Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Global Optimal Income

AXA WF Global Optimal Income belegt in een mix van aandelen en vastrentende waarden die worden uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds richt zich daarbij voor het grootste deel op landen in de OESO-regio. Het doel is om over de langere termijn stabiel inkomen en kapitaalgroei te genereren.

paspoort met lipper logo
LU0465917044

AXA WF Global Optimal

Fondsmanager: Serge Pizem Startdatum: 15 februari 2013 Fondsomvang: 1.249,7 miljoen euro Fondsvaluta: euro TER: 1,45% 1-jaars performance - fonds: -3,3% 1-jaars performance - benchmark: - 3-jaars performance - fonds: 5,69% 3-jaars performance - benchmark: -Fund Award
Mixed Assets
Conservative Global

AXA WF
Global Optimal

 

Het fonds kenmerkt zich vooral door een actieve benadering waarbij zonder beperkingen ten volste kan worden geprofiteerd van de geboden kansen in de markt, zegt fondsmanager Serge Pizem. “In ons streven naar het opsporen en grijpen van groeikansen wereldwijd, selecteren we op basis van overtuiging.”

In combinatie

“Dat doen we door op het niveau van assetallocatie kwantitatieve input te combineren met de kwalitatieve inzichten van het multi-expert business model van AXA IM, waarin de expertise van single asset class-gedreven teams wordt gecombineerd met de oplossingsgerichte input van het Investment Solutions team. Omdat we ons in de selectieprocedure niet laten limiteren, zijn we vrij om te investeren in de bedrijven waarin we het grootste potentieel zien.”

Stappenplan

Pizem begint zijn selectie door eerst langetermijnthema's met sterke groeikenmerken te identificeren. In de volgende stap worden beleggingsideeën geconcretiseerd door ze vast te leggen in een afgebakend kader voor de constructie van de portefeuille. Daarin kan de blootstelling aan aandelen en vastrentende waarden fluctueren van 0% tot 100%. De uiteindelijke beleggingsbeslissingen worden gebaseerd op een combinatie van macro-economische, sector- en bedrijfsspecifieke analyse.

Ruime keuze

“Met keuze uit wereldwijde aandelen, bedrijfs- en overheidsobligaties, opkomende markten, G10-valuta’s, volatiliteit en het aanhouden van contanten, hebben we een zeer breed beleggingsuniversum. Daarom verenigen we alle meningen van onze ervaren beleggingsexperts in de verschillende beleggingscategorieën om zo de belangrijkste langetermijnovertuigingen duidelijk te kunnen definiëren. Vervolgens testen we deze overtuigingen aan de hand van diepgaande kwantitatieve analyses en gebruiken we een meerlagige risicobenadering om structurele, tactische en opportunistische manieren ter beheersing van de risico’s te identificeren.”

Risicobeheer

Voor wat betreft de specifieke risico’s voor dit jaar noemt Pizem een harde Chinese landing, een volgende U-bocht in het beleid van de Amerikaanse Fed en geopolitieke risico’s - zoals onder meer de handelsoorlog, de Brexit en budgettaire problemen in Italië - het grootst. Hoe gaat de fondsmanager daar in zijn strategie mee om?

Pizem: “Zoals gezegd voeren wij op het gebied van riskmanagement op meerdere niveaus beleid om dergelijke risico’s te minimaliseren. Op structureel niveau bouwen we een goed gediversifieerde portefeuille om de langetermijnrisico’s te mitigeren. Tactisch alloceren we met een flexibele benadering om goed voorbereid te zijn op marktstress die ontstaat door omstandigheden die te voorzien zien, terwijl we opportunistisch gebruik maken van liquide hedging-strategieën om ons juist te wapenen tegen onbekende gebeurtenissen en volatiele marktomstandigheden.”

Assetallocatie