Column

Marktsentiment over China is overdreven negatief

De Chinese aandelenmarkten bieden aanzienlijke kansen voor actief beleggen, gezien de goedkope waarderingen en de overheidssteun die eraan komt. Ook de sterke concurrentiekracht van Chinese bedrijven geeft hoop.

Volgens Bin Shi, hoofd Chinese aandelen bij UBS AM, zijn de berichten over de Chinese economie veel te negatief. “China bevindt zich in een andere groeifase en in een andere economische omgeving, maar zit wel degelijk op een groeitraject op de lange termijn met veel potentieel.”

Shi constateert dat het marktsentiment inmiddels is teruggevallen naar het niveau van vorig jaar oktober, toen de covid-restricties het strengst waren. "Op basis van de huidige lage waarderingen is er nu eerder een kans op een betekenisvol herstel dan op een neerwaartse verrassing. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de Chinese aandelen bekend staan als een complexe en volatiele activaklasse.”

Keerpunt in Chinees overheidsbeleid

Daarbij lijkt het beleid van de Chinese overheid een keerpunt te hebben bereikt, sinds strenge regels voor het kopen van huizen in Chinese steden zijn ingetrokken. Maar omdat de overheid traag handelt, zullen er volgens Shi waarschijnlijk grotere en langdurige steunmaatregelen nodig zijn om de sputterende economie weer op gang te trekken.

Shi: “Sommige beleggers hopen op een bazooka van budgettaire stimuli, zoals de Chinese autoriteiten die vroeger wel afvuurden. Maar die kans is klein. De Chinese overheid lijkt eerder de economische indicatoren af te wachten. Meer maatregelen zullen pas volgen als de economie niet reageert zoals verwacht. Een stapsgewijze aanpak blijft ook in de toekomst waarschijnlijk.”

Liever geen bazooka

Een bazooka kan overigens ook onbedoelde gevolgen hebben, benadrukt Bin Shi. “Ja, op korte termijn kan het positief uitpakken voor de economie, maar vergeet echter niet dat de huidige schuldenproblemen in China voortvloeien uit het steunpakket van 4 miljard dollar in de periode 2008-2009."

De schuldratio van Chinese bedrijven is sindsdien gestegen en de huidige problemen van de vastgoedmarkt en lokale overheden vloeien daar deels uit voort. "Als langetermijnbeleggers zien we dus liever dat de overheid op een verantwoordelijke manier handelt. In de tussentijd zijn we gericht op het ontdekken van kansen in een oververkochte markt", aldus Shi.

Shi meent dat de kans op een systemische financiële crisis laag blijft. De huidige steunmaatregelen, in combinatie met de eerste positieve signalen van de industriële activiteit, kunnen voldoende buffer bieden om een verdere verslechtering van de Chinese economie te voorkomen. “We zijn hoopvol dat er nu een duidelijke richting wordt vastgesteld om de duurzame groei te ondersteunen, en dat die steun ook zal aanhouden. Ofwel, de kans is klein dat de Chinese overheid een enorm steunpakket gaat uitrollen.”

"We zijn hoopvol dat er nu een duidelijke richting wordt vastgesteld om duurzame economische groei te ondersteunen"

Sterke concurrentiekracht

Shi vervolgt: “De sterke concurrentiekracht van de Chinese bedrijven zorgt ervoor dat we optimistisch zijn. Niet alleen passen ze zich aan deze volatiele omgeving aan, ze blijven investeren in technologie, en in onderzoek en ontwikkeling (R&D), en ze blijven hun kosten om hun bedrijf te laten groeien. Vergeet ook niet dat Chinese bedrijven zich snel aanpassen en met succes concurreren met gevestigde wereldmerken in het buitenland. Denk aan elektrische auto’s en online gaming.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen