Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Duurzame energie: meer groei maar ook meer risico's

Infrastructuuranalist Alex Leung bij UBS AM ziet grote kansen voor beleggers in de duurzame energiesector. Maar hij waarschuwt ook voor groeiende risico's. "Beleggers kunnen in de verleiding komen om al te optimistische veronderstellingen te maken."

Hoe ziet de verdere groei van de duurzame energiesector eruit?

Alex Leung: "Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) schatte in december 2022 dat de capaciteit duurzame energie de komende 5 jaar wereldwijd met 2400 GW zal toenemen. Dat komt neer op een toename van 85% ten opzichte van de voorgaande 5 jaar. Het is ook bijna 30% hoger dan de vorige raming van het IEA een jaar geleden, voornamelijk dankzij een impuls vanuit de EU, China en de VS.

Beleggers moeten echter niet te enthousiast worden. Er zijn nog veel onzekerheden over het mechanisme van een hele reeks subsidies en overheidsprogramma's. In 2023 zal er nog veel heen en weer gepraat moeten worden tussen regeringen, industriegroepen en juristen over de feitelijke beleidsuitvoering."

Hoe hebben beleggingen in duurzame energie zich de laatste jaren ontwikkeld?

Alex Leung: "Het afgelopen decennium is de duurzame energiesector volwassen geworden. Naarmate beleggers meer inzicht kregen in de onderliggende economie, technologieën, markten en operationele risico’s is het investeren geleidelijk minder risicovol geworden. Het gevolg is nu wel dat er minder hindernissen zijn voor projecten en dat beleggers die een hoger rendement willen, weer meer risico moeten nemen en nieuwe markten moeten betreden.

De kunst is te bepalen wanneer je in deze nieuwe technologieën moet stappen. Op welk punt maakt het verhoogde technologie- of ontwikkelingsrisico de investering te riskant?  De keuze hangt af van de strategie en de risicotolerantie van elke belegger."

Aan wat voor nieuwe technologieën moeten we dan denken?

Alex Leung: "Ten eerste is de onvoorspelbare energie-opwekking van zon en wind een probleem dat moet worden aangepakt. Niet alleen vlakt energieopslag deze onvoorspelbare opwekking van hernieuwbare energie af, maar het is ook een stimulans voor toekomstige groei. We zien verder een versnelde invoering van schone energietechnologieën, zoals waterstof, afvang, gebruik en opslag van CO2. Al deze technologieën kunnen een belangrijke rol spelen bij het CO2-neutraal maken van sectoren zoals transport en industriële productie.

Ten slotte kan dit proces ook aan de vraagzijde worden ondersteund als gebruikers hun energieverbruik verminderen of energie efficiënter gaan gebruiken. Dat is waar investeringen in slimme stadsinfrastructuur, energie-efficiëntie, stedelijke mobiliteit, digitale connectiviteit en circulaire economie een rol spelen. In veel ontwikkelde markten is de groei van het stroomverbruik de afgelopen tien jaar vlak gebleven, voornamelijk dankzij verbeteringen van de energie-efficiëntie."

Wat zijn de grootste risico's en uitdagingen voor beleggers in duurzame energie?

Alex Leung: "Het komende decennium zullen er in versneld tempo projecten voor hernieuwbare energie worden opgezet. Groei kan echter een rommelige aangelegenheid zijn, dus er zullen zeker risico's aan verbonden zijn. Gezien alle hype in de energietransitie is de grootste uitdaging waarschijnlijk de concurrentie. Dit kan specifiek zijn voor een bepaalde markt, waar potentiële overcapaciteit een negatieve invloed kan hebben op de economische aspecten van projecten, of het kan specifiek zijn voor een deal, waar je een hoge premie moet betalen om een transactie te sluiten vanwege het grote aantal bieders.

"Groei kan echter een rommelige aangelegenheid zijn, dus er zullen zeker risico's aan verbonden zijn"

Gelukkig groeit de markt zo snel dat het de vraag kan absorberen, vooral wanneer we het hebben over miljarden dollars aan investeringen die in slechts enkele jaren nodig zijn. Toch kunnen sommige markten op een gegeven moment met een overschot aan projecten te maken krijgen. Dat is nu eenmaal een kenmerk van snelgroeiende markten met lange bouwcycli en projectdoorlooptijden. Beleggers moeten dus op hun hoede zijn voor deze risico's.

Ook het overheidsbeleid vormt een risico, ondanks de overweldigende positieve rugwind. Zo zijn er nog onzekerheden over het feitelijke mechanisme van diverse belastingvoordelen en subsidies. Het zal tijd kosten om sommige van deze problemen op te lossen, en zelfs in de toekomst kunnen er nog aanpassingen en veranderingen komen op basis van juridische uitspraken of overheidsbesluiten.

Ten slotte zijn er de nieuwere technologieën voor hernieuwbare energie, waarvan sommige ook risicovollere investeringen zijn. Door de positieve resultaten van de eerdere uitrol van duurzame energie kunnen sommige beleggers in de verleiding komen om al te optimistische veronderstellingen te maken."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen