Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Het onderbelichte potentieel van frontier markten

Aandelen uit frontier markten bieden volgens Johannes Loefstrand, portefeuillebeheerder van de T. Rowe Price Frontier Markets Equity Strategy solide langetermijnrendementen en een natuurlijke risicospreiding dankzij de lage correlatie met andere markten. "De aandelenmarkten zijn er doorgaans ineffici├źnt waardoor beleggers kunnen profiteren van sterke onderwaarderingen van bedrijven."

"Groei is de rode draad bij frontier markten. Vergeleken met de veelal grotere opkomende markten staan ze aan het begin van hun ontwikkeling. Daardoor bieden ze meteen ook veel beleggingspotentieel. Daarnaast bieden deze martken wereldwijde beleggers toegang tot een dynamisch deel van het beleggingsuniversum, dat buiten de grote belangrijke marktindices valt.

Doorgaans kennen deze jonge, opkomende economieën lagere arbeidskosten, een jongere bevolking en gaan ze minder gebukt onder schulden. Frontier markten bieden een gevarieerd landschap, waarbij elk land zijn eigen mix van kansen en risico’s biedt. Demografie, infrastructuurinvesteringen, macro-economische hervormingen, politieke stabiliteit, een regelgevend kader en vooruitgang in ESG (Environment, Social and Governance) zijn structurele groeifactoren die in deze markten de komende decennia de toon zetten.

Deze beleggingscategorie biedt bovendien toegang tot een groeiend deel van de wereldbevolking (36%) en 15% van het wereldwijde BBP. Toch zijn deze landen samen echter slechts goed voor 0,3% van de marktwaarde van de wereldwijde aandelenmarkten.

Lage correlatie met andere markten

De beleggingscategorie levert van oudsher solide langetermijnprestaties die in grote lijnen vergelijkbaar zijn met de rendementen van langer gevestigde, meer volgroeide aandelenmarkten. Belangrijk voor wereldwijde beleggers is dat de rendementen doorgaans een lage correlatie hebben met de rendementen van ontwikkelde en zelfs met die van grote opkomende markten. In 2021 bijvoorbeeld realiseerde de MSCI Frontier Markets Index 20% rendement vergeleken met een rendement van -2% van de MSCI Emerging Markets Index (beide in USD).

De lage correlatie is deels het gevolg van de relatief lage buitenlandse investeringen en de minimale passieve beleggingen in deze landen. Dit betekent dat deze jonge, opkomende markten beter beschut zijn tegen de impact van wereldwijde investeringsstromen en daarom minder zouden moeten worden beïnvloed door grote risk-on of risk-off allocatiebewegingen. Een positie in deze markten kan om die reden risico en volatiliteit van de totale beleggingsportefeuille verlagen.

Groei en armoede

Deze markten hebben ook specifieke risico’s. Bij het managen van die risico’s is de macro-omgeving van een frontier market enorm belangrijk, omdat er contrasterende factoren moeten worden geëvalueerd. De armoede in de wereld daalt bijvoorbeeld gestaag en dat resulteert in een verbetering van de levensstandaard in veel van deze landen. Echter, nog steeds leven er wereldwijd naar schatting nog 700 miljoen mensen in extreme armoede.

"18 van de 20 snelst groeiende economieën in de wereld in het afgelopen decennium waren frontier-markten"

Er is een algemene misvatting dat frontier markten doorgaans economisch zwak zijn. Er zijn inderdaad landen met problemen, maar 18 van de 20 snelst groeiende economieën in de wereld in het afgelopen decennium waren frontier markten. Dat biedt opwindende investeringskansen.

Grote discount

T. Rowe Price selecteert landen op drie belangrijke factoren: fiscale kracht, een beheersbare schuldenlast en institutionele kracht (zijn er voldoende checks and balances in een land?). Zodra we een structureel aantrekkelijk land identificeren, zoeken we naar structurele thema's die een bepaalde industrie, of sector, sneller kunnen laten groeien dan het BBP. Pas daarna maken we een gedetailleerde fundamentele analyse van bedrijven.

We hebben een voorkeur voor robuuste, goed geleide bedrijven die hun marktaandeel goed kunnen behouden of uitbreiden. Daarbij letten we uiteraard scherp op de waardering. Aandelen in frontier markten noteren vaak tegen een aanzienlijke discount versus peers in emerging markets en ontwikkelde markten. Voor stockpickers is dat erg positief. Het biedt ons mogelijkheden om voortdurend aandelen te vinden die ondergewaardeerd zijn, vaak zelfs extreem ondergewaardeerd.

Wel meer risico's

Frontier markten zijn inherent risicovoller dan ontwikkelde en geavanceerde opkomende markten, omdat ze in een vroeg groeistadium zitten. Daarom is een goede macro-analyse van belang. De markten zijn verder minder liquide dan ontwikkelde landen, maar dat leidt gezien de voortdurende verbetering van de liquiditeit niet tot liquiditeitsrisico’s.

Een veelgehoord kritiekpunt op frontier-markten is het lage niveau van ESG vanwege onder meer de achterstand in regulering en rechtszekerheid. Er zijn echter grote verschillen tussen landen en bedrijven onderling. ESG kan daarbij voor flinke rendementsverschillen zorgen tussen bedrijven.

Daarom speuren we naar bedrijven die een actieve rol spelen in het verbeteren van de samenleving. Deze focus leidt ons automatisch naar sectoren die in ESG vooruitlopen, zoals onder andere gezondheidszorg, duurzame energie en financiële inclusie. Daarbij kunnen wij als investeerder een betekenisvolle bijdrage leveren aan het transitieproces van bedrijven en landen.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de frontier markten verschillen per land en enige nuance is geboden. De kwetsbaarheid van landen zoals Kenia, Sri Lanka, Nigeria, en Pakistan is door de snel stijgende kosten van energie en andere grondstofprijzen vergroot.

Daarentegen zullen sterkere, stabielere economieën, zoals Vietnam, Bangladesh, de Filipijnen en Roemenië, het naar verwachting goed doen in de komende 12 tot 18 maanden. Hun lage schuld en robuuste economische groei zorgen ervoor dat de waardering van hun valuta's stabiel blijft, zo is onze verwachting."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen