HSBC: De best renderende bedrijfsobligaties zijn Amerikaans

HSBC houdt de internationale bedrijfsobligatie-categorieën tegen het licht en constateert dat vooral de kansen van Amerikaanse bedrijfsobligaties, IG en HY, flink zijn verbeterd. Tenminste, als de Fed het rentewapen niet al te agressief zal hanteren.

HSBC denkt inmiddels weer wat positiever over bedrijfsobligaties. Hoewel de groei van de wereldeconomie iets is vertraagd, is er volgens de bank weinig om zorgen over te hebben. De vooruitzichten van bedrijven zijn goed en het defaultpercentage is laag. "Puur op op basis van waardering is er nu meer reden om bedrijfsobligaties in de portefeuille te hebben dan een paar maanden geleden."

Nou ja, niet allemaal. HSBC heeft bedrijfdobligaties in acht categorieën onderverdeeld. De hoofdcategorieën zijn global investment grade (IG) en global high-yield (HY) corporate bonds. Global IG bestaat vervolgens weer uit de subcategorieën USD IG, EUR IG, GBP IG en Asia IG. Global HY bestaat uit US HY en Europe HY.

HSBC heeft enkele wijzingen aangebracht in de weging van enkele van deze categorieën binnen de eigen portfolio’s. Zo gaat US IG en US HY corporate bonds van een onderwogen classificatie naar een neutrale classificatie. Deze positieve wijziging van de twee belangrijke markten van bedrijfsobligaties resulteert ook in een positiever advies voor wereldwijde IG en HY corporate bonds. Beide gaan omhoog van onderwogen naar neutraal.

Brede analyse

Maar laten we de verschillende categoriën eens nader bekijken. Hoe kijkt HSBC tegen het bedrijfsobligatiespectrum aan?

1. Global IG corporate bonds
Advies: van onderwogen naar neutraal
Want: De verwachte rendementen zijn verbeterd, de kredietrisicopremie is nu rianter dan voorheen.
Positieve factoren: De robuuste economische macro-omgeving is positief voor bedrijfsobligaties. De recessiekansen zijn gering, de risico's van defaults en credit downgrades ook.
Risico's om toch in de gaten te houden: Hoewel de kredietrisicopremies zijn gestegen is er weinig bescherming tegen negatieve schokken.

2. USD IG corporate bonds
Advies: van onderwogen naar neutraal
Want: De verwachte rendementen op Amerikaanse IG corporate bonds zijn verbeterd en de kredietrisicopremie is nu royaler dan voorheen. Amerikaanse IG bedrijfsobligaties bieden volgens HSBC betere kansen op rendement dan die uit Europa.
Risico's? De looptijd van Amerikaanse IG corporate bonds is historisch gezien lang. Dat maakt ze extra kwetsbaar voor een sterker verkrappende Fed.

3. Euro én GBP IG corporate bonds
Advies: geen verandering van de onderwogen status
Want: De verwachte rendementen zijn uiterst mager. Beleggers lopen een te groot renterisico.
Positieve factoren: Zolang de ECB bedrijfsobligaties opkoopt, is er niet al te veel aan de hand. Het aantal bedrijven dat niet aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen is laag.

5. Asia IG corporate bonds
Advies: Neutraal advies blijft ongewijzigd
Positieve factoren: De rentes van Aziatische IG bedrijfsfsobligaties zijn ten opzichte van obligaties uit de VS en Europa aantrekkelijk. Dat geldt ook voor de risicopremies die beleggers ontvangen. Positief is ook de robuuste economische groei in met name opkomend Azië, en het feit dat de meeste centrale banken in Azië een ruim monetair beleid voeren.
Negatieve factoren: Het grootste risico is een Fed die sterker verkrapt dan verwacht. Dat geldt natuurlijk vooral voor bedrijdsschulden in dollars. Ook de risico's van een handelsoorlog kunnen volgens HSBC niet worden genegeerd, net als de hoge schulden in China.

6. Global HY corporate bonds
Advies: van onderwogen naar neutraal
Want: De rendementskansen van HY wereldwijd zijn verbeterd en dat geldt ook voor de risicopremies die beleggers ontvangen.
Positieve factoren: Junk bonds zijn sterker blootgesteld aan economische groei dan aan stijgende rentes. De bedrijfsvooruitzichten zijn sterk en het aantal defaults is gering. Wel prefereert HSBC junk bonds met een relatief hoge kredietstatus.
Risico's? De belangrijkste is het mislopen van rendement. Wie de economische groeikaart speelt, kan volgens HSBC beter beleggen in aandelen dan in high yield bonds.

7. US HY corporate bonds
Advies: van onderwogen naar neutraal
Want: De verwachte rendementen van US HY corporate bonds zijn verbeterd. De geboden kredietrisicopremies zijn nu genereuzer dan voorheen.
Positieve factoren: De kracht van de Amerikaanse economie blijft bedrijven ondersteunen. De recente belastinghervorming helpt natuurlijk ook. Het defaultpercentage is relatief laag. Amerikaanse HY-obligaties hebben een korte looptijd, waardoor ze niet al te veel last hebben van oplopende rentes.
Risico's? Amerikaanse HY-kredieten blijven kwetsbaar voor een verslechtering van de economie. Op een agressievere verkrappingscyclus van de Fed zit geen HY-belegger te wachten.

8. Euro HY corporate bonds
Advies: onverminderd op onderwogen
Negatieve factoren: De risicorendementsverwachting van Europese HY is slechter dan die van Europese aandelen. Dat de ECB zijn opkoopprogramma (APP) aan het einde van dit jaar gaat beëindigen, is volgens HSBC ook weinig hoopvol.
Positieve factoren: De ECB houdt niet geheel op met het opkopen van obligaties. Er blijft een spill over-effect, dat Europese junkbonds vooruit helpt. Daarnaast profiteren Europese high yieldobligaties van het brede Europese herstel en een historisch laag defaultpercentage.

Deel via: