Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lipper Fund Awards: ASR Euro Staatsobligatie Fonds

Het ASR Euro Staatsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in overheidsobligaties binnen de Europese Monetaire Unie. Top-down wordt gebruik wordt gemaakt van macro-economische analyses om te anticiperen op rente-, curve-, inflatie- en creditspreadbewegingen. Bottom-up wordt bepaald welke individuele obligaties interessant zijn.

paspoort met lipper logo
NL0012293989

ASR Euro Staatsobligatie Fonds

Fondsmanager: Michael Heemelaar, Marèn Klap Startdatum: 30 juni 2010 Fondsomvang: 32.208.310,27 miljoen euro (per 28/2/2019) Fondsvaluta: euro TER: 0,25% 1-jaars performance - fonds: 3,39% 1-jaars performance - benchmark: 3,68% 3-jaars performance - fonds: 0,83% 3-jaars performance - benchmark: 0,49%


Fund Award
Bonds EMU
(government)

ASR Euro Staatsobligatie Fonds

 

Het fonds wordt beheerd door Michael Heemelaar, hoofd vastrentende waarden en Marèn Klap, senior portfoliomanager en heeft een lange termijn beleggingshorizon.

“Met een breed gespreide portefeuille proberen we minimaal de kosten goed te maken door beperkt af te wijken van de benchmark,” aldus Michael Heemelaar.

Verantwoord passief beleggen

De risico-gecontroleerde beleggingsfilosofie van a.s.r. is verwerkt in zowel het beleggings- als het riskmanagement proces. Tezamen met het duurzaamheidsbeleid van a.s.r. vormt dit verantwoord passief beleggen. Daarbij zijn de relatieve risico’s die worden genomen te categoriseren in rente-, curve-, krediet- en inflatierisico’s.

Met een in huis ontwikkeld risicoraamwerk worden de risico’s geschaald naar niveaus, zodanig dat onverwachte marktontwikkelingen niet tot te grote negatieve relatieve rendementsuitslagen leiden. Hierdoor kent het fonds een lage verwachte en gerealiseerde tracking error.

Het beleggingsproces is zo ingericht dat bij elke marktvisie een maximum aanvaardbaar verlies wordt gedefinieerd. Inherent aan dit proces is een beleggingsbeleid dat is gebaseerd op langetermijnvisies en op het beperken van transactiekosten.

Risicobeheer op de curve

Het grootste risico wordt momenteel ingeschat op een verdere vertraging van de economische groei, die in het laatste kwartaal van 2018 werd ingezet.

“Echter, doordat wij niet verwachten dat de Brexit en wereldwijde handelsperikelen zullen ontsporen, menen wij dat deze groeivertraging beperkter zal zijn dan dat de markt verwacht.”

Daarom is het fonds onder andere bescheiden overwogen in spreadrisico.

Outperformance

Het fonds heeft sinds de oprichtingsdatum een consistente outperformance behaald, ook na aftrek van de kosten. Jack Julicher, directievoorzitter van a.s.r. vermogensbeheer, zegt hierover:

“Het fonds heeft duidelijk geprofiteerd door zowel tactisch te positioneren op de verschillende looptijden als door een overwogen positie in spreadrisico in te nemen. Wij zijn trots dat ons team deze belangrijke award mag ontvangen in een concurrentieveld van 26 vergelijkbare staatsobligatiefondsen.”

Lees meer

    Impact beleggen