Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

De Fed slaat een heel andere toon aan

De economie kan zonder de zijwieltjes! Dat is in de kern van de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. En de rente gaat nog vaker omhoog, zo schrijft Edin Mujagic.

De Amerikaanse economie is inmiddels sterk genoeg en heeft niet meer zoveel van steun nodig om door te kunnen groeien. De Fed past het beleid aan aan de veranderde en veranderende economische omgeving.

Dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is, ziet de Fed aan de arbeidsmarkt. Die is volgens Powell zeer sterk, met honderden duizenden nieuwe banen per maand erbij en het werkloosheidspercentage dat inmiddels weer onder de 4% ligt.

De arbeidsmarkt is zo sterk, aldus Powell, dat die hogere rentestanden kan hebben. Er is volgens de topman van de centrale bank in Washington “nogal wat ruimte om rentes te verhogen zonder dat de arbeidsmarkt eronder lijdt.”

Elke vergadering is belangrijk

Dus de drie of vier renteverhogingen die de Fed van plan is door te voeren dit jaar, kunnen gewoon doorgaan. Sterker nog, Powell wil zelfs niet uitsluiten dat de bank de officiële rente dit jaar elke vergadering – er zijn er nog zeven – kan opkrikken! Dit betekent dat er dit jaar geen onbelangrijke Fed-vergaderingen zullen zijn.

Zorgen voor maximale werkgelegenheid, ofwel een goed draaiende arbeidsmarkt, is één van de taken die de Fed heeft.

In dat deel van het mandaat staat het licht op groen voor renteverhogingen. Het tweede deel van de opgave die de Fed heeft, is zorgen voor lage inflatie, wat de bank definieert als 2% geldontwaarding per jaar.

Andere toon

Toen Powell zei dat de inflatie duidelijk hoger ligt, zei hij niets nieuws. Powell gaf aan dat de tijdelijke factoren sterker en langduriger zijn dan eerder werd verwacht, dat inflatie breder wordt gedragen dan alleen door de hoge energieprijzen.

Powell zei ook dat het risico dat de inflatie niet alleen langer te hoog zal zijn, maar zelfs nog verder kan klimmen. Dus als de Fed niet in actie komt met renteverhogingen, dan zal ze op inflatiegebied falen. 

Hoe vastberaden de Fed is op het monetaire roer om te gooien, was duidelijk te merken aan een aantal andere zaken. Zo was er de toon van de persconferentie. De nadruk lag vooral op de risico’s dat de inflatie te lang, te hoog zal zijn en op middellange termijn boven het streefpercentage van de Fed zal uitkomen.

Niet over de markten

Daarnaast benadrukte Powell de verschillen tussen 2022 en 2015 - toen de Fed voor het laatst begon met rente te verhogen en dat na enige tijd weer halsoverkop ongedaan moest maken omdat de aandelenkoersen zakten en financiële instabiliteit dreigde.

De afgelopen dagen reageerden de financiële markten wederom nerveus op de plannen van de Fed maar de bank lijkt zich daar voorlopig niet veel aan te trekken.

Powell zei tijdens de persconferentie dat de bank op de reële economie let. Voor de goede luisteraar was dat detail veelzeggend. Als economen het over reële economie hebben, dan hebben ze het namelijk over de totale economie, minus de financiële sector en de markten!

Veel onzekerheid

Blijkbaar denkt de Fed dat Amerikaanse huishoudens nu bestendiger zijn dan destijds en ziet de bank de nervositeit op de markten als niets anders dan aanpassing aan de nieuwe koers van de Fed.

Dit wordt het jaar waarin we geleidelijk aan het zeer ruime beleid minder ruim gaan maken, aldus Powell, en voegde toe dat het monetaire beleid uiteindelijk van ruim naar krap zal overslaan.

Daarbij sloeg hij een zeer realistische toon aan. De Fed moet “nederig, flexibel en bescheiden” zijn omdat de onzekerheden waarmee de bank te maken heeft, groot zijn.

Nederig en bescheiden

En om helder te maken hoe de Fed tegen de hoge inflatie aankijkt, zei Powell: “inflatie is slecht.” Ik ken centrale banken en bankiers die dat maar niet over hun lippen krijgen, die niet nederig of bescheiden zijn en die in deze bovengemiddeld onzekere wereld toch vrij zeker zijn van hun inschattingen.

Ik noem geen namen, maar omdat ik Hints een leuk spelletje vind: drie woorden, de rivier de Main stroomt door de stad waar deze centrale bank gehuisvest is.

Wat de plannen van de Fed betreft overigens: ik moet het nog zien wat ervan werkelijkheid zal worden. Er zijn te veel bekende risico’s – om nog te zwijgen over onbekende – die de plannen van Powell kunnen dwarsbomen.

Hopelijk gebeurt dat niet, wat, onder meer, ook gevolgen voor de ECB zal hebben. Maar daarover volgende week meer.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie