Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Meer renteverhogingen.. en dat is goed nieuws

De Fed zet snel nog een paar flinke rentestappen omdat de inflatie nog niet piekt. Maar dat is helemaal niet erg, aldus Edin Mujagic. De kans dat de inflatiegroei uit de hand loopt wordt dan kleiner.

De Fed besloot de officiële rente op te krikken met 75 basispunten, waarmee het belangrijkste tarief in de wereld nu in de bandbreedte 3–3,25% zit.

Het rentecomité verwacht dat die rente dit jaar zal eindigen in de bandbreedte 4,25–4,%. Een grote meerderheid neigt zelfs naar de bandbreedte 4,5– 5%.

Dat betekent dat de rente tijdens de laatste twee vergaderingen van dit jaar, in november en december, verhoogd zal worden met minstens 100 basispunten, of meer.

Kans op hogere inflatie

De Fed ziet de Amerikaanse inflatie dit jaar uitkomen op 5,4%, op 2,8% volgend jaar, 2,3% in 2024 en 2% in 2025.

De kans dat de inflatie in die periode hoger uitkomt, acht de bank groter dan de kans dat de inflatie lager zal uitpakken dan de genoemde percentages. Vandaar dat verkrappend monetair beleid gedurende enige tijd nodig zal zijn, aldus de Fed-voorman.

De leden van het rentecomité zien de officiële rente eind 2023 uitkomen op 4,6%. Overigens zien ze de economische groei dit jaar uitkomen op 0,2%, gevolgd door 1,2% groei in 2023.

Renteverhogingen doorzetten

Dat is ver onder de trendgroei (schatting van de Fed circa 1,8%) maar is géén reden voor de Fed te overwegen renteverhogingen te schrappen.

Immers, een tijdlang van lage groei acht de bank noodzakelijk inflatie op termijn naar 2% terug te krijgen. Renteverhogingen in november en december zijn dus net zo zeker als dat de zon morgen op zal komen in het oosten.

De Fed had gehoopt dat de inflatie rond deze tijd zou pieken, maar dat gebeurt vooralsnog niet en dus moet de bank doorgaan met behoorlijke rentestappen, aldus Powell.

Kleinere stappen in 2023

En wat is te verwachten na de feestdagen? Er komt een moment, zegt Powell, waarop de Fed het tempo van renteverhogingen zal verlagen.

Aangezien het rentecomité, zoals gezegd, verwacht dat de Fed-rente eind 2023 tussen 4,5 en 4,75% zal uitkomen, betekent dat dat er nog wat renteverhogingen zullen volgen, maar dat de rente lang niet tijdens elke vergadering verhoogd zal worden.

Het rentecomité vergadert acht keer per jaar. Als de Fed-rente eind 2022 eindigt tussen 4,25 en 4,5%, dan zouden we kunnen concluderen dat er in 2023 zo’n 2 á 3 renteverhogingen van 25 basispunten te verwachten zijn.

Vroeg in het jaar

Ook als de Fed de officiële rente naar 5% brengt, zou de bank de helft van de vergaderingen het belangrijkste geldtarief ongemoeid laten.

Ik acht de kans groot dat dat vroeg in het jaar zal gebeuren en dat de Fed daarna dus van de renteknop zal afblijven. Vroeg in het jaar, omdat Powell tijdens de persconferentie zei dat de bank het monetaire beleid redelijk snel nog meer afremmend wil maken.

Powell gaf namelijk aan dat het tempo van renteverhogingen omlaag zal kunnen wanneer de bank duidelijke tekenen ziet dat de inflatie richting 2% zakt.

Inflatie gaat echt omlaag

Daarvoor zal de economische groei een tijdlang laag moeten zijn en zal de verhouding tussen vraag naar en aanbod van arbeid meer in balans moeten komen.

De groei van de Amerikaanse economie is mager en het zou niet verbazen als dat de komende maanden zo blijft. Wat óók niet zou verbazen bij zulke economische ontwikkelingen, is als de werkloosheid iets stijgt.

Maar belangrijker: door de manier waarop inflatie wordt berekend (prijs nu ten opzichte van een jaar eerder) is de kans groot dat de Amerikaanse inflatie voor de zomer van 2023 onder 5% of zelfs onder de 4% zal zakken.

Kans op recessie

Als dat inderdaad gebeurt, dan zal de reële Fed-rente (nominale Fed-rente minus de (verwachte) inflatie) weleens positief kunnen zijn, zo niet een groot deel of zelfs de gehele yieldcurve.

En laat dát nou volgens Powell een hele belangrijke indicator zijn voor de Fed. Ik zal er tegen die tijd niet raar van op te kijken als de Fed stopt met renteverhogingen en op de financiële markten de verwachting ontstaat dat de bank de rente later in 2023 zal kortwieken.

De renteplannen van de Fed vergroten de kans op ongewenste gevolgen, een recessie.

Geen zachte landing

Powell was realistisch genoeg om te zeggen dat niemand weet of (geplande) renteverhogingen van de Fed voor een recessie zullen zorgen of hoe ernstig die zou zijn.

En voegde eraan toe dat de kans op een zogeheten soft landing - daarvan is sprake als de Fed de rente net voldoende hoog en snel weet te verhogen, zodat de inflatie daalt maar de economie niet krimpt - waarschijnlijk zal afnemen omdat de het monetaire beleid verkrappend moet zijn gedurende een lange tijd.

Toch is de boodschap van Powell geruststellend voor beleggers. Elke rentestap op korte termijn verkleint de kans dat inflatie op middellange termijn uit de hand loopt.

Prima omgeving

Dat vergroot juist de kans dat de economische groei zal aantrekken. Omdat de schuldenlast hoog is, kunnen de centrale banken de rentes niet naar de niveaus voor 2008 brengen, waardoor een prima omgeving ontstaat voor de financiële markten.

Namelijk geen ontspoorde inflatie, keurige economische groei en aanhoudend stimulerend beleid van de centrale banken.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen