Ewout van Schaick is als hoofd multi-asset verantwoordelijk voor macro-economisch en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van de mixfondsen en mandaten binnen Goldman sachs AM. Van Schaick is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

Tegenwind voor Chinese beleggingen

Ewout van Schaick spreekt zich in een even verhelderende als scherpe column uit over de kansen van Chinese aandelen en obligaties.

De afgelopen jaren krijg ik steeds vaker de vraag hoe ik als belegger naar China kijk? Heb ik al een strategische allocatie naar Chinese aandelen en obligaties?

Natuurlijk beleggen wij in China, via onze beleggingen in de opkomende markten. Maar van een aparte strategische allocatie naar China is het tot nu toe nooit gekomen, terwijl hier best goede argumenten voor zijn.

Hoewel China eind dit decennium Amerika zal inhalen als grootste economie ter wereld, bezitten buitenlandse beleggers slechts 4% van de Chinese aandelenmarkt (A-shares).

Aparte assetclass?

De Chinese markt is inmiddels zo dominant binnen opkomende markten dat een aparte allocatie zinvol lijkt. Hiervoor zijn drie belangrijke argumenten te geven.

Ten eerste is het te verwachten dat de hoge stabiele Chinese groei de komende jaren doorzet. Ten tweede biedt de Chinese markt toegang tot thema’s als duurzame energie en technologische innovatie.

Vroeger werd de Chinese aandelenmarkt gedomineerd door staatsbedrijven in de traditionele, zware industrie. De laatste jaren is deze rol echter helemaal overgenomen door de nieuwe economie en zijn Chinese bedrijven toonaangevend in bijvoorbeeld artificial intelligence en robotica.

Ten slotte bieden Chinese aandelen extra diversificatievoordelen omdat de correlatie met de ontwikkelde markten nog steeds laag is.

Liquide obligatiemarkt

De binnenlandse Chinese obligatiemarkt is na de VS de tweede ter wereld met zowel overheids- als bedrijfsobligaties. De markt is toegankelijker geworden voor buitenlandse beleggers en biedt voldoende liquiditeit.

Omdat Chinese obligaties een hoger rendement bieden dan Amerikaanse of Europese kan een allocatie naar China aantrekkelijk zijn.

Tegelijkertijd lijken Chinese obligaties minder risicovol dan die van andere opkomende markten, mede door de stabiliteit van de Chinese renminbi.

Groei keert terug

Hoewel sommige beleggers inmiddels allocaties naar Chinese aandelen of obligaties in hun portefeuilles hebben opgenomen, stagneert de trend een beetje. Na een sterk 2020 blijven de Chinese aandelen dit jaar flink achter bij de Amerikaanse en Europese markten.

De afgelopen weken bleken Chinese economische data zwakker dan verwacht. De mobiliteitsbeperkingen om de Delta-variant te beteugelen, hebben een grote impact (-6% in juli) op de Chinese dienstensector. De Covid-19-beperkingen treffen ook de export, onder andere door sluitingen van havens en een tekort aan arbeidskrachten.

Dit is geen reden om ook in de rest van het jaar zwakke Chinese groei te verwachten. De laatste besmettingscijfers geven de indruk dat de Delta-uitbraak nu onder controle is. Dit moet het mogelijk maken om de beperkingen geleidelijk op te heffen. Hierdoor zou de consumptie in de meest Covid-gevoelige sectoren in september kunnen herstellen, en zouden de ergste tekorten aan arbeidskrachten en capaciteitsproblemen moeten verminderen.

"Alles bij elkaar zou de Chinese groei tegen het eind van dit jaar kunnen normaliseren en dit biedt tactisch gezien kansen"

De Chinese autoriteiten reageren bovendien met nieuwe investeringen in infrastructuur. Alles bij elkaar zou de Chinese groei tegen het eind van dit jaar kunnen normaliseren en dit biedt tactisch gezien kansen.

Chinese overheid grijpt in

Maar de grootste zorg voor beleggers in Chinese aandelen en obligaties is de toenemende regulering van de technologiesector en andere pogingen van de Chinese overheid om de invloed van grote bedrijven te verminderen.

Wat begon als regulering om de monopolypositie van internetbedrijven te beperken, heeft zich uitgebreid op het gebied van dataprivacy en veiligheid. Het lijkt steeds meer een poging het doorgeschoten kapitalisme te beteugelen, met de terugkeer naar gemeenschappelijke welvaart als nieuwe doelstelling.

"China behoort tot de 20% ongelijkste landen ter wereld en dat bedreigt op termijn het systeem"

Duurzame kansen

Door de groei van de technologie- en financiële sector in China is de inkomensongelijkheid enorm toegenomen. China behoort tot de 20% ongelijkste landen ter wereld en dat bedreigt op termijn het systeem.

Maar op maatregelen die het private initiatief en rechten van aandeelhouders kunnen aantasten, zitten beleggers, die soms ook al worstelen met andere aspecten van Chinees overheidsbeleid, niet te wachten.

Dat is tegelijk jammer, want juist op het gebied van duurzaamheid hebben Chinese bedrijven ook veel te bieden. De onzekerheid over nieuwe regulering zal de opname van China in de strategische assetallocatie zeker vertragen.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen