Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lipper Fund Awards: Fondspaspoort ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa belegt op een passieve wijze in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen door middel van fysieke replicatie. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd, waarbij schendingen van deze beleggingsbeginselen kunnen leiden tot uitsluiting.

paspoort met lipper logo
NL0011309315

Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds EU

Fondsmanager: Hilde Veelaert Startdatum: 28 augustus 2015 Fondsomvang: 105.363.500 euro (per 28/2/2019) Fondsvaluta: euro TER: 0,15% 1-jaars performance - fonds: 1,97% 1-jaars performance - benchmark: 1,26 3-jaars performance - fonds: 7,43% 3-jaars performance - benchmark: 6,84% per jaar


Group Award
Equity Large

ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds
Europa

 

ACTIAM heeft een rijke geschiedenis als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen, vertelt Hilde Veelaert, Hoofd aandelen van ACTIAM.

“In 1990 introduceerden wij ons eerste verantwoord beleggingsbeleid namelijk al. Sinds 1995 gaan wij daarbij actief in gesprek met de bedrijven waarin wij beleggen om risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur te adresseren en gedragsverandering te stimuleren."

"Beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat aandacht voor dergelijke ESG-onderwerpen ook financieel rendement oplevert. Onze beleggingsresultaten zijn hiervan het bewijs.”

Het fonds belegt in aandelen die deel uitmaken van de MSCI Europe en tenminste voldoen aan ACTIAM’s ‘Fundamentele Beleggingsbeginselen’, die zijn gebaseerd op internationale standaarden en normen voor mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, corruptie, wapens, dierenwelzijn en klant- en productintegriteit, aldus Veelaert. “Bedrijven worden daarbij beoordeeld op schendingen van deze beginselen en eventuele onvoldoende bereidheid om schendingen in de toekomst te voorkomen.”

Een passieve benadering

“Het beleggingsbeleid is er op gericht om het rendement van de benchmark, de MSCI Europe Index Net EURO, te evenaren. Dit bereiken we door een combinatie van slim risicomanagement en het beheersen van de werkingskosten.” Op de vraag welke risico’s in 2019 dan slim beheerd moeten worden, antwoordt Veelaert: “Voor dit jaar verwachten wij dat de economische groei zich nog doorzet, maar in een lager tempo dan de afgelopen jaren. In Europa blijven geopolitieke risico’s zoals de Brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China en binnenkort de Europese verkiezingen het sentiment bepalen. Het risico op verdere groeivertraging lijkt na het recent aangekondigde minder strikte monetair beleid wat gereduceerd. Naast deze economische risico’s zijn wij ook alert voor duurzame risico’s. Zo houden wij in onze beleggingen onder meer rekening met risico’s voortkomend uit klimaatverandering, watertekort, verlies van biodiversiteit en cybersecurity.

Met onze passieve strategie nemen we geen visie op deze economische en geopolitieke risico’s, maar zetten we in op eenvoud en lage kosten.”

Maar ook actief beleid

“Wel voeren we tevens een actief ESG-beleid door niet te beleggen in bedrijven die na engagement niet voldoen aan de eerder genoemde internationale standaarden en normen. Ondernemingen die in strijd (blijven) handelen met de beleggingsbeginselen worden uitgesloten."

"Zo sluiten wij bijvoorbeeld bedrijven in steenkolen en tabak uit. Onafhankelijk van het aandelenteam voert een team van tien ESG-experts daarnaast actief eigenaarschap uit door via engagement en stemmen bedrijven bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. “

“Tot slot meten wij de impact van al onze beleggingen en rapporteren hierover, waarbij onder meer zaken aan de orde komen als de bijdrage die ondernemingen leveren aan de zogeheten Sustainable Development Goals, oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, het waterverbruik van bedrijven en de CO2-voetafdruk die ze achterlaten.”

Assetallocatie