Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Een nieuw hoofdstuk voor aandelen Chinese gezondheidszorg

Vergrijzing, rijker wordende burgers, relatief lage arbeidskosten, een verwachte consolidatieslag en meer internationaal aanzien maken de Chinese gezondheidssector tot een aantrekkelijke belegging, schrijft Cui Cui, analist bij UBS Asset Management.

"Veel beleggers verwachten een volatiel jaar voor wereldwijde aandelen. Maar in het nieuw jaar van de tijger staan de tekenen goed voor de Chinese gezondheidssector. In het nieuwste meerjaren-actieplan van de Chinese regering, Made in China 2025, wordt de Chinese gezondheidssector aangemerkt als een van de sectoren die China wereldwijd op de kaart moet zetten.

De uitgaven van de gezondheidszorg in China zijn de afgelopen tien jaar met dubbele cijfers gestegen. En ze zullen blijven stijgen, want naarmate het inkomensniveau van de Chinese consument toeneemt, ligt de nadruk steeds meer op welzijn. Ook weet de Chinese overheid maar al te goed dat de eigen bevolking vergrijst. Met het Common Prosperity-beleid moet de gezondheidszorg toegankelijker worden.

Toch lopen de Chinese gezondheidsuitgaven als percentage van het bbp met 6% nog ver achter met bijvoorbeeld de 17% in de VS. Hier valt dus nog behoorlijk wat winst te behalen.

Cui Cui van UBS AM

Consolidatieslag in aantocht

De afgelopen jaren presteerde de Chinese farmaceutische industrie ondermaats, vooral omdat de overheid het plan had om de distributie van medicijnen te centraliseren. De strijd om marktaandeel zetten de prijzen van generieke geneesmiddelen sterk onder druk. Inmiddels zijn deze prijzen gestabiliseerd en lijkt het ergste leed geleden, waardoor deze sector aantrekkelijk is gewaardeerd en een goede risico-rendementsverhouding kent.

De Chinese farmaceutische industrie is onderwijl bijzonder gefragmenteerd. Momenteel telt de sector zo’n 5000 bedrijven. Het marktaandeel van de vier grootste farmaceuten bedraagt slechts 8%. Dat is een enorm contrast met de VS (25%) en Japan (36%). De consolidatieslag moet dus nog plaatsvinden.

Veel kleinere bedrijven beschikken niet over voldoende middelen voor bijvoorbeeld onderzoek en marketing. Hierdoor zijn ze traag met klinische proeven en zwak in het opkrikken van de winst, hetgeen kan leiden tot cashflow-problemen. Samenwerken met de grote jongens is voor deze kleine partijen vaak de enige overlevingskans. 

Internationale erkenning

Ironisch genoeg zorgde de coronapandemie ook voor internationale erkenning van Chinese biotechbedrijven. Zo verkreeg een Chinees biotechbedrijf noodtoestemming van de Food and Drug Administration (FDA) in de VS voor de goedkeuring van een covid-medicijn. Dergelijke goedkeuringen effenen het pad naar overzeese markten en dat betekent een kans op hogere winstmarges.

Doordat Chinese lage arbeidskosten kennen, een hogere efficiëntie hebben en sterk inzetten op innovatie, willen internationale bedrijven graag met ze samenwerken.

Tot slot bestaat er in China nog een zeer specifieke sub-sector die biotechbedrijven ondersteunt in hun groei. Deze CRO’s (Contract Research Organizations) zijn bedrijfjes die in opdracht bijvoorbeeld klinische proeven uitvoeren en innovatieve geneesmiddelen zoals cel- en gentherapie ontwikkelen. Dergelijke uitbestedingen zijn vanwege de sterke groei van de Chinese biotech geen uitzondering en het volume ervan blijft toenemen.

Enfin, met Made in China 2025 zet de Chinese regering het licht voor de gezondheidssector op groen om wereldwijd concurrerend te worden. Alles wijst erop dat de Chinese ambitie zal worden waargemaakt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie