Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Bedrijven met impactvolle producten groeien sneller

De SDG Engine van J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management helpt bij creëren van SDG portefeuilles, die naast een aantrekkelijk rendement een positieve bijdrage leveren aan milieu en samenleving.

Uit recent onderzoek van J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management blijkt dat bedrijven met producten die een positieve impact hebben sneller groeien. Door deze producten af te stemmen op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN kunnen financieel aantrekkelijke portefeuilles gecreëerd worden die ook positief bijdragen aan het milieu en de samenleving.

Hiervoor heeft de Zwitserse private bank een analysetool, de zogeheten SDG engine, ontwikkeld. Met deze SDG Engine worden portefeuilles gecreëerd die zijn afgestemd op de verwezenlijking van de SDG's.

“Innovatie is de drijvende kracht achter duurzame economische groei. Het is echter niet altijd gemakkelijk om snelgroeiende bedrijven te identificeren. Historische omzetgroei is een slechte indicator voor het voorspellen van toekomstige groei. Slechts 6,3% van de sneller groeiende helft van de bedrijven zal de volgende vijf jaar opnieuw sterker groeien”, zegt Daniel Wild, Chief Sustainability Officer bij J. Safra Sarasin. 

"Innovatie is de drijvende kracht achter duurzame economische groei"

Impactbedrijven groeien gemiddeld 3% sneller

De analyse van J. Safra Sarasin bleek zeer effectief in het voorspellen van toekomstige omzetgroei. De inkomsten van bedrijven met zelfs een gering portfolio aan impactvolle producten, groeien gemiddeld met ongeveer 3% sneller dan de algemene markt. Dit groeivoordeel varieerde per productcluster, van ongeveer 1% voor ecosysteembescherming en groene gebouwen tot meer dan 4% voor innovatieve financiële toepassingen.

“Hoewel sommige verschillen klein lijken, accumuleren ze in de loop van de tijd tot aanzienlijke voordelen. Een bedrijf waarvan de volledige productportefeuille gewijd is aan de bescherming van ecosystemen zou zijn inkomsten jaarlijks met 2,7% sneller laten groeien dan de markt”, legt Daniel Wild uit. “Over een periode van tien jaar zou deze groei ertoe leiden dat het bedrijf een derde groter is dan zijn concurrenten.”

De gemiddelden binnen elke productcluster verhullen aanzienlijke verschillen in tijd en bedrijven. Zo is het Italiaanse infrastructurele energiebedrijf Snam, waarvan 13% van de inkomsten als impactvol wordt beschouwd, de afgelopen vijf jaar met 5,6% per jaar gegroeid - relatief sneller dan de bredere markt met 3,7%. Drax, een Britse onderneming die 100% duurzame energie levert, is met 11,5% per jaar gegroeid. Een toename van impactvolle producten zal dus naar verwachting de omzetgroei doen toenemen.

Daniel Wild

Producten koppelen aan SDG's

“We zijn nog een stap verder gegaan door alle producten met een impact in kaart te brengen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UN SDG's)”, vertelt Daniel. “Deze 17 doelstellingen, die in 2015 zijn aangenomen, zijn wereldwijd aanvaard en worden gevolgd door de VN en vele externe bronnen, waardoor ze een uitgebreid kader vormen voor duurzame ontwikkeling.”

Hoewel de SDG's door veel nationale regeringen zijn aangenomen, is het duidelijk dat ook de particuliere sector een belangrijke rol moet spelen bij het bereiken van deze doelen. Om te meten hoe een onderneming bijdraagt aan de SDG's, heeft J. Safra Sarasin de 169 doelstellingen en 231 indicatoren die ten grondslag liggen aan de 17 SDG's in kaart gebracht op de gedetailleerde productblootstelling van de ondernemingen. Bedrijven die bebossingsdiensten aanbieden, ondersteunen bijvoorbeeld doel 15 ‘Leven op het land’ met de indicatoren ‘bosareaal als aandeel van het totale landareaal’ en ‘vooruitgang op het gebied van duurzaam bosbeheer’.

Werking van SDG Engine

J. Safra Sarasin heeft daarom de SDG Engine ontwikkeld, waarmee het portefeuilles kan creëren die zijn afgestemd op de verwezenlijking van de SDG's. Deze engine bestaat uit drie stappen:

  • 1. Richten op bedrijven met SDG-gerelateerde producten en diensten
  • 2. SDG-bijdrage meten
  • 3. Betrokkenheid bij gerichte kwesties die van invloed zijn op de SDG's

Om meer transparantie te creëren, kan de afstemming van een portefeuille op de SDG's worden gemeten. De 17 doelstellingen zijn gegroepeerd in vier categorieën: mensen mondiger maken, voorzien in basisbehoeften, natuurlijk kapitaal behouden en de energietransitie realiseren.

De afstemming op de SDG's kan op twee manieren worden uitgedrukt: in termen van inkomsten en blootstelling per geïnvesteerd bedrag.

Financieel rendement en duurzaamheid gaan hand in hand

Daniel Wild is erg positief over de SDG engine: “Het vinden van een verband tussen financieel rendement en positieve bijdragen aan duurzaamheid is vaak een uitdaging. Ons onderzoek naar impactvolle producten en de gedetailleerde meting van de blootstelling aan de SDG's heeft echter aangetoond dat het vermogen om financieel rendement te genereren gepaard kan gaan met positieve bijdragen aan het milieu en de samenleving.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie