Column

Alle fondsen worden ETF's

De zegetocht van de ETF is nog niet ten einde, schrijft Detlef Glow. Hij verwacht dat alle actief beheerde fondsen uiteindelijk een ETF-structuur zullen krijgen of ermee op zullen houden. Actieve en passieve ETF's blijven over.

De afgelopen twee decennia zijn zonder twijfel een succes voor ETF’s. Veel beurswatchers verwachten dat de trend - waarbij actieve fondsen steeds meer plaatsmaken voor ETF's - zal doorzetten. Vaak wordt echter vergeten daar een heldere verklaring voor te geven.

In deze column wil ik duidelijk maken dat veranderingen in beleggersgedrag de belangrijkste motor zijn voor de groei van de ETF-industrie. De Covid-19-pandemie heeft dat nog versterkt.

Nieuwe standaard

Iedereen zal het erover eens zijn dat de opkomst van bezorgdiensten zoals Amazon het gedrag van consumenten heeft veranderd. Het winkelen in een shoppingcenter of buurtwinkel neemt af ten faveure van het bestellen online via de computer, telefoon of tablet.

Tegelijkertijd heeft Amazon de lat ook nog eens hoog gelegd door goederen steeds sneller te leveren, soms al op dezelfde dag. Dit heeft de verwachtingen van consumenten ten aanzien van andere leveranciers veranderd.

Terwijl de snelle levering voor de pandemie nog een leuke gimmick was, wordt deze nu door de consumenten steeds vaker geëist. Amazon heeft een nieuwe standaard gezet.

Real-time

Ik denk dat consumentenverwachtingen niet veranderen als de pandemie achter de rug is. Snelle levering van goederen en diensten zal daarom een must worden voor alle leveranciers.

Voor ETF’s is dat gunstig. De real-time handel is immers een van de belangrijkste kenmerken van een ETF. Daar komt bij dat Covid-19 voor veel grotere online handelsactiviteiten heeft gezorgd.

Voor ETF’s is dat voordelig, omdat zij in tegenstelling tot actief beheerde beleggingsfondsen op de beurs worden verhandeld.

Technologie

Een ander belangrijk punt dat duidt op een mooie toekomst voor ETF’s is het steeds grotere belang van technologie. Als er wordt gediscussieerd over de voors en tegens van ETF’s gaat het meestal om de vraag wat beter is voor het rendement: een actief of een passief beheer.

Maar ETF’s kunnen ook gezien worden als een technologische upgrade van actieve fondsen. Voor de distributie van fondsen geldt dat zeker. Die is veel sneller en efficiënter geworden. De jaren 50 en 60, toen fondsen nog persoonlijk aan de man werden gebracht, zijn definitief voorbij.

Het is een proces dat vergeleken kan worden met de evolutie van tv-toestellen, die ook populair werden in de jaren 50. In die tijd waren de toestellen duur en zwaar met een klein zwartwitscherm en een beperkt aantal zenders.

Goedkopere en betere TV's

Tegenwoordig zijn tv’s relatief goedkoop en hebben grote haarscherpe schermen die meer kleuren kunnen weergeven dan het menselijk oog kan waarnemen. Bovendien zijn moderne tv’s vaak smart en permanent verbonden met het internet. Dat stelt de gebruiker in staat op elk moment naar zijn favoriete tv-programma te kijken.

Een aantal Tv-stations houdt nog vast aan de traditionele uitzendtijden voor veel bekeken programma’s en beperken de online beschikbaarheid van die programma’s.

Maar door de opkomst van streamingdiensten zoals Netflix pikken de meeste kijkers dat niet meer en wisselen, indien nodig, gewoon van aanbieder.

ETF vergelijkbaar met ultramoderne TV

Nu vraagt u zich misschien af wat dit met ETF’s te maken heeft, maar als beleggingsfondsen worden gezien als Tv-toestellen wordt de overeenkomst duidelijk.

Als een ETF een Ultra-HD scherm is waar op een willekeurig moment naar het favoriete programma kan worden gekeken, dan kiest de consument toch daarvoor en doet het ouderwetse zwartwit-bakbeest de deur uit?

Consumenten zijn zich steeds meer bewust dat actieve fondsen vrij dure beleggingsinstrumenten zijn die sinds hun ontstaan niet met hun tijd zijn meegegaan en vaak niet eens beschikbaar zijn op elk handelsplatform.

Bovendien kunnen actieve fondsen niet constant worden verhandeld, zodat er vaak een vertraging van een of twee dagen zitten tussen de kooporder en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. ETF’s zijn daarentegen transparant, goedkoop en kunnen op ieder moment worden verhandeld via elke onlinerekening die een verbinding met de beurs heeft.

Regelgeving

De grote vraag is dan ook waarom moderniseren fondsbeheerders niet en bieden hun actieve fondsen ook aan via de beurs. De meest voor de hand liggende reden is dat een beursnotering de relatie zou verstoren tussen financieel adviseurs en de beheerders van de fondsen. Maar ik denk dat er een andere reden nog belangrijker is, namelijk de regelgeving.

Terwijl ETF’s vrij regelmatig hun portefeuillebezit openbaar moeten maken, hoeven actieve fondsen hun beleggingsportefeuilles slechts een of twee keer per jaar te publiceren. Daar komt bij dat beheerders van actieve fondsen de aandelen die zij in portefeuilles hebben als intellectueel eigendom beschouwen en daarom terughoudend zijn in het publiceren van hun beleggingsportefeuille.

Ik ga ervan uit dat de aanbieders van actieve fondsen de ETF-structuur gaan overnemen zodra regelgevers wereldwijd de rapportageverplichtingen voor actieve fondsen en ETF’s op elkaar afstemmen.

Er zijn al een paar regelgevers die hun beleid hebben aangepast om semi-transparante ETF’s toe te staan. Ik kan me voorstellen dat actief beheerde fondsen daardoor steeds vaker zullen worden ongevormd tot actief beheerde ETF’s. Tot op een gegeven moment de klassieke beleggingsfondsen helemaal verdwenen zijn en er alleen nog passieve en actieve ETF’s overblijven.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen