Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Bankenonrust brengt Amerikaanse recessie dichterbij

Hoofdeconoom Steven Bell van Columbia Threadneedle Investments analyseert de impact van de onrust in de bankensector op de reële economie. Die impact is in de VS zwaarder dan in Europa.

"De bezorgdheid in de VS richt zich op de kleine en middelgrote Amerikaanse banken die losser zijn gereglementeerd dan hun grotere tegenhangers en daardoor depositorentes kunnen bieden die niet kunnen concurreren met geldmarktfondsen. Maar de uitstroom van deposito’s veranderde in een stortvloed en dat maakt dat kredietverlening moeilijker wordt. Overigens was dit al voor de huidige bankenonrust aan de gang.

Vooral de kredietverlening aan kleinere bedrijven en commercieel vastgoed wordt hard getroffen. Dat is pijnlijk, maar het maakt deel uit van het monetaire overgangsproces. Strengere kredietvoorwaarden betekenen wel dat de Federal Reserve de officiële rente waarschijnlijk minder ver hoeft te verhogen. Momenteel rekenen de financiële markten op forse renteverlagingen en verwacht men dat deze verlagingen spoedig worden ingezet.

"De markt rekent op forse en spoedige Amerikaanse renteverlagingen"

In Europa bestaat die mismatch in de regelgeving tussen grote en kleine banken volgens niet. Bovendien zijn spaarders ook niet massaal hun geld gaan opnemen. Europese banken zijn over het algemeen goed gekapitaliseerd en geven momenteel kapitaal terug aan hun aandeelhouders. Credit Suisse leek een geval apart. Hoewel de voorwaarden voor het verstrekken van leningen in Europa ook strenger worden, gebeurt dat veel geleidelijker dan in de VS.

Steven Bell

Steven Bell van Columbia Threadneedle

Beleggingsimplicaties

De meest recente economische cijfers goed zijn, maar die worden nu volledig overschaduwd door de bankencrisis. De voor Europa en de VS gepubliceerde inkoopmanagersindices wijzen op een toename van de dienstenactiviteit. De cijfers voor de verwerkende industrie zijn weliswaar zwakker, en uiteraard is deze sector voor de beurs en belangrijke graadmeter, maar de dienstensector is veel belangrijker voor de algemene economie en met name voor de werkgelegenheid, en dat is weer van belang voor het monetaire beleid.

Zonder de bankencrisis en deze recente gegevens zouden de centrale banken meer renteverhogingen in het vooruitzicht hebben gesteld. De bankencrisis in de VS heeft een recessie dichterbij gebracht. In Europa hebben de dalende aardgasprijzen verlichting gebracht voor consumenten, bedrijven en overheden.

"Risicovolle beleggingen in Europa zijn nog altijd aantrekkelijk"

Tegen deze achtergrond zijn risicovolle beleggingen in Europa nog altijd aantrekkelijk. Amerikaanse aandelen kunnen het moeilijker krijgen, waarbij de euro kan aansterken tegenover de dollar. Ook obligaties blijven ondanks de recente rally, aantrekkelijk.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie