Feature

Einde van goedkoop geld?

Halen de centrale banken de teugels weer aan? De monetaire specialisten van NN IP, ABN Amro Private Banking en Robeco zijn het opmerkelijk oneens met elkaar.

 

"Uitspraken van centrale bankiers gaan al snel een eigen leven leiden"

Willem Verhagen, senior econoom multi-asset van NN IP

“De verwachtingen van de acties van de centrale banken zijn natuurlijk zeer belangrijk voor de markt. Helaas hebben deze verwachtingen geen anker meer. Voor 2008 gebruikten centrale banken alleen het rente-instrument. Dat maakte het beleid van de centrale banken redelijk goed voorspelbaar. Dat was vroeger. Inmiddels verkeren centrale banken nog altijd op onbekend terrein. Dat zorgt ervoor dat uitspraken van centrale bankiers al snel een eigen leven gaan leiden. Met de Fed zagen we dat eerder in 2013 en 2014.”

Willem Verhagen van NN IP

“Ditmaal is een toespraak van Draghi de aanleiding van marktonrust. Maar wat zei hij vorige week eigenlijk? Dat het beter gaat met de economie van de eurozone, maar dat de beleidsreactie op deze aantrekkende economie heel minimaal zal zijn, want de inflatie is nog altijd onder de doelstellingen. Niets nieuws dus. De Fed is anders bezig, want de Amerikaanse economie zit verder in de cyclus. Er is bijna sprake van volledige werkgelegenheid. Daar hoort looninflatie bij. Dan is er een case om geleidelijk rentestapjes omhoog te maken, richting de neutrale rente, die zo tussen de 2% en 2,5% ligt.”

Meer onrust verwacht

“Obligatiebeleggers moeten rekening houden met licht stijgende rentes. Belangrijkste reden is de groeiende wereldeconomie, die breed is gedragen. Omdat beleggers de draai maken van obligaties naar meer risicovollere assets zorgt dat voor hogere rentes. Normaliter komt daar nog een monetaire verkrapping bovenop, maar die opwaartse rentedruk is nu een stuk zwakker. “

“Obligatiebeleggers hoeven dus niet in paniek te geraken. Maar nogmaals, we zitten op onbekend terrein. Houdt er daarom rekening mee dat we ook de komende jaren te maken krijgen met verhalen die een eigen leven zullen leiden. Al is het maar omdat iedereen weet dat de centrale banken ooit weer in een normale beleidssituatie terecht moeten komen.”

 

"Centrale banken waren de laatste jaren het vangnet van financiële assets. Dat wordt anders"

Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligaties van ABN Amro Private Banking

“Centrale banken slaan een ander toon aan. Voor wie dicht op de markt zit, zoals wij, is dat duidelijk te horen. Daarmee wordt het einde van een tijdperk ingeluid. We hebben het gevoel dat het hier om een gecoördineerde actie gaat. Niet alleen de FED, maar ook de ECB, Bank of England, en de centrale banken van Zweden en Canada laten weten dat we de laatste verruiming hebben gehad. We gaan nu denken aan monetaire verkrapping, zo laten ze weten. Centrale banken waren de laatste jaren het vangnet van financiële assets. Dat wordt anders.”

Mary Pieterse-Bloem van ABN Amro Private Banking

“De centrale bank van China is ongetwijfeld blij met de beleidsverandering. Die wilde al langer dat de centrale banken in de ontwikkelde markten werk maken van normalisering. Want als de rentes hier omhoog gaan, dan heeft China meer gelegenheid om zijn eigen verkrapping door te voeren en kan het eenvoudiger de eigen munt laten verslappen. Dat helpt de economische transitie van China.”

Korte duratie en bedrijfsobligaties dus

“De centrale banken hebben goede redenen om hun gratis geldpolitiek los te laten. We zien dat de economische groei goed en breed gedragen is. Dat biedt centrale banken de mogelijkheid om hun ammunitie weer aan te vullen, die ze bij een volgende recessie kunnen inzetten. Tegelijkertijd bestaat er ook de behoefte om, als het even kan, de balansen te verkorten. Een beetje afslanken is niet verkeerd.”

“Voor Yellen zijn de ontwikkelingen van de reële economie nu even belangrijker dan de inflatieontwikkeling. Dat maakt het mogelijk de rente hoger te zetten. De obligatiemarkt is daar nog niet van overtuigd. Maar als de Fed en de andere centrale banken harder op hun trommels gaan slaan, dan zal de markt ongetwijfeld hogere rentes inprijzen. Dat is het spel dat nu gespeeld wordt.”

“Wij hebben onze maatregelen genomen. De duratie van de obligatieportefeuille is verkort. We zijn voorzichtig met staatsobligaties en zitten wel groot in bedrijfsobligaties. Want die kunnen profiteren van hogere economische groei. Ook zullen de rentes van bedrijfsobligaties minder snel dan staatsobligatie reageren op de aankondiging van balansverkorting.”

 

 "Het feest loopt op zijn einde"

 Léon Cornelissen, hoofdeconoom van Robeco

“Er is zeker wat aan de hand. Draghi heeft vorige week namelijk verklaard dat het deflatiemonster definitief is verslagen. Dat wil niet zeggen dat de inflatie nu zal oplopen. Integendeel. De dalende olieprijs houdt dat tegen. Maar, en dat is belangrijk, voor Draghi is een dalende inflatie geen reden meer om additionele stimuleringsmaatregelen te nemen. We kunnen nu gaan praten over reflatie."

Léon Cornelissen van Robeco

"Trendbreuk? Dat is een groot woord, maar beleggers zijn wel wakker geschud. Dat komt vooral doordat centrale banken in koor zinspelen op verkrapping. De kraan gaat langzaam dicht. Zeker niet te snel, want niemand wil paniek veroorzaken. Het feest loopt op zijn einde. Met een economische groei die dit jaar boven de 2% uitkomt is een negatieve korte rente in de eurozone natuurlijk absurd."

Missing link

"Voor de eurozone wordt nu rekening gehouden met een eerste renteverhoging in het laatste kwartaal van 2018. De Fed is er al mee begonnen. De Amerikaanse centrale bank zegt er nog eentje te doen in december om de rente volgend jaar nog eens met drie keer te verhogen. De markt gelooft dat niet. Ik ook niet. De missing link is loongroei. Daar is nu nog nergens sprake van. Zonder loongroei krijgen we geen structurele inflatie."

"Aandelenbeleggers hoeven zich niet al te grote zorgen te maken. Er wordt alleen verkrapt als de economische ontwikkeling dat kan hebben. Een gezonde groei is positief voor de winstontwikkeling. Voor obligaties past meer voorzichtgheid. Het is aannemelijk dat de lange rente zal stijgen. Dat is maar goed ook. Maar dit zal dus een geleidelijk proces zijn, zo is de bedoeling."

 

Assetallocatie