"Het sentiment is duidelijk negatiever geworden"

Jim Cielinski, hoofd Fixed Income van Janus Henderson Investors, begrijpt weinig van het aandelenfeest. Hij hoopt met kortetermijnschuld en EMD nog wat geld te verdienen. "De uitdaging is om defensieve oplossingen te vinden die nog wel inkomen geven."

De lage rentes liggen Jim Cielinski (zie foto), hoofd obligaties van Janus Henderson Investors, zwaar op de maag.

"Lage rentes zijn een probleem voor al onze klanten die inkomen zoeken. Ook uit spreidingsoogpunt is het een probleem. Als de rente op nul staat, dan is er weinig ruimte omlaag. Wij zullen met briljante ideeën moeten komen om klanten aan ons te blijven binden. Het is moeilijk geld vragen voor beleggingsstrategieën die weinig tot niets opbrengen."

Een manier om de lage rentestanden te slim af te zijn, is door meer risico’s te nemen. Cielinski ziet daar echter weinig in. "Het is begrijpelijk dat beleggers hun obligatieposities afbouwen om meer inkomen te genereren, maar obligaties hebben een centrale rol als veilige haven in moeilijke tijden. De Bund is en blijft dé bescherming tegen Europese onrust.”

"De Bund is en blijft dé bescherming tegen Europese onrust”

Zeker nu we aan het einde zijn gekomen van de cyclus en het populisme overal opkomt, is het volgens Cielinski niet verstandig obligaties overboord te kieperen. "Obligatiebeleggers moeten daarbij wel accepteren dat ze minder krijgen dan ze gewend zijn. De uitdaging is om defensieve oplossingen te vinden die wel renderen."

Verschillende brillen

Cielinski kijkt met verbazing hoe de markten zich de laatste maanden hebben ontwikkeld. Terwijl aandelen de bittere decembersmaak wegspoelden, gingen rentes hard omlaag.

"De markten bewegen tussen de vrees voor een recessie en het gevoel dat het allemaal wel zal meevallen." Aandelen- en obligatiebeleggers hebben duidelijk verschillende brillen op.

De economische analyse van Cielinski rechtvaardigt het aandelenoptimisme geenszins. "De groei van de wereldeconomie is in de laatste jaren gedreven door schuldopbouw. Tweederde van de kredietverlening was in China en de economie van dat land is nu aan het vertragen."

De maatregelen die de Chinese centrale bank heeft genomen, zijn volgens Cielinski alleen bedoeld om de economie te stabiliseren. “Er is daar geen behoefte aan extra schuld. Ik ben bang dat de wereldeconomie langzaam omlaag glijdt."

Angst voor 2020

Het goede nieuws is dat Cielinski dit jaar geen recessie verwacht. "Ik ben wel bang voor 2020." Volgens de obligatiespecialist beginnen de obligatiemarkten deze angst in te prijzen.

"Kijk naar wat rentes in Duitsland, Japan en VS de laatste tijd hebben gedaan! Dat zijn grote rentebewegingen geweest. Het sentiment is duidelijk negatiever geworden."

Veel hulp van de centrale banken verwacht Cielinski niet. Die gaan ons niet nog een keer redden. "Ik heb sterk de indruk dat centrale bankiers steeds onzekerder worden.”

"Ik heb sterk de indruk dat centrale bankiers steeds onzekerder worden”

Dat was de rentedaling

Hoe diep kunnen rentes nog zakken? Volgens Cielinski hebben we het ergste wel gehad. “Want zodra lange rentes in negatief territorium komen, zoals in Duitsland en Japan, is er nog maar weinig ruimte omlaag. Voor een verdere daling moet er iets heel ergs gebeuren."

Wordt de vrees iets minder, dan kunnen de rentes weer omhoog. "Maar verwacht daar niet te veel van," zegt Cielinski. "De Amerikaanse tienjaars gaat de komende tijd echt niet terug naar 3%.”

Een belangrijke reden waarom een flinke rentestijging er niet in zit, is de timide rente-ontwikkeling. “Cijfers, waaruit blijkt dat de inflatie stijgt, worden beschouwd als iets van de korte termijn. De markt gaat er nu vanuit dat inflatie nooit meer terugkomt.”

"De markt gaat er nu vanuit dat inflatie nooit meer terugkomt”

Boodschappenlijstje

Op het kooplijstje van Cielinski staat kortetermijnschuld van bedrijven met een sterke balans. “Kortermijnobligaties geven bij vlakke rentecurves evenveel rente als langlopende. Dan is de keuze snel gemaakt."

Op basis van de economische verwachtingen, die niet al te best zijn, hebben kapitaalkrachtige bedrijven mijn voorkeur. Sectorkeuze is daarbij minder van belang.

Maar bijzonder enthousiast is Cielinski niet over bedrijfsobligaties. “De spreads zijn klein en de schulden zijn hoog. Die schulden zijn volgens hem geen probleem zolang de rentes zo laag blijven. Tenminste, als bedrijven hun schulden kunnen herfinancieren.

“Een crisissfeer ontstaat pas als veel schuld samenvalt met het opdrogen van de cashflow. Nu de economische groei vertraagt, worden de vooruitzichten er niet beter op.”

Net als zo veel andere obligatiespecialisten verwacht Cielinski het meeste van obligaties opkomende markten (EMD). Voor hem is de reden een simpele: “Hoe duiviger de Fed, hoe beter dat is voor EMD, genoteerd in zowel harde als lokale valuta.

Wijze les

Ten slotte heeft Cielinski nog een wijze les voor beleggers. “Maak een onderscheid tussen de korte en lange termijn. Mensen hebben de neiging kortetermijnveranderingen te overschatten en langetermijnveranderingen te onderschatten."

"Maak ook een onderscheid tussen wat wel en wat niet kan worden voorspeld. Probeer niet te voorspellen wat er morgen kan gebeuren. Geopolitieke spanningen komen bijna altijd als een verrassing, maar de impact is gelukkig altijd van korte duur. Waar we meer over kunnen zeggen, is wat er op lange termijn gebeurt. Dat is waar beleggers zich op moeten richten.”

Deel via: