stabiele portefeuilles die beter tegen tegenwind zijn bestand dan pure aandelenbeleggingen, maar die wel een hoger rendement bieden dan een portefeuille met alleen obligaties. Het bewezen trackrecord en een duurzaam karakter tonen aan dat financieel en sociaal rendement hand in hand gaan.

Ga naar het fondsprofiel van het ACTIAM Mixfonds Offensief of download de factsheet.


Ook voor duurzame beleggers

Beleggers willen naast tactische beslissingen ook dat er ook op duurzaamheid wordt geselecteerd. Bij de selectie van aandelen is dat al decennialang mogelijk en in de laatste jaren worden ook steeds meer andere beleggingscategorieën langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd (op milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur). Duurzame mixfondsen bieden beleggers zowel een goed financieel als sociaal rendement.


Bescherming tegen beleggersemotie

Een bijkomend voordeel van de strategische assetallocatie van een mixfonds is dat deze automatisch beschermt tegen beleggersemoties. Een bekende beleggersvalkuil van particulieren is dat ze instappen op hoge koersniveaus uit angst dat ze de boot missen. Ze stappen uit als beurzen dieprood kleuren omdat het psychologisch lastig is om verliezen in een vroeg stadium te nemen.

Een dergelijke timing kan een dramatische impact op het rendement hebben. Een mixfonds ruilt bij sterke aandelenstijgingen een stukje aandelenexposure in voor obligaties en omgekeerd. Dit om de strategische assetallocatie te handhaven. Dat betekent dat er winst wordt genomen bij sterke stijgingen en dat assets die dalen of minder goed hebben gepresteerd worden bijgekocht.

Bronnen grafieken: 

  1. Bron: Refinitiv Lipper, per 31-12-2019
  2. De hypothetische portefeuilles in de grafiek combineren aandelen en obligaties om een reeks potentiële risico-rendements-profielen te vertegenwoordigen. Voor elk toewijzingsmodel worden historische gegevens getoond die weergeven hoe de portefeuilles in het verleden zouden zijn verlopen. Cijfers zijn inclusief veranderingen in hoofdwaarde en herbelegde dividenden en gaan er vanuit dat de portefeuilles maandelijks opnieuw worden geherbalanceerd. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. Deze grafiek wordt alleen ter illustratie getoond en geeft niet de rendementen weer van een specifiek aandeel of een T. Rowe Price-product. Bronnen: analyse geleverd door T. Rowe Price met Zephyr StyleADVISOR. Rendementen gebruikt in de analyse zijn van Morningstar. Aandelen, S&P 500 Index; obligaties, Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index; cash, FTSE 3-maands US T-Bill Index. Voor de periode van 25 jaar eindigend op 31-12-18. Bloomberg Index Services Limited. Het model is gebaseerd op de S&P 500 Index, de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index en de FTSE 3 Month US T-Bill Index. Het betreft een 25-jarige periode tot 12/31/18. Bron: T.Rowe Price

Meer visies lezen over hoe nu verder? Lees ons online magazine. 

 

Assetallocatie