Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Herstel Chinese aandelen krijgt vorm

De Chinese aandelenindex is in de afgelopen drie maanden maar liefst 52% gestegen. Een meer pragmatisch beleid zal de economische groei van aanjagen en meer beleggers naar de Chinese beurs trekken, zo verwacht senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank Investment Office.

"Chinese aandelen zijn als een raket uit de startblokken gekomen sinds de aankondigingen om de Chinese maatschappij weer open te gooien. De MSCI China index is in de laatste drie maanden 52% gestegen, waarvan 13% dit jaar. Wij verwachten dat er meer in het vat zit. De krachtige rally volgt op een periode waarbij Chinese aandelen sterk onder druk hebben gestaan.

De MSCI China index staat namelijk nog altijd 43% onder de top van de laatste vijf jaar. Wij denken dat een samenspel van inhaalvraag, lage waarderingen en de omslag van de Chinese regering om voor groei te kiezen ruimte biedt voor koerswinsten.

De economische vooruitzichten voor China zijn sterk verbeterd door de beleidsomslag van president Xi Jinping om het zerocovidbeleid over boord te gooien en de maatschappij te heropenen. Er is nog een lange weg te gaan, maar recente cijfers bevestigen het beeld dat de economie al in beter vaarwater terechtgekomen is. De inkoopmanagersindices zijn voor zowel de diensten- als maaksector van krimp (< 50) naar groei (>50) gedraaid in januari. We verwachten dat de economie in de komende maanden verder zal aantrekken.

Beleidsomslag ondersteunt economie

De relatief lage inflatie biedt ruimte voor China om de economie te ondersteunen. China zal naar verwachting meer maatregelen nemen om de vastgoedsector, die nog altijd in crisis verkeert, te stabiliseren. Bovendien lijkt de piek in de reguleringsdrift van de overheid achter de rug. We zien dat Xi Jinping stappen zet om de teugels voor de technologiesector te laten vieren.

De problemen in de vastgoedsector en jarenlang een streng coronabeleid hebben geleid tot een laag consumentenvertrouwen in China. Als gevolg daarvan hebben de Chinezen forse spaartegoeden aangelegd. Het vertrouwen zal niet opeens hersteld zijn, zeker na drie jaar van zware maatregelen en een beurs -en huizencrisis, maar aandelen kunnen profiteren als alleen al een betrekkelijk klein deel van deze spaarpot wordt gebruikt.

Meer vraag van internationale beleggers

Door het draaiende sentiment ten aanzien van China valt er ook instroom vanuit buitenlandse (institutionele) beleggingshoek te verwachten. Veel beleggers hebben in de afgelopen jaren de investeringen in China verkleind of afgebouwd. Die zien met de verbeterde vooruitzichten mogelijkheden om weer in te stappen.

Chinese aandelen zijn nog altijd relatief goedkoop De verwachte winstgroei van de MSCI China index voor dit jaar is 14,7%, beduidend hoger dan de verwachting voor de wereldindex (1,9%). De koers-winstverhouding voor de komende twaalf maanden is 11, significant lager dan 15 voor de wereldindex. De waardering zal dus geen belemmering vormen voor de koersontwikkeling van Chinese aandelen.

"De verwachte winstgroei van de MSCI China index voor dit jaar is 14,7%, beduidend hoger dan de verwachting voor de wereldindex (1,9%)"

Uitdagingen voor China

De aandachtspunten ten aanzien van China liggen voor nu vooral op het geopolitieke vlak. Denk daar bij aan de slechte betrekkingen met de VS over Taiwan en de restricties ten aanzien van hoogwaardige technologie en semiconductors. Dat zal met name de technologiesector voor uitdagingen stellen.

Een ander aandachtspunt voor beleggers ligt op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Zo hebben wij vorige maand drie Chinese techbedrijven geschrapt uit onze beheerportefeuille vanwege mensenrechtenschendingen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie