Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Geen recessie, maar ...

"De dreiging van een gastekort hangt momenteel als een zwaard van Damocles boven alle economische prognoses", schrijft Volker Schmidt, senior portfoliomanager bij Ethenea Independent Investors, die de huidige rente van de Bund duidelijk te laag vindt.

"Als een belangrijke invoerder van gas wordt de eurozone bijzonder zwaar getroffen door de schaarste en de prijsstijgingen. Het is dan ook zeer verrassend dat de recente prognose van het IMF, die eind juli werd gepubliceerd, voor zowel 2022 als 2023 een iets hogere groei in de eurozone voorspelt dan in de VS. De prognose voor de eurozone is echter allesbehalve zeker. Het risico op een leveringsstop vanuit Rusland is alomtegenwoordig.

Daarom verkiezen wij bij Ethenea de Amerikaanse dollar boven de euro, zelfs op een niveau dat dicht bij pariteit ligt. Ook de jongste politieke crisis in Italië speelt een belangrijke rol in onze overwegingen.

"Wij verkiezen de Amerikaanse dollar boven de euro"

De laatste tijd wordt het woord recessie vaker in de mond genomen. Dit is  verrassend omdat de Amerikaanse economie onlangs meer dan 400.000 nieuwe banen per maand creëerde. De situatie in de eurozone is vergelijkbaar. Zelfs als de Amerikaanse economie in een technische recessie terecht zou komen, met twee kwartalen op rij van negatieve groei, verwachten we nog steeds een robuuste arbeidsmarkt in 2023. Een harde landing met een werkloosheidspercentage van meer dan 5 procent zou pas in 2024 kunnen volgen.

Dalende inflatie

Wat betreft inflatie liggen de eurozone en de VS niet ver uit elkaar met inflatiecijfers van momenteel ongeveer 9 procent. De dramatische stijging van de inflatie begon in de VS al vroeger en is nu veel wijder verbreid. In de eurozone daarentegen begon de stijging later en is deze in hoge mate te wijten aan de hoge energieprijzen.

Het IMF voorspelt een snellere vertraging in de VS met een inflatie van 3 procent in 2023, terwijl de eurozone dan nog steeds op 3,9 procent zou moeten zitten. De rendementscurves voor Amerikaanse Treasuries en Duitse staatsobligaties weerspiegelen dit tot op zekere hoogte. De Amerikaanse rendementscurve is al duidelijk omgekeerd, waarbij de 2-jaarsrente ver boven de 10-jaarsrente ligt, terwijl de Duitse rendementscurve nog steeds een klassieke opwaartse trend vertoont.

Rente Duitse Bund is te laag

Gezien de reeds gevorderde inflatie is de Amerikaanse Federal Reserve al verder met haar renteverhogingen. Pas eind 2023 worden renteverlagingen verwacht. De ECB daarentegen is nog maar net begonnen met het verhogen van de rente. Als de prognose van het IMF wordt bevestigd en de gasleveringen uit Rusland relatief stabiel blijven, dan zou de ECB pas na de Fed weer aan renteverlagingen kunnen denken.

Daarom is een rendement van minder dan 1 procent op 10-jaars Bunds in onze ogen duidelijk te laag. Beleggers die, net als wij, nog niet geloven in een significante recessie in de eurozone moeten de koersevolutie van 10-jaars Bunds in de gaten houden, want de koersen kunnen weer dalen en de rendementen kunnen stijgen.

"Een rendement van minder dan 1 procent op 10-jaars Bunds is in onze ogen duidelijk te laag"

Energiebedrijven in de problemen

Al in het voorjaar wezen we erop dat een belegging in energiebedrijven grote risico's met zich meebrengt. Misschien wordt Électricité de France (EDF) uiteindelijk genationaliseerd en wordt Uniper gered door de Duitse regering, zodat de schuldeisers van obligaties en promesses hun geld terugkrijgen.

Maar onze voorzichtigheid was zeker juist. Voor EDF-aandeelhouders betekent de nationalisatie dat zij opnieuw een aantrekkelijke prijs voor hun belegging zullen krijgen, terwijl Uniper-aandeelhouders een groot verlies zullen moeten verteren."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie