Column

Grafiek van Daalder: Amerikaanse vastgoedmarkt hard geraakt

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: een klap voor de Amerikaanse vastgoedsector.

Waar het gevoerde rentebeleid van de Federal Reserve tot nu toe weinig impact lijkt te hebben gehad op het gedrag van de Amerikaanse consument en vooralsnog ook nog niet echt tot een afzwakking van de Amerikaanse arbeidsmarkt heeft geleid, laat de grafiek van deze week zien dat de klap inmiddels wel degelijk hard is aangekomen in de vastgoedsector.

De aanzienlijke stijging van de Amerikaanse kapitaalmarktrente (+250 basispunten sinds het begin van dit jaar) heeft niet alleen gevolgen voor de hypotheekrente (+400 basispunten sinds het begin van het jaar), maar ook voor de financiële haalbaarheid van bouwprojecten. Nieuwbouwwoningprojecten (aka de housing starts) zijn om die reden de afgelopen maanden aanzienlijk onder druk komen te staan.

Opmerkelijk harde daling

De grafiek van deze week plaatst de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief. Het laat het verloop van de nieuwe bouwactiviteit zien tijdens een aantal eerdere cycli van renteverhogingen, gerekend vanaf de maand waarin de eerste renteverhoging plaatsvond. De huizenmarkt keldert in de huidige cyclus bijvoorbeeld al sneller dan tijdens de renteverhogingen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig.

"De huizenmarkt keldert in de huidige cyclus al sneller dan tijdens de renteverhogingen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig"

Het laat zich raden dat deze snelle daling zich uiteindelijk ook zal vertalen in lagere groeicijfers in de bouwsector en minder vraag naar arbeid. Kortom, de groei van de Amerikaanse economie, lijkt er vooralsnog goed bij te liggen, maar het is glashelder dat het huidige beleid van monetaire verkappingen - met vertraging - wel degelijk tot een rem op de groei zal leiden.

Assetallocatie