COP26: Wat betekent dat voor beleggers?

Afgelopen zondag begon in het Schotse Glasgow dan eindelijk de nieuwe klimaattop van de VN, de COP26. Wat zijn de doelstellingen? Wat is de betekenis ervan voor beleggers?

meer
Bio

Fleur van Dalsem werkt ruim vijftien jaar bij IEX en Beursduivel en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft artikelen, maar werkt nu vooral achter de schermen als coördinator van IEX Expert.

Recente columns
  1. Financiële kijktips voor de feestdagen
  2. Dit zijn de best gelezen artikelen van 2021
  3. Dag Marcel Tak
  4. IEXFonds 40: Tech rules
  5. IEXFonds 40: Niets te klagen
Populaire columns
  1. Financiële kijktips voor de feestdagen

Over de noodzaak om samen over de klimaatproblemen te praten en in actie te komen, zijn alle landen het wel eens, maar vooralsnog zijn de onderhandelaars voorzichtig gestemd. De naam van de aankomende top zegt het al een beetje: GOP26.

Het is alweer de 26ste VN-top en na de 25 voorgaande bijeenkomsten is het klimaatprobleem er niet minder op geworden. Deze zondag gaan de gesprekken van start. Op 12 november zou er dan een nieuw akkoord moeten zijn.

In Parijs, alweer zes jaar geleden, hebben 195 landen wel duidelijke klimaatafspraken gemaakt. Die zijn bindend, maar er kunnen geen sancties worden opgelegd als landen zich niet aan de gemaakte afspraken houden. 

Inmiddels is het wel duidelijk dat de afspraken om bijvoorbeeld de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 tot 2 graden, onvoldoende zijn. Daar zijn betere afspraken en daar is meer actie voor nodig. 

Onderhandelen over steenkool

Een goede stap zou een vlottere overgang naar duurzame energiebronnen zijn. Volgens duurzaamheidsanalist Vicky Bakhshi van BMO GAM staan er inmiddels 41 landen achter de Powering Past Coal Alliance, die een volledige uitfasering van energie uit kolencentrales in 2030 voor ontwikkelde landen, en tegen 2050 voor opkomende economieën nastreeft. Volgens Bakhshi blijft dit voor China en India echter moeilijk. “In september kondigde president Xi Jinping aan dat China niet langer kolengestookte energieprojecten in het buitenland zal financieren. Hij repte echter met geen woord over zijn eigen land. Steenkool blijft daarom een zeer belangrijk aandachtsgebied en onderhandelaars zullen sterk aandringen op verdere vooruitgang.”

Bakshi verwacht dat nieuwe landen zich tijdens of na te top zullen aansluiten bij de alliantie, maar de weg naar een wereldwijd akkoord is nog lang. 

Duidelijk doelen

Een belangrijk verschil tussen de aankomende COP26 in Glasgow en eerdere klimaatconferenties is dat deze klimaattop richt zich niet alleen richt op regeringen, maar ook op steden, regio’s en provincies, bedrijven en beleggers, zo staat in het rapport "Good COP or Bad COP?: What to look out for from the COP26 Climate Conference" van BMO GAM. 

Volgens Gert van de Paal, beleggingsspecialist bij de Rabobank, heeft COP26 vier doelstellingen. Dat staat in de publicatie COP26: coal, cars, cash and trees:

  • 1. CO2-neutraliteit bereiken in 2050 om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Dat vraagt om ambitieuzere (reductie)doelstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van steenkool.
  • 2. Beschermen van ecosystemen tegen klimaatverandering, waarbij er meer aandacht is voor de rol die de natuur kan spelen bij de bestrijding van klimaatverandering.
  • 3. Meer financiële middelen voor armere landen om klimaatactie te bekostigen.
  • 4. Betere samenwerking.

Beleggingsimplicaties

Alex Bernhardt van BNP Paribas Asset Management schrijft in aanloop naar de top geen grote verwachtingen te hebben. Hij zal niet de enige zijn. "Het is misschien wel de moeilijkste van alle politieke taken om overeenstemming te bereiken tussen bijna 200 landen.”

Maar dat er wat moet gebeuren, is voor hem wel duidelijk. De energietransitie moet stevig ter hand worden genomen. Opschieten een beetje. Daar zijn de nodige kosten mee gemoeid. Aan de energietransitie hangt volgens hem een prijskaartje van een tot twee biljoen dollar per jaar. Dat komt overeen met 1% tot 1,5% van het wereldwijde bbp.

Volgens Bernhard moeten deze kosten niet worden beoordeeld als een risico maar als een kans. Want de overgang van fossiele naar duurzame energie schept naar verwachting achttien miljoen additionele banen. De investeringen in clean energy leveren volgens de VN tot 2030 26 biljoen dollar op aan extra economische winst.

Wat zeker voor beleggers telt, is dat er in Glasgow zal worden gesproken over de handel in emissierechten tussen landen en verplichte klimaatrapportages voor bedrijven. "Dat maakt COP26 hoogst relevant voor beleggers en dat zal er, zeker bij succesvolle afspraken, toe leiden dat het thema klimaat nog verder aan belang wint," aldus Gert van de Paal.

Assetmanagers nemen verantwoordelijkheid

Volgens Bakhshi van BMO GAM zijn er al successen geboekt: “Inmiddels hebben meer dan 3000 bedrijven en meer dan 170 vermogensbeheerders zich aangesloten bij de Race to Zero-campagne van de VN. Deze partijen hebben beloofd tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Op en rond de COP26 verwacht ik nog meer aankondigingen.&rdquoBakhshi verwacht dat de aanzienlijke toezeggingen van de private sector zullen helpen om druk uit te oefenen op regeringen.

Vermogensbeheerders zijn al begonnen met het aankondigen van netto-nul-emissiedoelstellingen en dit zal volgens Adrie Heinsbroek, Chief Sustainability Officer van NN Investment Partners, alleen maar toenemen. Een van de resultaten van COP26 zou volgens hem wel eens een permanente verschuiving kunnen zijn in het sentiment.

"We hopen dat COP26 zal leiden tot doorbraken en nieuwe toezeggingen over financiële doelstellingen inzake klimaat, hogere ambities van grote economieën in lijn met de Overeenkomst van Parijs en sterkere bijdragen van landen die achterblijven.”

Inmiddels heeft 24% van de grote assetmanagers, verenigd in Net Zero Asset Managers Initiative toegezegd mee te helpen om uiterlijk in 2050 te komen tot een netto uitstoot van broeikasgassen van nul.

Salman Ahmed van Fidelity International concludeert ten slotte: "De top heeft vooral een signaalfunctie. Op lange termijn wordt pas duidelijk of de top een succes is."

Deel via: