label connect Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Verschillende smaken duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is in opkomst. "We zien dat onder andere aan de enorme instroom in ESG-versies van UCITS ETF’s; dit jaar tot eind augustus al ongeveer 50 miljard euro. Dit is 44% van de totale instroom in UCITS ETF’s dit jaar." Maar waar hebben we het nu precies over, vraagt Philippe Roset, Hoofd State Street SPDR ETF’s Nederland & Nordics zich af.

Duurzaam beleggen bestaat al jaren in verschillende vormen, maar de laatste tijd heeft het echt een vlucht genomen. Het vermogen dat nu in totaal belegd is in ESG-versies van UCITS ETF’s bedraagt 160 miljard euro en groeit dus enorm snel.

Uitsluitingen

Binnen de Exchange Traded Fund (ETF)- industrie, die zich richt op liquide beleggingen in gespreide indices, werd duurzaam beleggen in eerste instantie toegepast door bepaalde bedrijven of activiteiten uit te sluiten.

De categorieën die worden uitgesloten zijn geleidelijk verder uitgebreid en omvatten nu standaard controversiële wapens, thermische kolen, tabak en daarnaast bedrijven die in overtreding zijn van de Principes uit het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC).

Daarbij was de perceptie van beleggers in het verleden dat het rendement zou kosten om bedrijven uit te sluiten, maar vanuit ethische overwegingen, of om reputatierisico te beperken werd dit toch doorgevoerd.

In het strategische beleid werden de standaard indices nog gebruikt en de ESG-versies hadden dan ook als doelstelling om de afwijking van die standaard indices zoveel mogelijk te beperken, door een zo laag mogelijke tracking error. Ondertussen erkennen beleggers dat deze uitsluitingen leiden tot beperking van beleggingsrisico’s.

"Beleggers erkennen dat uitsluitingen leiden tot beperking van beleggingsrisico’s"

Best-in Class

De categorie “Best-in Class” duurzaamheid bestaat ook al veel langer, maar werd in het verleden vooral gebruikt door beleggers die niet afhankelijk waren van een benchmark. Bijvoorbeeld stichtingen, family offices en private banks. Voor institutionele beleggers was het lastiger om naar deze ESG-categorie te alloceren, omdat de afwijking van de standaard indices, die in hun risicomodellen gebruikt werden, te groot waren.

Inmiddels zien we dat deze risicomodellen vaker gebruik maken van specifieke ESG-indices, waardoor het nu mogelijk is om te investeren in producten met dezelfde strategie zonder af te wijken van de aanvaarde risico’s in de strategische allocatiemodellen.

Best-in Class is echter een verzamelnaam van veel verschillende manieren om duurzame bedrijven te selecteren. Op basis van ESG-scores wordt een bepaald gedeelte van het universum geselecteerd. Afhankelijk van het beleggingsuniversum en gewenste spreiding zien we variatie van de beste 25% tot de beste 75% van de standaard indices.

"Veranderende regelgeving speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en acceptatie van duurzaam beleggen"

Klimaat

Sinds het Akkoord van Parijs zien we meer aandacht voor investeringen die tot doelstelling hebben om de CO2-uitstoot en opwarming van de aarde te beperken. Maar ook hier gaat de ontwikkeling snel.

Philippe RosetIn eerste instantie werden vooral ETF’s ontwikkeld op Climate Transition Benchmarks (CTB), die gericht zijn op het mitigeren van de beleggingsrisico’s die gepaard gaan met het veranderende klimaat en de transitie naar een economie waarin minder CO2 uitgestoten wordt.

Inmiddels gaat alle aandacht uit naar de EU Paris-Aligned Benchmarks (PAB). Deze hebben een bredere doelstelling om de opwarming van de aarde tegen te gaan en striktere beperkingen omtrent de CO2-uitstoot.

Combinaties in de praktijk

In de praktijk zien we steeds vaker combinaties van de bovenstaande categorieën. Als voorbeeld passen de Bloomberg SASB ESG indices voor bedrijfsobligaties in eerste instantie uitsluitingen toe en vervolgens worden de leningen geselecteerd die een ESG-score hebben boven het gemiddelde.

Dit betekent dat er voor de kredietwaardige euroleningen 1406 leningen overblijven uit de standaard index die 3106 leningen bevat. Er is dan nog steeds ruim voldoende spreiding over de verschillende sectoren en de ESG- methodologie behoudt vergelijkbare risico- en rendementskenmerken als de standaard index.

Een ander voorbeeld zien we bij de ESG-versies van de Dividend Aristocrats Indices. Daarbij worden eveneens uitsluitingen gecombineerd met best-in-class, maar vanwege de strenge selectiecriteria die al bestaan op basis van dividendeisen wordt hier 75% van de bedrijven met de beste ESG-scores geselecteerd. Op deze manier kan toch voldaan worden aan de vereiste spreiding in de portefeuille.

Ter vergelijking blijven er in de Amerikaanse ESG versie 81 bedrijven over uit een universum van 1500 bedrijven, terwijl dit in de traditionele versie 112 bedrijven zijn.

Conclusie

We kunnen concluderen dat er veel smaken duurzaamheid zijn en dat de ontwikkeling en acceptatie van duurzaam beleggen erg snel gaat. Veranderende regelgeving speelt hier ook een belangrijke rol in.

Tegelijkertijd is er ook onzekerheid over (toekomstige) regelgeving en is het op dit moment niet volledig duidelijk hoe bestaande producten hier in zullen passen. Het is makkelijk om nu vast te stellen dat niet alle bestaande ESG-producten voldoen aan de klimaatdoelstellingen of de Paris-Aligned Benchmarks.

Sommige duurzame ETF’s bestaan al meer dan tien jaar; lang voordat het Akkoord van Parijs tot stand kwam. Het is echter goed om te beseffen dat zonder de eerste fase van ESG de enorme groei en acceptatie die we nu zien niet mogelijk was geweest.

Lees meer over duurzame ETF's van SPDR ETF's

 


Thema's, trends en regelgeving over duurzaam beleggen; het staat allemaal in ons nieuwe online ESG-magazine. 

Het is nu of nooit met duurzaam beleggen

 


The source of all figures is Morningstar as per 31/08/2021, ssga.com/etfs Marketing communication.
General access. For professional client use only.
 
Netherlands: State Street Global Advisors Netherlands, Apollo Building 7th floor, Herikerbergweg 29, 1101 CN Amsterdam, Netherlands. T: +31 20 7181 000. State Street Global Advisors Netherlands is a branch office of State Street Global Advisors Europe Limited, registered in Ireland with company number 49934, authorised and regulated by the Central Bank of Ireland, and whose registered office is at 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Investing involves risk including the risk of loss of principal. The returns on a portfolio of securities which exclude companies that do not meet the portfolio's specified ESG criteria may trail the returns on a portfolio of securities which include such companies. A portfolio's ESG criteria may result in the portfolio investing in industry sectors or securities which underperform the market as a whole. The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA’s express written consent. All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such. ETFs trade like stocks, are subject to investment risk, fluctuate in market value and may trade at prices above or below the ETFs net asset value. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns. The trademarks and service marks referenced herein are the property of their respective owners. Third party data providers make no warranties or representations of any kind relating to the accuracy, completeness or timeliness of the data and have no liability for damages of any kind relating to the use of such data. The views expressed in this material are the views of Philippe Roset SPDR Netherlands through the period ended 31/10/2021 and are subject to change based on market and other conditions. This document contains certain statements that may be deemed forward-looking statements. Please note that any such statements are not guarantees of any future performance and actual results or developments may differ materially from those projected. © 2021 State Street Corporation. All Rights Reserved. 3766528.1.1.EMEA.INSTExp. Date: 30/9/2022

Deel via: