Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lipper Fund Awards: Fondspaspoort NN Dynamic Mix V

NN Dynamic Mix V wordt actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 10% vastrentende waarden en 90% wereldwijde aandelen.

paspoort
NL0000293181

NN Dynamic Mix V

Fondsmanager: Siu Kee Chan (senior portfoliomanager) Startdatum: 1 december 2000 Fondsomvang: 122 miljoen euro Fondsvaluta: euro TER: 75 bps (lopende kosten gebaseerd op 2017) Benchmark: 90% MSCI World (NR), 10% Bloomberg
Barclays Euro-Aggregate
1-jaars performance - fonds: 3,82% (per 28-02-2018) 1-jaars performance - benchmark: 2,11% (per 28-02-2018) 3-jaars performance - fonds: 5,77% (per 28-02-2018) 3-jaars performance - benchmark: 4,82% (per 28-02-2018)
Fund Award
Mixed Asset
EUR Agg Global
NN Dynamic
Mix V

Vier vragen aan Ewout van Schaick, Head of Multi-Asset bij NN Investment Partners.

Gefeliciteerd! Met welke bijzondere eigenschappen hebben jullie deze Lipper Award in de wacht gesleept?

“In de eerste plaats ons geweldige team. Een diverse en ervaren groep specialisten, waarvan de kern van het team al meer dan tien jaar samenwerkt. We steken daarnaast veel energie in het opbouwen en onderhouden van een proces waarbij kwantitatieve input en kwalitatief denken worden gecombineerd met de ambitie om superieure beleggingsvisies te genereren. Zoveel mogelijk data verzamelen en analyseren zonder het menselijke element uit het oog te verliezen. Tot slot is het team in staat zich aan te passen aan een veranderende omgeving en postities in te nemen vanuit een top-down perspectief in economisch goede, maar ook in turbulente tijden.”

Wat is jullie visie op de rest van 2018?

“De economische cyclus bevindt zich in een fase waarin de fundamentele indicatoren goed zijn. Sterke macrocijfers, groeiende werkgelegenheid en gezonde bedrijven. We verwachten dus dat de economische groei goed zal zijn. Toch erkennen we ook dat de onzekerheid op de financiële markten is toegenomen. Dit wordt verklaard doordat we in een meer volwassen fase in de cyclus zitten, waarin de economische activiteit nog steeds goed is maar niet meer versnelt. Dit betekent wel dat de markten op termijn volatieler kunnen worden en daarom hanteren we een meer tactisch perspectief. Er zijn drie belangrijke dingen op onze radar: het beleid van de centrale bank, politieke risico's en de kracht van macro-economische gegevens. Het evenwicht tussen die drie zal het beleggerssentiment bepalen en zal dus vanuit het oogpunt van asset allocatie belangrijk zijn waar en wanneer voorzichtig te zijn of kansen te vinden.”

En hoe kijken jullie tegen de komende jaren aan?

“Onze langetermijnvisie is voor een groot deel een extrapolatie van de kortetermijnvisie. Wij verwachten dat het beleid van centrale banken en politieke risico's op de voorgrond zullen blijven en dat de rentetarieven op een hoger niveau zullen liggen vanwege de sterke economische groei. Het tempo waarin we hogere rentestanden bereiken, zal belangrijk zijn, waarbij we er ons van bewust zijn dat het snel oplopen van obligatierendementen risicoaversie kunnen veroorzaken.” 

Welk onderdeel van jullie strategie is in deze markt vooral interessant ten opzichte van concurrenten?

“Het eerste punt is dat ons fonds het beste biedt van onze interne fondsen. We selecteren de interne fondsen met goede managers en een rigoureus beleggingsproces. Omdat dit interne fondsen zijn, kunnen we het grotere collectieve denken dat in ons mixfonds combineren met een lage managementvergoeding, die de belegger slechts één keer betaalt. Het tweede punt is dat we ons sterk richten op top-down ontwikkelingen. Dit betekent dat we de risico’s die we signaleren tacisch managen en dat we kopen in de gebieden waar we kansen zien. Om de financiële markten te doorgronden en om het sentiment te peilen voor bijvoorbeeld politieke risico’s, maken we gebruik van big data, zoals de Thomson Reuters MarketPsych Indices.”

Alles over Lipper Fund Awards 2018

Assetallocatie