Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lessen trekken uit de inval in Oekraïne

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing bij AllianzGI, trekt een aantal belangrijke lessen uit de oorlog in Oekraïne die afgelopen vrijdag precies één jaar oud was.

Versnelling betaalbare schone alternatieve energiebronnen

"Rusland is de op één na grootste producent van aardgas ter wereld, beschikt over de grootste gasreserves ter wereld en behoort tot de drie grootste producenten van ruwe olie ter wereld. Het conflict stelde al snel de wereldwijde, maar vooral de Europese, energiezekerheid, -toegang en - betaalbaarheid op de proef en dwong de belangrijkste stakeholders om na te denken over bronnen als gas en kernenergie.

De zachtere winter heeft zowel de economie als het klimaat beschermd tegen de ernstigste gevolgen van het conflict tot nu toe. Niettemin is het pleidooi voor een veerkrachtige energie-architectuur duidelijk. Naar verwachting is de markt voor hernieuwbare energie vorig jaar voor het eerst de 300GW gepasseerd.

"Het pleidooi voor een veerkrachtige energie-architectuur is duidelijk"

Meer recycling gewenst

Om de ambities op het gebied van schone energie waar te maken, moeten we de manier waarop wij belangrijke strategische metalen en mineralen ontginnen fundamenteel veranderen. Rusland is een belangrijke producent van basismetalen en de researchgroep Economist Intelligence schatte dat landen die meer dan 77% van het wereldwijde bbp vertegenwoordigen aanzienlijke hoeveelheden van ten minste één basismetaal uit Rusland of Oekraïne invoerden

Schone energie is met name afhankelijk van nikkel, waarvan Rusland de grootste producent ter wereld is. Maar de geopolitieke onzekerheid heeft de focus uitgebreid tot de bijdrage van China aan mineralen zoals lithium en zeldzame aardmetalen. De enige manier om duurzaam aan de vraag naar grondstoffen voor schone energie te voldoen, is een efficiënte recycling van elektronische goederen (e-afval).

Zoeken naar voedselveiligheid

Velen waren verrast dat de Russische en Oekraïense agro-economieën zo groot zijn en hoeveel ze bijdragen aan de mondiale voedselvoorzieningsketen, waardoor de kosten van levensonderhoud een extra dimensie krijgen. Het conflict bood ons een glimp van wat een langdurige onderbreking van de wereldwijde voedselvoorzieningsketen zou kunnen inhouden, mogelijk veroorzaakt door klimaat- of biodiversiteitsgebeurtenissen.

Zonder een systematische transformatie van het wereldwijde ecosysteem zal de voedselongelijkheid toenemen, zal de bijdrage van voedsel aan de klimaatverandering niet verbeteren en zou de druk op de toch al moeizame gezondheidszorg nog groter kunnen worden.

"Zonder een systematische transformatie van het wereldwijde ecosysteem zal de voedselongelijkheid toenemen"

ESG is dood, lang leve E, S en 

De energiecrisis als gevolg van het conflict maakte van ESG al snel een politiek heet hangijzer. De aanhoudende onderinvestering in wereldwijde energie-infrastructuur, maar vooral in Europa werd geweten aan ESG en een onaangepaste klimaatagenda. Ook al werd veel van dit alles ingegeven door politieke agenda's in plaats van door inhoudelijke overwegingen, toch moesten er echte vragen worden beantwoord over de toepassing ervan op beleggingsbeslissingen.

Wij verwachten dat risicoscreening bij beleggingsstrategieën zal evolueren van niet-specifieke, geaggregeerde E, S en G-scores naar specifieke elementen van idiosyncratische risico's binnen E, S en G - fysieke risicobeoordelingen, maatschappelijke controverses, waterintensiteit en bestuurssamenstelling om er een paar te noemen.

AllianzGI heeft zijn eigen architectuur voor duurzaamheidsgegevens ontwikkeld om het volledige scala aan ESG-risico's en -kansen te kunnen beoordelen om te voldoen aan de veranderende eisen van klanten en toezichthouders.

De transitie naar de transitie

Naast het testen van de veerkracht van ESG daagden de gebeurtenissen van vorig jaar de markten uit om na te denken over de overgang naar groen in plaats van zich alleen te richten op groen zijn. Zelfs een land als de Verenigde Staten dat zo politiek verdeeld is over klimaatveranderingskwesties, omarmt inmiddels het idee van transitie als basis voor zijn toekomstige economie.

Misschien deels als reactie op de gebeurtenissen in het verre Oekraïne heeft de regering Biden met succes verschillende wetten aangenomen die samen goed zijn voor meer dan 1 biljoen dollar. Bedoeling is om van dat geld een groen netwerk te creëren en subsidies te verstrekken aan groene technologie, een meerjarige transformatie die transitieplannen in de EU en China onder druk zal zetten.

Als we iets hebben geleerd van de schokkende gebeurtenissen die op 24 februari 2022 begonnen, dan is het wel dat de wereld van ESG in de toekomst verfijnder zal worden in zijn economische en politieke logica naarmate landen en economische blokken ervoor zorgen dat hun energiezekerheid nauwer aansluit bij hun klimaatambities."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie