Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Column

De strijd tegen green washing kan beginnen

De Amerikaanse toezichthouder SEC onderzoekt of DWS zich in de VS heeft ingelaten met green washing. Volgens Detlef Glow kan de zaak grote gevolgen hebben voor de fondsindustrie wereldwijd.

Toen de Wall Street Journal recent een artikel publiceerde over het onderzoek van de SEC naar mogelijk misleidende uitspraken van DWS over zijn ESG-beleid, moesten waarschijnlijk meer mensen naar adem happen dan alleen de medewerkers van de Duitse vermogensbeheerder.

Het onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond zou namelijk wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de gehele fondsindustrie. 

Het onderzoek werd ingesteld nadat het voormalige hoofd duurzaamheid van DWS in een interview met de Wall Street Journal vertelde dat de duurzame beleggingsclaims van de vermogensbeheerder overdreven zijn.

Schokgolf

Tot dusver is niet bewezen dat de beweringen juist zijn, zodat DWS nog altijd onschuldig is. Blijkt dat anders te liggen, dan zal dat leiden tot schokgolven in de wereldwijde beleggingssector, aangezien ik ervan uitga dat DWS dezelfde methoden gebruikt om het duurzaamheidsgehalte van zijn beleggingen te bepalen als andere vermogensbeheerders.

Het onderzoek raakt in eerste instantie de Amerikaanse markt van beleggingsfondsen, maar ik kan me goed voorstellen dat toezichthouders in andere landen soortgelijke onderzoeken beginnen naar vermogensbeheerders die hebben geprobeerd om hun ESG-beleid in overeenstemming te brengen met definities die veelal vaag, vaak tegenstrijdig of gewoonweg afwezig zijn.

Geen definitie

Ik ben het er helemaal mee eens dat greenwashing bestraft moet worden. Dit geldt vooral voor vermogensbeheerders die in hun marketinguitingen beweren dat ze ESG-criteria gebruiken, maar deze criteria vervolgens niet verplicht integreren in hun beleggingsbeleid.

Maar laten we het onderwerp eens van dichterbij bekijken. Aangezien er geen duidelijke definitie van duurzaamheid voor beleggingen en ook geen normen voor het gebruik en de implementatie van ESG-gerelateerde gegevens in de portefeuillebeheerprocessen beschikbaar zijn, hebben vermogensbeheerders hun eigen definities en normen opgesteld.

Door het ontbreken van duidelijke normen en definities is het niet verwonderlijk dat er een breed scala aan duurzame beleggingsbenaderingen is. Sommige daarvan maken uiteraard gebruik van meer verfijnde praktijken voor de integratie van ESG-gegevens dan andere.

En worden daarom door beleggers en marktwaarnemers als duurzaam beschouwd. Dat wil niet zeggen dat de overige benaderingen automatisch een vorm van green washing zijn.

Beste oplossing

Naast een ontbrekende formele definitie moet worden bedacht dat de definitie van duurzaamheid, en dus ook van duurzame beleggingen, een zeer subjectieve aangelegenheid is.

Vanuit dit oogpunt is het mogelijk dat het hogere management van DWS een andere kijk heeft op wat een duurzame belegging is dan hun voormalige hoofd duurzaamheid.

Deze zaak toont weer eens aan hoe belangrijk het is dat de beurstoezichthouders eindelijk normen voor duurzame beleggingen vaststellen die vermogensbeheerders in staat stellen overeenkomstig te handelen.

Ik hoop dat de kwestie tussen DWS en SEC zal leiden tot een bredere consensus over hoe ESG-criteria moeten worden geïntegreerd in portefeuillebeheer en hoe vermogensbeheerders hun duurzame inspanningen moeten communiceren in hun marketingmateriaal en verslagen. Dat zou pas een effectieve stap zijn om green washing tegen te gaan.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen