Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Dokter Fed laat de rente toch oplopen

Als er een röntgenfoto van de Amerikaanse economie gemaakt zou worden, dan zouden we zien dat de arbeidsmarkt oververhit blijft, de economische groei niet veel afkoelt en de inflatie een gemengd beeld laat zien, aldus Edin Mujagic. De rente moet dus omhoog.

Fed-topman Jerome Powell is duidelijk over wanneer de bank kan denken aan het stoppen met renteverhogingen. Namelijk als de economie een tijdlang minder hard groeit en de arbeidsmarkt minder krap wordt.

Beiden moeten resulteren in een verdere daling van de inflatie, richting 2%. Onlangs meldden de Amerikaanse statistici dat de inflatie in de VS in januari was gedaald. De daling was echter bijzonder mager (van 6,5 naar 6,4%) en op maandbasis was er juist sprake van een behoorlijk versnelling van de geldontwaarding.

Het deel van het inflatiecijfer dat aangeduid wordt als het meest hardnekkige deel, te weten diensten exclusief energie, is opgelopen en kwam in januari uit op 7,2%. Dat deel geeft doorgaans goed weer wat de diepe, onderliggende trend is.

Sticky inflation (bestaand uit componenten uit de consumentenprijsindex waarvan de prijzen relatief langzaam veranderen) is opgelopen, van 6,5 naar 6,6%. Die index loopt sinds de zomer van 2021 op!

Geen goede reden

Kortom, een plausibele reden voor de Fed om te stoppen met renteverhogingen is er nog niet. Zeker niet nadat eerder deze week bekend werd dat de winkelverkopen in de VS in januari met 3% zijn toegenomen vergeleken met december.

Dat is een bijzonder sterke toename en, belangrijk, geeft aan dat de economie goed blijft draaien. Dus als er eem röntgenfoto van de Amerikaanse economie wordt gemaakt, dan zouden we zien dat de arbeidsmarkt oververhit blijft, economische groei niet veel afkoelt en inflatie een beetje gemengd beeld laat zien.

Een foto waarop de monetaire dokter, de Fed, de diagnose vast moet stellen: verder doorgaan met renteverhogingen. Echter, zoals ik vorige week schreef, kunnen we wat vraagtekens plaatsen bij de juistheid van de arbeidscijfers.

Uitgestelde betalingen

Zo is het seizoeneffect in dat cijfer in januari bijzonder sterk geweest. Ook bij de zojuist genoemde winkelverkopen kunnen we een en ander opmerken. Om te beginnen dat ze niet gecorrigeerd zijn voor de inflatie.

Na die correctie blijft er nog steeds een toename over maar bij lange na niet zo sterk als het eerder gemelde 3%. En het seizoeneffect is ook in dit cijfer behoorlijk. Daarnaast blijkt dat veel van die uitgaven met creditcards afgerekend zijn.

Dat zijn uitgestelde betalingen, dus de komende tijd moeten de Amerikaanse huishoudens die uitgaven terug gaan betalen (of doorrollen á ruim 19% rente!). Dit alles brengt de Fed in een uiterst lastig parket.

Tijdelijk?

Enerzijds zou de bank ook kunnen wijzen op die factoren en zo de weg effenen voor in ieder geval minder renteverhogingen en een stop over een niet al te lange tijd. Maar als de bank dat zou doen, dan is er het gevaar dat de buitenwereld dat zou zien als een poging te vroeg te stoppen met renteverhogingen te rechtvaardigen.

Dat op zijn beurt zou de geloofwaardigheid van de Fed kunnen schaden, iets wat de bank niet graag wil, zeker na de aanslag op de geloofwaardigheid in 2021, toen de bank de stijgende inflatie tijdelijk noemde.

Geen wonder dan ook dat de laatste dagen sommige Fed-bestuurders zeiden zich ook te kunnen voorstellen dat de bank bij de eerstvolgende rentevergadering de rente met 50 basispunten opkrikt in plaats van de verwachte 25.

Ik zal de komende maanden met nog meer aandacht uitkijken naar de arbeidsmarktcijfers en consumptie van huishoudens, om te zien of de gegevens daarover uit januari juist zijn of toch een beetje te rooskleurig zijn.

Met betrekking tot de Fed, lijkt mij de kans groot dat de bank in maart de rente met 25 basispunten zal optrekken en in de persconferentie na afloop havikachtige taal zal blijven uitslaan.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie