De 100%-aandelenportefeuille (mét ETF's) van Rabobank

Hoe 100% van het vermogen in aandelen beleggen? Rabobank heeft speciaal voor IEXProfs een zeer offensieve portefeuille samengesteld op basis van een intelligent core-­factor-­satellitesmodel.

meer
Bio

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Recente columns
 1. Profiteren van een langer lagere rente
 2. En dat was de dollarstijging
 3. Assetallocatie: De long/short technologieportefeuille van Candriam
 4. Assetallocatie: De portefeuille die tegen een stootje kan
 5. Tien jaar na Lehman Brothers: hoe zeer is de (financiële) wereld veranderd?
Populaire columns

  Deze keer een modelportefeuilles geheel met aandelen gevuld, wederom samengesteld voor onze fictieve IEXProfs-klant met (minimaal) een miljoen euro vrij belegbaar vermogen. Rabobank laten zien hoe het 100% in aandelen zou beleggen.

  Eerder kon u de portefeuille van Comgest, volgens dezelfde voorwaarden samengesteld, inzien.


  De aandelenportefeuille van Rabobank is samengesteld door senior beleggingsstrateeg Taoufik Boussebaa en senior analist aandelenfondsen Rishma Moennasing. Voordat aan een portefeuillesamenstelling wordt begonnen, wordt altijd eerst een aantal uitgangspunten in acht genomen.

  Boussebaa bijt het spits af: “Om wereldwijde spreiding te realiseren werken wij met kostenefficiënte ETF’s en fondsen. Wij beleggen dus niet in individuele aandelen.” Met de keuze voor exposure aan een veelvoud van bedrijven in een keur aan specifieke markten ontkomt u volgens hem niet aan het zoeken naar knowhow buitenshuis in de vorm van fondsen en trackers. Hij geeft daarbij de voorkeur aan fondsen die in Nederland als fiscale beleggingsinstelling staan geregistreerd.

  “Daarmee wordt dividendlekkage voorkomen, wat besparingen oplevert voor onze klanten.” Rabobank benadert de markt strategisch en fundamenteel, gericht op de lange termijn. Moennasing haakt aan: “Omdat we duurzaam beleggen belangrijk vinden, zetten we daarbij altijd een ESG-bril op. Elk fonds moet aan onze drie criteria van maatschappelijk verantwoord investeren voldoen: ondertekening van de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI), de integratie van het Global Compact van de VN in het beleggingsproces en de uitsluiting van beleggingen in controversiële wapens.

  Land/regioCategorieWeging
  Wereldwijd Aandelen 33%
  Wereldwijd Multifactor: low Vol, quality, smallcaps, value, momentum 33%
  Opkomende markten Wereldwijd opkomende markten 6,5%
  Frontier markten Wereldwijd frontier markten 5%
  Japan Breed inclusief smallcaps 7,5%
  Europa Financials 5%
  Europa Frankrijk 5%

  Wereldwijd

  Thema robotica 5%

  Core-factor-satellitesmodel

  Het raamwerk dat het best bij deze grondslagen past, moet voldoende diversificatie­ en rendementsmogelijkheden bieden, maar de risico’s en kosten beperkt houden, zegt Boussebaa. “Dat heeft bij ons geresulteerd in het core-­factor-­satellitesmodel.”

  Daarin wordt de basis van de portefeuille passief ingevuld met het volgen van de MSCI All Country World Index. Hoewel dit als core­belegging voor goede spreiding zorgt, benoemt Boussebaa de gevoeligheid voor concentratierisico meteen als nadeel.

  “Vlak voor de internetbubbel waren IT­-aandelen bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in deze marktgewogen index.” Om dit concentratierisico te beperken wordt de kern van de aandelenportefeuille aangevuld met factorbeleggingen. Het factordeel wordt deels passief benaderd, zegt Moennasing.

  Frankrijk in portefeuille

  “Maar we hebben tegen relatief lage kosten ook twee actieve managers met een hoge active share geselecteerd om het verschil te maken.” En dan zijn er nog de satellieten. Daar worden kansen vooral buiten de VS gevonden, aldus Boussebaa.

  “In Japan bijvoorbeeld, waar de economie uit het dal klimt, de regering Abe hervormingen doorvoert en de corporate governance verbetert.” Moennasing vult aan: “Onze managers richten zich vooral op het nieuwe Japan door onder meer te beleggen in bedrijven die profiteren van technologische innovaties en van de reislustige Chinese consument. Zij beleggen ook in Japanse mid-­ en smallcaps die door relatief weinig analisten worden gevolgd en daardoor minder efficiënt geprijsd zijn.”

  Frankrijk is een andere satelliet die in de portefeuille is opgenomen. Boussebaa: “Sinds de verkiezingsoverwinning van Macron is het producentenvertrouwen daar toegenomen en wordt het Franse bedrijfsleven geholpen door lagere belastingen en de versoepeling van het ontslagrecht.”

  Sterke buffers

  Door de hervormingen van Macron mee te wegen in beleggingskeuzes let Rabobank in de aanpak dus tevens op macro­economische omstandigheden – zo ook op het liquiditeitsbeleid van centrale banken.

  Boussebaa: “Met oplopende rentes in het verschiet zijn we gecharmeerd van Europese financials, tevens ingegeven door de sterke buffers die banken, door de jaren van strengere regelgeving, hebben opgebouwd. Bovendien zijn de waarderingen sinds de financiële crisis behoorlijk achtergebleven bij andere sectoren. Wij denken dat daar een inhaalslag te maken valt.”

  "Met oplopende rentes in het verschiet zijn we gecharmeerd van Europese financials"

  Bedrijven uit opkomende markten veroveren Westen

  Opkomende markten nemen een belangrijke plaats in bij de satellieten, aldus Boussebaa. “Daar zijn de waarderingen lager dan in ontwikkelde markten en wordt geprofiteerd van de zwakke dollar en het herstel in grondstoffenmarkten.”

  Volgens hem hebben opkomende markten fundamenteel flinke stappen vooruit gezet. “Steeds meer landen geven obligaties uit in lokale valuta, de officiële reserves lopen fors op en valutaregimes worden flexibeler. De positieve dynamiek in opkomende markten vertaalt zich in hogere winstgroeiverwachtingen; 22% per jaar voor opkomende markten ten opzichte van bijvoorbeeld 15% voor de VS. Je ziet daarom ook steeds meer bedrijven uit opkomende landen, zoals Alibaba, Samsung en Huawei, die de westerse markt weten te veroveren.”

  Frontier markten bieden als satelliet ook veel beleggingsmogelijkheden, aldus Boussebaa. “We hebben het over een twintigtal landen die in relatief korte tijd behoorlijke hervormingen hebben doorgevoerd. De lage waarderingen en hoge winstgroeiprognoses zijn zeer attractief.”

  Als voorbeeld noemt hij Argentinië – een van de grootste frontier markten op dit moment – waar de nieuwe regering schulden met internationale schuldeisers heeft vereffend en de toegang tot de internationale kapitaalmarkten voor Argentinië heeft hersteld. “Niet voor niets is Argentinië in relatief korte tijd van een 7%­ naar 20%-­weging gegaan in de MSCI Frontier Markten Index.”

  Robots goed voor winstgevendheid

  Op het gebied van trends let Rabobank vooral op thema’s die de komende jaren van belang kunnen zijn voor de winstgevendheid van bedrijven. Robotica is een goed voorbeeld, zegt Boussebaa.

  “Het gebruik van robots en slimme algoritmes wordt steeds belangrijker in de manier waarop wordt geproduceerd. Wij zoeken daarin naar bedrijven met hoge winstgroei en lage schulden zonder dat zij al te gevoelig zijn voor eventueel terugvallende economische groei. Hoewel waarderingen in roboticabedrijven behoorlijk zijn opgelopen, denken we de komende tijd nog steeds bovengemiddelde rendementen te kunnen behalen.”

  Over de tijdshorizon van een zeer offensieve portefeuille als deze, zegt Boussebaa: “Gegeven het risico van dit profiel moet een belegger minstens vijftien jaar de tijd hebben. Je wilt voorkomen dat je binnen drie tot vijf jaar de portefeuille moet liquideren als een nieuwe recessie zich zou aandienen.”

  "Gegeven het risico van dit profiel moet een belegger minstens vijftien jaar de tijd hebben"

  Door hun bottom­-up gedreven aanpak kunnen beiden dan ook goed leven met correcties. Moennasing: “De focus ligt op bedrijven met gezonde fundamenten en daar is niets in veranderd. Bovendien hebben we een aardige buffer opgebouwd in 2017.”

  Deel via: