Column

De optimale portefeuille

Veel actieve fondsbeleggers proberen hun portefeuille geconcentreerd te houden. Hoe ze daarbij te werk gaan, was het thema van een door Alpha Research en IEX Profs georganiseerd webinar met gastsprekers van Columbia Threadneedle en GuardCap.

Dalende koersen en hoge volatiliteit maken het momenteel lastig voor beleggers om de juiste keuzes te maken. Hoge inflatie en recessie-angst maken onzeker. Ofwel, het is het uitgelezen moment voor actieve fondsmanagers om te laten zien dat zij met hun deskundigheid de 'domme' index kunnen verslaan.

Client manager Michael Hughes van het GuardCap Global Fund van GuardCap Asset Management en Andrew Harvie, Client Portfolio Manager van het even succesvolle Threadneedle (Lux) Global Focus Fonds van Columbia Threadneedle proberen dat allebei met geconcentreerde portefeuilles.

Michael Hughes
Michael Hughes van GuardCap

Het Global Focus zit nu tegen de 50 aandelen, maar wil zo snel mogelijk terug naar 40. GuardCap beperkt de portefeuille tot een maximum van 25 aandelen.

Andrew Harvie

Andrew Harvie van Columbia Threadneedle

Hoe gaan ze daarbij te werk? Dat was het thema van het door Alpha Research en IEX Profs georganiseerde webinar Portfolio Concentration: How much is optimal?

Kwaliteit telt

Hughes vertelt dat GuardCap een eerste selectie maakt op basis van een strikte kwaliteitscontrole. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestuur van een bedrijf, de trackrecord, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, de winstvooruitzichten over een lange periode en - heel belangrijk bij de hoge inflatie nu - heeft een bedrijf pricing power.

Als die selectie is gedaan, wordt er gekeken naar een goede portefeuilleverhouding tussen bedrijven met:

  1. Een goed voorspelbare winst en cashflow op de korte termijn, maar minder groei op de lange termijn.
  2. Kwaliteitsbedrijven waarbij de winstgroei verder in de toekomst ligt.

Vervolgens wordt er gekeken naar een goede verdeling over regio’s met het grootste deel van de portefeuille (50%) belegd in Noord- en Zuid-Amerika, 25% in Azië en Oceanië en 25% in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Ten slotte wordt er in plaats van sectoren gekeken naar seculaire trends. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing, de energietransitie en het gebruik van kunstmatige intelligentie in de industrie.

Lange termijn

Een van de belangrijkste kenmerken van het fonds, zo vertelt Hughes, is dat de aandelen heel lang in portefeuille blijven. “De aandelen die we nu in portefeuille hebben, zitten er gemiddeld al 9 jaar in.”

Waarom zolang? “Dat is de enige manier om de markt te verslaan. We vragen ons constant af: kan een bedrijf dit tempo van winstgroei tenminste 5 jaar volhouden? Het gaat met andere woorden niet om de snelste groei, maar om de langdurigste groei. Dat is de reden waarom het fonds vooral belegt in bedrijven die profiteren van lange termijn trends. Goede voorbeelden zijn de ouder wordende bevolking en digitalisering.

"Het gaat niet om de snelste groei, maar om de langdurigste groei"

25 posities volstaan

Waarom maar 25 aandelen? Dat heeft volgens Hughes te maken met het feit dat er niet veel bedrijven zijn die over een lange periode gestaag groeien en de kwaliteit hebben om moeilijke economische perioden te doorstaan.

Er geldt dus al snel hoe meer aandelen een portefeuille heeft, hoe slechter de kwaliteit van de portefeuille en hoe minder duurzaam de winst. “Pas op met te veel spreiding!”, zegt Hughes. “Het GuardCap Global Fund was met zijn 25 aandelen de laatste jaren minder volatiel dan de MSCI World index met 1800 aandelen.”

Sterke concurrentiepositie

Andrew Harvie kan zich daar grotendeels bij aansluiten. Alleen is zijn optimale portefeuille dus iets groter met tussen de 30 en 50 aandelenposities.

“Het laatste jaar is het aantal aandelen in portefeuille iets opgelopen. Dat heeft ook te maken met de volatiliteit en veranderende omstandigheden. Maar de bedoeling is om dat weer terug te brengen. Onze sweet spot ligt bij 40.”

Een belangrijk criteria van het Global Focus Fonds is de concurrentiepositie van een bedrijf en het marktaandeel. "De verwachting moet zijn dat die concurrentiepositie sterk blijft over een lange periode", aldus Harvie.

Waardering doet er ook toe

Verder is het natuurlijk niet zo dat het Global Focus Fonds tegen elke prijs in een aandeel stapt. Een bedrijf kan nog zo goed zijn, maar als de beurskoers te hoog is dan is er geen perspectief voor verbetering. Harvie: “Dat is de reden waarom we met enige regelmaat onze portefeuille ook aanpassen.”

Een voorbeeld is Amazon, een uitstekend bedrijf dat vorig jaar echter te ver naar boven was doorgeschoten. “We hebben onze exposure daarom verlaagd.” Een Nederlands voorbeeld is ASML. Ook hier is vorig jaar een deel verkocht omdat het aandeel erg duur begon te worden. Na de koersval dit jaar hebben we er weer meer in belegd.

DCF

Om te bepalen of een aandeel duur of goedkoop is, gebruikt het Global Focus Fonds de Discounted Cash Flow methode (DCF). Dat is een methode voor het waarderen van investeringsprojecten door middel van het contant maken van in de toekomst verwachte geldstromen. 

Ook volgens Harvie is het voor een actief fonds belangrijk om een tijdshorizon te nemen die ver genoeg in de toekomst ligt. Dat is de beste (en misschien wel enige) manier om de benchmark te verslaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen