Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Rabobank belegt meer in wereldwijde obligaties

Beleggen in obligaties buiten Europa, vooral in dollars, is volgens beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank aantrekkelijker geworden. "Daarom voeren we een wijziging door in de actief beheerde obligatieportefeuilles. We verkleinen de positie in Europese obligaties en gaan meer buiten de eurozone beleggen."

"“De rente in de VS is de afgelopen maanden sterk gestegen door de aanhoudend hoge groei van de Amerikaanse economie. In Europa is de rente veel minder hard opgelopen omdat de economie hier al sterk vertraagd is, vooral in Duitsland. Het verschil tussen de Duitse en Amerikaanse rente – ook wel de Trans-Atlantische spread genoemd – is opgelopen van 1% naar 2%.

Dit verschil is nu hoog als je het in historisch perspectief plaatst. We denken niet dat dit verschil verder gaat oplopen. Integendeel: we verwachten dat de rentes in Europa en de VS dichter naar elkaar toe kruipen. In zo’n scenario presteren dollarobligaties beter dan euro-obligaties.

Erik Schmahl
Erik Schmahl van Rabobank Investment Office

Amerikaanse rente kan harder dalen

Het lijkt namelijk een kwestie van tijd voor ook de economie in de VS zal vertragen: de huizenmarkt is op slot bij de hoge hypotheekrente, de consument is door zijn spaargeld heen en het buitenland biedt minder groei. In dit scenario zal de rente in de VS harder dalen dan die in de eurozone. Niet alleen omdat de rente daar harder is gestegen, maar ook omdat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, naar verwachting sneller in beweging zal komen dan de Europese Centrale Bank (ECB).

In het tegenovergestelde scenario van een verder doorstijgende rente denken we dat Europa een inhaalslag zal maken. Het hoge renteverschil maakt de dollar dan zo aantrekkelijk dat de eurorente daarvoor compensatie moet gaan bieden.

Omgekeerde beweging

Afgelopen voorjaar was het renteverschil tussen Europa en de rest van de wereld vrijwel verdwenen. Het was logisch om meer in Europa te gaan beleggen: die obligaties boden een vergelijkbaar rendement en we hoefden het valutarisico niet af te dekken. Die stap heeft goed uitgepakt. Europese obligaties hebben het sinds het voorjaar zo’n 2% beter gedaan dan wereldwijde obligaties. Dat komt doordat de rente in Europa veel minder hard is gestegen dan in de VS. Stijgende rentes leiden tot dalende obligatiekoersen.

Nu zijn de omstandigheden veranderd. De dollarrente is opgelopen en de kosten voor het afdekken van het valutarisico zijn aanzienlijk afgenomen. Vanzelfsprekend passen we de portefeuilles aan aan de veranderde omstandigheden.

Lage weging Azië

We gaan nu dus meer beleggen in wereldwijde obligaties. Het gaat om staatsobligaties en bedrijfsobligaties van goede kwaliteit. Voor een flink deel zijn het obligaties in dollars. Maar er komen ook extra obligaties uit Japan en het Verenigd Koninkrijk bij. Op deze manier krijgen we meer spreiding in de portefeuille.

Nadeel is het lagere rendement op Aziatische obligaties: 0,8% in Japan en 2,7% in China. Daar zien we ook weinig ruimte voor rentedaling. Azië krijgt dan ook een relatief lage weging.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie