Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Geen klimaat om risico te nemen

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen vertrouwt het niet. Volgens hem is het nog te vroeg om de aandelendip te kopen. Sterker, kredietwaardige bedrijfsobligaties zijn ingewisseld voor nog veiligere staatsobligaties.

"Met aandelen die dit jaar al flink zijn gedaald, rijst de vraag of er genoeg is ingeprijsd en dus of het tijd wordt om bij te kopen. Wij zien dat moment nog niet. De dalingen en lagere waarderingen zijn voor ons wel een reden om onze neutrale positie te handhaven en niet naar een onderweging te gaan. Maar een vertragende wereldeconomie, winstgroei die onder druk staat, hoge inflatie, snelle acties van centrale banken en oplopende rentes weerhouden ons ook van een overwogen positie.

Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen

Winsten vormen dus minder een rugwind voor aandelenmarkten. Daarbij rijst de vraag hoe de bewegingen op aandelenmarkten zich verhouden tot de winstontwikkelingen. In de VS zien we dat de daling van de S&P500 in lijn is met het aantal neerwaartse winstherzieningen van analisten, maar veel scherper is dan de verandering in het niveau van de verwachte winsten over twaalf maanden. De markt lijkt dus wat doorgeschoten, wat verklaard kan worden uit rentevrees.

De recente stijging van de reële rente in de VS heeft een negatieve invloed op de waardering van Amerikaanse aandelen. In Europa, Pacific en opkomende markten is de beweging in aandelen redelijk in lijn met de winstontwikkelingen.

Van bedrijfs- naar staatsobligaties

In ons beleggingsbeleid hebben we juist wat risico afgebouwd. We hebben onze overwogen positie in investment grade bedrijfsobligaties afgebouwd naar neutraal. We hebben Europese staatsobligaties bijgekocht. Daarmee is deze verandering ongevoelig voor renteveranderingen van staatsobligaties. Het gaat dus om de verandering van de risico-opslag op bedrijfsobligaties.

We vinden dat de risico’s voor investment grade bedrijfsobligaties toenemen door afnemende economische groei. Een combinatie van lage groei en hoge inflatie is negatief. Daarnaast komt er een einde aan de opkoop van bedrijfsobligaties door de ECB. Door de hogere rentes op staatsobligaties komen die weer meer in beeld als alternatief voor bedrijfsobligaties. Risico-opslagen op bedrijfsobligaties zijn dit jaar zo’n 0,5%-punt opgelopen, maar een niveau van 1,5% is nog laag gezien de risico’s. Met de opgelopen rente van staatsobligaties hoeven risico-opslagen maar weinig op te lopen voor een achterblijvend rendement van bedrijfsobligaties.

We hebben staatsobligaties bijgekocht, maar behouden een flinke onderweging. Dit weerspiegelt onze visie dat kapitaalmarktrentes nog altijd fundamenteel laag zijn en dus verder kunnen stijgen. Maar we zien ook dat de rentestijging de afgelopen periode fors is geweest. De staatsobligaties die we in portefeuille hebben, hebben een kortere looptijd dan het gemiddelde in de markt, waarmee onze positie minder gevoelig is voor renteveranderingen.

"We hebben staatsobligaties bijgekocht, maar behouden een flinke onderweging"

Wel positief over grondstoffen

Onze positie in grondstoffen is nog onze enige overweging. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn prijzen volatiel geweest, maar de trend is nog altijd licht omhoog. Basismetalen zijn recent onderuit gegaan, wat zorgen over de groei in met name China reflecteert. Maar olieprijzen en vooral prijzen van landbouwproducten zijn verder gestegen.

De vraag naar grondstoffen kan wat afnemen met lagere groei, maar voorraden zijn over het algemeen laag en de geopolitieke situatie vergroot de kans op schaarste. Verder profiteren beleggers in deze categorie van het feit dat de prijzen van future contracten nog altijd lager liggen dan de spotprijs, wat bijdraagt aan het rendement."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie