Column

Zoeken naar zeldzaamheid

Zaak is om te kijken naar marges, de mogelijkheid om prijzen te verhogen en de schuldpositie van een bedrijf.

In een snel veranderende economische omgeving met lage groeiverwachtingen in de meeste ontwikkelde landen zijn  beleggingen die groei brengen en toch een (relatief) laag risico hebben zeldzaam. Moet je daarvoor eigenlijk nog wel in de ontwikkelde landen zijn? De economische groei zal hier volgens prognoses nog jaren laag zijn, als er sowieso al sprake is van een stijging van het bbp.

Er zijn toch ook in deze landen volgens mij nog wel degelijk mooie groeiaandelen te vinden. Maar de zoektocht naar groei leidt vaak naar bedrijven met hoge rendementen in de minder bekende markten. Met groeiaandelen bedoel ik aandelen die een volledige economische cyclus lang een goed rendement bieden. Bedrijven bijvoorbeeld die producten en diensten leveren binnen specifieke marktsegmenten die groeien zonder afhankelijkheid van economische trend.

Het gaat hier ook niet om één speciale nichemarkt, maar om verschillende sectoren waardoor er weinig expliciete sectorrisico’s zijn. Het gaat vaak om bedrijven die een product aanbieden waar in toenemende mate vraag naar is in de opkomende economieën of die een goede export hebben naar deze landen. In veel opkomende landen, in Azië maar ook in Latijns-Amerika, is er een middenklasse aan het ontstaan die door de stijgende levensstandaard een toenemende vraag heeft naar duurdere consumentenproducten en  meer en betere gezondheidszorg. 

Groeiaandelen worden bovendien momenteel aantrekkelijk gewaardeerd in vergelijking met  meer defensief ingestelde ondernemingen met minder groeipotentieel. Dit komt mede omdat beleggers na het uitbreken van de crisis hun heil zochten in defensieve aandelen in een poging om belegging en rendement enigszins te beschermen. 

Definitie van groei is veranderd
In historisch opzicht kan de huidige definitie van groei niet worden vergeleken met de definitie ten tijde van de internetzeepbel rond het jaar 2000. In deze periode waren er zeer hoge verwachtingen voor het segment groeiaandelen, dat vooral bestond uit technologie-aandelen, en de koerswinstverhouding was navenant hoog.  Na het uiteenklappen van de zeepbel was er enkele jaren weinig interesse voor kwalitatieve groei en groeiaandelen presteerden ondermaats.

De interesse kwam terug na de val van Lehman Brothers, toen beleggers risico gingen mijden. De vlucht was eerst richting de veilige havens, maar in de zoektocht naar rendement kwamen ook de groeiaandelen weer in de belangstelling. Het vinden en volgen van groeiaandelen is geen hogere wiskunde, maar vereist wel geduldige analyse, langetermijndenken en vasthoudendheid.  Het gaat immers om het volgen van een bedrijf door de gehele cyclus. Een voedselbedrijf in Indonesië bijvoorbeeld, of een ziekenhuisketen in Maleisië.  

Zaak is om te kijken naar marges, marktposities, de mogelijkheid om prijzen te verhogen zonder klant of volume te verliezen en de schuldpositie van een bedrijf. Maar het kan ook gaan om bedrijven uit landen die het economisch zwaar hebben maar die een sterke positie hebben in specifieke sectoren die sterk groeien in opkomende landen. Denk aan consumentenstapelgoederen, farmaceuten of ondernemingen die gespecialiseerd zijn in hygiënische producten. Allemaal segmenten die kunnen profiteren van de demografische en economische ontwikkelingen in de opkomende landen. 

Los van centrale bankiers
Bedrijven die aan het profiel voldoen, zijn vaak gesitueerd in economieën die niet afhankelijk zijn van de geldpersen van Mario Draghi of Ben Bernanke. Die landen die aan het infuus van de geldpers hangen, en dat zijn er inmiddels nogal wat, zullen de komende jaren weinig tot geen groei kennen waardoor het voor ondernemingen die afhankelijk zijn van deze landen, lastig opereren is. Het is dus zaak voor de belegger om te zoeken naar specifieke bedrijven, een bottom-up benadering te kiezen met behulp van goede analyse en zich niet te veel laten leiden door de stemming op de markten of uitspraken van centrale bankiers.

 


Pieter Furnée is hoofd van Deutsche Wealth & Asset Management Nederland. Zijn columns op IEXProfszijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies.

Assetallocatie