Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Amerikaanse aandelen zijn flink overgewaardeerd

In vergelijking met obligaties zijn Amerikaanse aandelen net zo overgewaardeerd als direct na het knappen van de internetzeepbel en de financiële crisis, concludeert vermogensbeheerder DWS. "Het verschil is echter dat aandelen destijds als goedkoop werden gezien, maar dat is nu niet het geval."

"Het analyseren van relatieve waarderingen is altijd een lastige zaak omdat je het van twee kanten kan bekijken: de ene is te goedkoop, of de andere is te duur. DWS vergelijkt Amerikaanse aandelen en obligaties door het huidige rendement op bedrijfsobligaties af te trekken van de verwachte winst van de S&P 500 (geschatte inkomsten gedeeld door het indexniveau).

Sinds medio mei 2023 is het rendement op die winst lager dan het rendement op obligaties. De laatste keer dat dit gebeurde was in de nasleep van de internetzeepbel (2003) en de financiële crisis (2009).

Duur of goedkoop?

De meest voor de hand liggende conclusie is dat aandelen momenteel duurder zijn dan obligaties. Maakt dat aandelen te duur? Of zijn obligaties te goedkoop? Of zijn beide beleggingscategorieën te goedkoop, zoals een blik op het verleden suggereert. Na 2003 en 2009 waren er immers goede rendementen te behalen met zowel aandelen als obligaties.

Wat wel zeker is: de omstandigheden waren destijds heel anders. In beide periodes bevond de rente op Amerikaanse obligaties zich in een neerwaartse langetermijntrend. Het ruime monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank is voorlopig voorbij. Bovendien is de staatsschuld in de VS nu bijna twee keer zo hoog als in die voorgaande periodes, waarbij het begrotingstekort in 2023 en 2024 waarschijnlijk weer boven de 5% zal uitkomen.

Economische groei verdampt

Dan is er nog een verschil: de fase in de cyclus. Het uiteenspatten van de internetzeepbel en de financiële crisis troffen de economie hard. Het daaropvolgende herstel was echter navenant sterk. Dat is nu anders. DWS verwacht een negatieve groei in de VS in het vierde kwartaal en in het eerste kwartaal van 2024. Maar de krimp zal beperkt zijn, onder meer door de sterke arbeidsmarkt. Een echte recessie kunnen we het niet noemen.

Maar na deze minidaling zal de bbp-groei waarschijnlijk niet erg opveren. De consensus is dat de VS over 2024 een groei van 0,9% laat zien en 1,9% in 2025.

Desondanks blijven analisten optimismisch

Toch zijn aandelenanalisten, zoals gewoonlijk, optimistisch over de bedrijfswinsten en ze zien volgend jaar een groei van meer dan 10%. Dit ondanks het feit dat er (opnieuw in tegenstelling tot 2003 en 2009) geen winstdaling van ongeveer een derde is geweest, maar slechts een jaar zonder winstgroei. 

Ofwel, als belegger kun je beter niet gokken op een herhaling van de rendementen die met aandelen en obligaties konden worden behaald in 2003 en 2009. Maar of de S&P 500, na de correctie van bijna 8% sinds eind juli, tegen het einde van het jaar weer zal herstellen, is een andere zaak. Het seizoenspatroon van de afgelopen 30 jaar laat een eindejaarsrally de S&P 500 zien met een gemiddeld rendement van 4,7%."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen