De ultieme alternatieve belegging

Alternatieve beleggingen winnen aan populariteit. Dat is logisch, want de traditionele beleggingscategorieën lijken even minder aantrekkelijk. Maar welke van de vele alternatieve beleggingen biedt nu de mooiste kansen? We belden vijf beleggingsspecialisten.

Alternatieve beleggingen kennen weinig correlatie met traditionele aandelen en obligaties en helpen zo de portefeuille extra stevigheid te geven. Voordeel is ook dat alternatieve beleggingen heel goed kunnen renderen.

Nadeel is dat de uitstapmogelijkheden beperkt zijn. Veelal gaat het om illiquide beleggingen met lange looptijden. Ander nadeel: de keuzemogelijkheden in het alternatieve beleggingscircuit zijn enorm. Welke alternatieve belegging is nu een investering waard? Wordt het private equity, direct vastgoed, private debt, snelwegasfalt, vliegtuigleaseconstructies, of iets anders?

Nick Peters, multi asset portfoliomanager bij Fidelity International

"Door de hoge waarderingen van de aandelen- en vastrentende markten ogen de rendementen van alternatieve beleggingen absoluut aantrekkelijk”

“Het geleidelijk verdwijnen van kwantitatieve versoepeling betekent dat beleggers hogere risico's lopen over een breder scala van activaklassen dan normaal het geval zou zijn. Dit maakt de traditionele rol van alternatieven als bron van diversificatie belangrijker. Door de hoge waarderingen van de aandelen- en vastrentende markten ogen de rendementen van alternatieve beleggingen absoluut aantrekkelijk.”

 

“Wat onze eigen exposure betreft, hebben wij met name belangstelling voor beursgenoteerde infrastructuurfondsen en open-end fondsen, die groei- of diversificatievoordelen bieden. Een beursgenoteerd infrastructuurvehikel met een opbrengst van ongeveer 4-5%, of een hedgefonds, dat een niet-gecorreleerde opbrengstenstroom kan leveren, vormt een sterk alternatief voor traditionele beleggingen.”

“Hoewel beursgenoteerd infrastructuur nu vooral in de aandacht staat, verwacht ik dat open-ended strategieën, zoals long/short-aandelenfondsen en wereldwijde macrostrategieën, belangrijker worden. Doordat het monetaire beleid wereldwijd meer uiteen begint te lopen en de volatiliteit stijgt, nemen de kansen voor actief beheer toe.”

Caspar van Eijck, relatiebeheerder institutionele beleggers Benelux van Schroders

"In een wereld waar rentes naar onze verwachting nog lang laag blijven, biedt direct lending aantrekkelijke rendementen"

“In een wereld waar rentes naar onze verwachting nog lang laag blijven, biedt direct lending aantrekkelijke rendementen. Ook helpt het de diversificatie van de portefeuille te verbeteren. Van belang is wel dat ervaren kredietanalisten de leningselectie om tot een robuuste en gediversifieerde portefeuille te komen. Ervaring op het gebied van bijvoorbeeld herstructureren is belangrijk. Hoe verder we in de cyclus komen, hoe belangrijker dat wordt.”

“In tegenstelling tot de high yield-obligatiemarkt is de leverage in deze beleggingscategorie vrij laag; 3,5 tegen 7,5. Het specifieke segment waarin wij zitten is in Nederland één miljard groot en groeiende. We hebben het hier over leningen aan Nederlandse bedrijven die al langer bestaan."

"Uitlenen aan starters is ons te risicovol. De rentes die wij vragen van tussen de 7% en 12% dekken de risico's van beginnende bedrijven niet. Wij hebben een voorkeur voor goed gerunde, nieuwe economie-bedrijven. Deze bedrijven passen vaak niet goed in het kredietmodel van banken, bijvoorbeeld omdat zij relatief weinig klassiek onderpand hebben zoals machines en een uitgebreid wagenpark."

“De verstrekte leningen hebben een vaste rente met een looptijd van maximaal zeven jaar. De meerderheid van de leningen zit rond de 4,5 jaar. Rente en aflossing worden per kwartaal betaald en vloeien direct naar beleggers. Onze leningen zijn gebundeld in een fonds in Luxemburg. Zo hebben beleggers exposure naar alle leningen. Dat levert een sterke risicospreiding op. Over 2017 was het nettorendement, dus na alle kosten en herstructureringen, meer dan 7%.”

Christian Howells, specialist alternatieve beleggingen bij Aberdeen Standard Investments

"Alternatieve beleggingsstrategieën waarbij op basis van long/short-trades verschillende soorten van risicopremies worden binnengehaald, vormen een aantrekkelijk alternatief"

“Het is heel moeilijk om te zeggen wat nu de beste alternatieve belegging is. Dat hangt vooral af van de specifieke doelstelling van een belegger. Maar wij merken dat veel van onze klanten nu twee wensen hebben. Zij willen de risico van hun portefeuilles verminderen omdat zij zwaar overwogen zitten in aandelen en in obligaties."

"De hoge waarderingen van aandelen en de stijgende rentes, die obligaties minder aantrekkelijk maken, baren hen grote zorgen. Tegelijkertijd bestaat er de wens om de kosten laag te houden. Dat is de reden dat zij niet snel geneigd zijn hun kapitaal in hedgefondsen te steken, maar wel om te kiezen voor alternatieve risicopremies of hedgefonds-replicatie-strategieën die door ons en andere asset managers worden aangeboden.”

“Alternatieve beleggingsstrategieën waarbij op basis van long/short-trades verschillende soorten van risicopremies worden binnengehaald vormen een aantrekkelijk alternatief voor de meer traditionele beleggingen. Nu de volatiliteit stijgt en ook de geopolitieke spanningen toenemen zijn de kansen ervan alleen maar verbeterd."

"Hoe het werkt? Door bijvoorbeeld te kiezen voor een longpositie in de goedkoopste aandelen van een index en een shortpositie in de duurste aandelen van dezelfde index kan de waardepremie worden binnengehaald. Soortgelijke trades zijn ook te bedenken om andere premies (momentum, size, volatiliteit, carry et cetera) op te strijken.”

“De risicobereidheid bepaalt uiteindelijk hoeveel rendement kan worden geboekt. Binnen een vastgesteld risico proberen wij vervolgens het rendement te maximaliseren. Nee, ik ben niet bang dat de hele wereld voor deze aanpak kiest. Het meeste geld zal ook in de toekomst long only worden belegd. Hierdoor zullen er altijd marktinefficiënties bestaan, die vervolgens kunnen worden uitgebuit.”

Wouter Weijand, CIO van Providence Capital

"Bij het participeren in havens of snelwegen is het voordeel dat een grote partij – de overheid of een groot bedrijf – vaak de tegenpartij is"

“Ik denk dat het nog steeds zinvol is om te blijven kijken naar private debt, omdat de huidige obligatiemarkt om een alternatief vraagt. De vooruitzichten van obligaties – het maakt vrijwel niet uit welke – zijn gewoon slecht. Private debt op basis van floaters, liefst senior qua credit ranking, en vooral goed gediversifieerd, biedt wel kansen. Vooral in de VS is dit een hele grote markt. In Europa gaat deze markt ook groeien, gezien de druk van toezichthouders op banken om kredietrisico’s van hun balans te halen.”

“Verder zie ik binnen private assets kansen voor infrastructuurbeleggingen. Door de populariteit ervan is deze markt wel duurder aan het worden, maar wellicht nog niet zo hot als private equity. Bij het participeren in havens of snelwegen is het voordeel dat een grote partij – de overheid of een groot bedrijf – vaak de tegenpartij is. Dat geeft zekerheid."

"Daarnaast zit er in de inkomsten vaak een inflatiecomponent. Elke keer als iemand door het tolpoortje rijdt, een haven binnenloopt of van een vliegveld vertrekt, is het kassa, waarbij de prijzen van volgend jaar hoger zullen liggen dan nu. Na kosten kan er een rendement van 6% tot 7% worden behaald. De kosten bij vrijwel alle illiquide beleggingen zijn vaak pittig en kunnen ook fors verschillen: hierop moet goed worden gelet.”

“Hedgefondsen hebben het nog steeds niet gemakkelijk. Zij moeten nog altijd bewijzen dat ze voor diversificatie zorgen. De correlatie met aandelen was tijdens de correctie echter groter dan je zou hopen. Private equity kent een ander probleem. Er is de laatste tijd zo veel geld opgehaald, dat goede deals schaars zijn. Het is zoals met wijn. Je wil de goede jaren hebben. Wie nu in private equity stapt, weet dat er een flink risico bestaat dat er te veel wordt betaald.”

Fred van der Stappen, directeur van ILFA Groep

"Je moet lang zoeken naar een tweejaarsobligatie die zo veel rente geeft"

“ILFA richt zich met haar funding platformen op grote semi-institutionele investeerders, kerkelijke instellingen met behoorlijk grote vermogens, goede doelenorganisaties en family offices. We structureren verschillende financieringen. Ik geloof in projecten waar een eerlijk rendement wordt geboden met een onafhankelijke balansrating. Wij keuren niet ons eigen vlees.”

“Een project dat we nu hebben lopen, is schuldpapier voor kluswoningen voor de startersmarkt. Het is een obligatie met een looptijd van twee jaar, een coupon van 4% met het risicoprofiel BB+. Er zit een eerste hypotheek op. Daarnaast is de taxatiewaarde van de grond hoger dan de waarde van de uitgegeven obligaties. Beleggers hebben dus de nodige zekerheid. Je moet lang zoeken naar een tweejaarsobligatie met dergelijke kwaliteitskenmerken die zo veel rente geeft. Als dit een uitgifte zou zijn van 100 miljoen, dan zouden de grote institutionele beleggers erom vechten verwacht ik.”

“Uiteindelijk hopen we dat deze markt steeds groter wordt zodat we ook de grote institutionele beleggers kunnen bereiken. We zijn nu bezig met een product van vijftien miljoen euro. Maar eerst moet de huidige uitgifte tot een goed einde worden gebracht."

Deel via: