Column

Krijgt de goede beursstart een passend vervolg?

De financiële markten zijn het jaar goed begonnen. Houdt dit positieve sentiment aan? Hoofd beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO blijft nog terughoudend op aandelen, maar is inmiddels wel positiever over Europese aandelen, cyclische aandelen en staatsobligaties.

Aandelenmarkten staan dit jaar over een brede linie in de plus, waarbij vooral Europa en China opvallen. Op de rentemarkten dalen marktrentes, maar ook de risicopremies op bedrijfsobligaties. Verder verzwakt de dollar en zijn gas- en energieprijzen in Europa fors gedaald.

De goede start komt doordat de Europese economie zich beter houdt, gegeven de energiecrisis. Ook zal de Chinese economie snel kunnen herstellen, na het abrupt loslaten van het strenge coronabeleid. Onze economen hebben daarom hun groeiverwachtingen naar boven aangepast.

De recessie in Europa wordt minder diep is, maar zal naar verwachting langer aanhouden. Ook zal het herstel gematigder zijn. Voor de VS verwachten we de dip in de economie en de consumptieve bestedingen in de eerste jaarhelft.

Inflatie weer naar 2%

Daarnaast wordt het positieve sentiment veroorzaakt doordat de inflatie in zowel de VS als in Europa de weg omlaag heeft ingezet. Wij verwachten dat voor beide regio’s de twee procentdoelstelling van zowel de Fed als de ECB tegen het eind van het jaar binnen handbereik is.

"De twee procentsdoelstelling van zowel de Fed als de ECB komen tegen het eind van het jaar binnen handbereik"

Als gevolg van de disinflatie en de economische neergang in beide regio’s gaan wij er bovendien vanuit dat de Fed en ECB hun beleidsrente in de tweede jaarhelft weer verlagen. Voor de ECB zal dit vooral in het vierde kwartaal gebeuren.

Lage winstverwachting

Het vierde kwartaalcijferseizoen is vooralsnog redelijk begonnen, maar het is nog veel te vroeg voor een definitief oordeel. Marges, die in de VS wat waren weggezakt, lijken de laatste weken wat te stabiliseren, maar het cijferseizoen zal meer uitsluitsel geven.

Overigens zijn de verwachtingen laag, nadat analisten hun verwachtingen al fors hebben teruggeschroefd. Zij verlagen per saldo ook nog steeds hun verwachtingen voor 2023, waar voor de wereldindex wordt uitgegaan van 2-2,5% winstgroei.

Inmiddels zijn waarderingen (15-16x de winst van de wereldindex voor de aankomende 12 maanden) extra opgelopen als gevolg van de rally. Hierbij is vooral de VS relatief duur (18x) ten opzichte van de rest van de wereld (12x).

Minder defensief

Met een verbetering op economisch vlak inclusief de heropening van China hebben wij het defensieve accent in de aandelenportefeuille wat afgebouwd. Dit houdt in dat wij positiever zijn geworden op Europa en wat terughoudender op de VS. Alle regio’s, inclusief de opkomende markten, zijn nu neutraal.

"Wij hebben het defensieve accent in de aandelenportefeuille wat afgebouwd"

Qua sectoren hebben we de defensieve consumptiegoederen sector verlaagd en de cyclische sector industrie verhoogd, beide naar neutraal. Al met al blijven we met een onderweging terughoudend op aandelen, omdat we nog steeds een recessie in de VS en Europa verwachten en ook een winstrecessie bij bedrijven later dit jaar.

Op obligaties blijven we neutraal met een voorkeur voor staatsobligaties. Wel hebben we de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille wat afgebouwd en zit die nu meer op neutrale niveaus.

Assetallocatie