Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Obligaties, kan het nog slechter?

Hoe groot is de kans dat obligatiebeleggers na het dramajaar 2022 ook volgend jaar tegen forse verliezen aankijken? Johannes Müller van DWS ziet het niet al te somber in.

Het totale rendement op Amerikaanse obligaties in de afgelopen 50 jaar levert een interessant beeld op. Niet alleen de enorme schommelingen vallen op, ook de discrepantie tussen staats- en bedrijfsobligaties is frappant.

Volgens Johannes Müller, hoofd macro research bij DWS, is vooral interessant hoe de marktdeelnemers een jaar geleden onderstaande grafiek zouden hebben geïnterpreteerd. "Waarschijnlijk hadden ze toen tegen obligatiehouders gezegd: 'Maak je niet druk! In de afgelopen 48 jaar zijn er immers nooit twee jaren van verlies op rij geweest'. Maar dat is nu wel anders." En: “We stevenen echt af op het slechtste obligatiejaar in de afgelopen 48 jaar. Sommigen in de markt beweren dat het zelfs om het slechtste jaar in twee eeuwen gaat.

Lastig conclusies trekken

Maar de grafiek dient ook als waarschuwing om niet al te snel conclusies te trekken. We moeten immers rekening houden met het feit dat bull- en bearmarkten zich niet houden aan kalenderjaren. Er zijn te weinig data voorhanden om statistisch betrouwbare conclusies trekken. Het is lastig om het heden met het verleden te vergelijken. Er zijn diepgravende analyses nodig om de verschillen precies te duiden”, aldus Müller.

“De kans dat emittenten van kwalitatief hoogwaardige staatsobligaties op de vervaldag niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen is natuurlijk klein. De periode van extreem lage rentes maakte het forse verlies van 2022 mogelijk, maar zorgde er ook voor het eerst voor twee jaar van negatieve rendementen op rij. Maar dit sluit ook geen nieuwe noviteit uit: een derde jaar van verliezen.”

Niet nog een negatief jaar

Müller gaat daar overigens niet vanuit, ook al is het inflatiespook nog niet verdwenen. DWS denkt dat de inflatie in de VS in 2023 zal halveren tot een gemiddelde van 4,1% en dat de Fed van haar huidige beleid afstapt.

Müller: “Obligatiebeleggers kunnen wel alvast rekening gaan houden met een renteverlaging van de Fed in 2024. Dat zou het totale rendement van de staatsobligatie-indices ten goede komen. Aangezien wij slechts een milde recessie verwachten, zullen de risicopremies op bedrijfsobligaties na hun scherpe stijging in 2022 in ieder geval niet meer zo hard omhooggaan.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen