Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

High yield-obligaties zijn zwaar ondergewaardeerd

De volatiliteit heeft de spreads van high yield-obligaties tot extreme niveaus opgedreven, maar de fundamentals zijn volgens T. Rowe Price sterker dan de waarderingen doen vermoeden. "Zodra Europese high yieldspreads meer dan 600 bps hebben bereikt, volgen er doorgaans sterke rendementen."

De volatiliteit heeft de spreads van high yieldobligaties tot extreme hoogten opgedreven. Mike Della Vedova meent dat de huidige waarderingen de onderliggende kracht niet weerspiegelen. Volgens de portfoliomanager Global High Income bij T. Rowe Price, zijn high yieldobligaties naar historische maatstaven goedkoop en bieden zij nu een aantrekkelijke koopkans voor beleggers die op zoek zijn naar consistente inkomsten in de onzekere periode die voor hen ligt. Mike, kom er maar in!

Mike Della Vedova

"Bezorgdheid over stijgende inflatie, renteverhogingen, de oorlog in Oekraïne en lage groei hebben de koersen dit jaar doen kelderen. High yieldobligaties vormden daarop geen uitzondering. Eind juni was het effectieve rendement van de ICE BofA Euro High Yield Index gestegen tot 7,3%, tegen 2,8% aan het begin van het jaar. In dezelfde periode was de spread op de index verruimd van 3,3% tot 6,4%.

De buffer is terug

Een uniek kenmerk van high yieldobligaties is de rendementsbuffer die zij bieden. Hoge coupons zorgen voor consistente en mooie inkomsten, die de prijsvolatiliteit helpen temperen en in de loop van de tijd aantrekkelijke risico-gecorrigeerde rendementen hebben opgeleverd.

De sterk gestegen yield betekent dat deze buffer weer terug is, waardoor beleggers kunnen profiteren van een krachtig compounding effect: in juni bedroeg het rendement tot de vervaldatum 7,58%, tegen een gemiddelde van 4,38% in de afgelopen 10 jaar. Uit de recente geschiedenis is gebleken dat zodra de spreads van Europese high yieldobligaties een yield-to-worst-niveau van meer dan 600bps hebben bereikt, er in de daaropvolgende perioden doorgaans sterke rendementen volgen. Eind mei bedroeg de spread-to-worst van Europese high yieldobligaties 644bps.

"Eind mei bedroeg de spread-to-worst van Europese high yieldobligaties 644bps"

Moeilijke tijden op komst

Maar zijn deze opgerekte waarderingen slechts een weerspiegeling van de hogere verwachte wanbetalingspercentages? Het is zeker waar dat veel emittenten van high yieldobligaties in de komende periode te maken krijgen met een moeilijk bedrijfsklimaat. Enerzijds drijven stijgende energie-, loon-, brandstof- en toeleveringsprijzen de inputkosten over de hele linie op, anderzijds verhogen renteverhogingen door de centrale banken de leenkosten, waardoor de consumentenvraag zal afnemen, en dit kan uiteindelijk tot een recessie leiden.

Bedrijven die met hogere kosten en een dalende vraag worden geconfronteerd, lopen een groter risico om in gebreke te blijven. Eind juni rekende de markt op een wanbetalingspercentage van iets minder dan 5% in 12 maanden tijd. Momenteel bedraagt het wanbetalingspercentage echter slechts 0,01%.

"Momenteel bedraagt het wanbetalingspercentage echter slechts 0,01%"

Geen angst voor faillissementsgolf

Zijn de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd zo groot dat de kans aanwezig is dat de wanbetalingsfrequentie in de komende 12 maanden zal stijgen van bijna nul tot bijna 5%? Ik denk van niet. Als gevolg van de herfinancieringsgolf van 2020-2021 hebben de meeste bedrijven momenteel veel liquide middelen in verhouding tot de schulden op hun balansen. Zij hebben lange tijd tegen zeer lage rente kunnen lenen, waardoor zij hun looptijden hebben verlengd, hun financieringskosten verlaagd en hun kapitaalstructuren hebben geoptimaliseerd.

Gezien deze positieve fundamentele factoren verwacht T. Rowe Price een wanbetalingsgraad van 1,5% in de komende 12 maanden en 2,5%-3% in 2023. JP Morgan voorspelt een nog lagere wanbetalingsgraad van 1% voor de komende 12 maanden en 2,5% in 2023. Beide verwachtingen zijn veel lager dan het gemiddelde wanbetalingspercentage van 3,2% over 20 jaar en de 4% die de markt heeft ingeprijsd.

Markt negeert fundamentele factoren

De markt prijst een veel hogere wanbetalingsfrequentie in omdat beleggers grotendeels worden gedreven door macro-economische angst en de stabiliteit miskennen die de lage financieringskosten aan veel emittenten van high yield-obligaties hebben gebracht. Met andere woorden, de markt negeert de fundamentele factoren.

"Zelfs als de spreads verder oplopen, dan is de kans klein dat de komende 12 maanden geld wordt verloren"

Maar zelfs als de spreads verder oplopen, dan is de kans klein dat de komende 12 maanden geld wordt verloren. Beleggers hebben bij spreads van 500 tot 550bps in de afgelopen 10 jaar een positief gemiddeld rendement behaald over de daaropvolgende driemaands-, zesmaands-, twaalfmaands- en tweejaarshorizon.

Slimme keuze

Terwijl aandelen in de eerste plaats worden gedreven door economische groei, gaat het bij high yieldobligaties vooral om stabiliteit. De belangrijkste vragen voor beleggers zijn of ze hun coupons en hun hoofdsom terugkrijgen en hoe groot de kans is dat de onderneming in gebreke blijft. Omdat de coupons op high yieldobligaties een veel groter deel van het totale rendement uitmaken dan dividenden dat doen voor aandelen, is het inkomstenprofiel veel soepeler.

Voor beleggers die bereid zijn een beetje risico te nemen in hun portefeuille kunnen high yieldobligaties daarom de komende tijd een slimme keuze zijn."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie