Column

Drie coronatrends wijzen fondshuizen de weg

Europese fondsbeleggers hebben in 2020 duidelijke keuzes gemaakt, die volgens Detlef Glow ook dit jaar en daarna het fondsenlandschap zullen kleuren.

Ondanks de beursturbulentie door de COVID-19-pandemie, die tot gevolg had dat economieën overal ter wereld op slot gingen, lijkt het jaar 2020 een succesvol te zijn geweest voor de Europese beleggingsindustrie.

Ook al zijn de definitieve cijfers nog niet bekend, het ziet ernaar uit dat 2020 het jaar zal zijn met de op één na hoogste instroom in fondsen, actief en passief.

Eind november was er al voor 449,69 miljard euro aan fondsen gekocht. In december zette de beursrally voort, dus is het niet meer dan aannemelijk beleggingshuizen nog meer geld hebben aangetrokken.

Dit zijn de trends die in 2020 zichtbaar werden: 

Trend 1: ETF's nog meer gevraagd

Maar niet iedereen profiteerde. Met name actief beheerde fondsen hadden moeite om nieuw geld aan te trekken. Want ook in 2020 wisten Europese beleggers steeds beter de ETF-markt te vinden.

In de eerste elf maanden van 2020 werd ongeveer een derde van het nieuwe kapitaal in ETF's en indexfondsen belegd. Als deze trend doorgaat, dan is het slechts een kwestie van tijd, totdat er meer geld gaat naar passieve fondsen dan naar actieve.

Trend 2: Beleggers kopen actieve ESG-fondsen

De tweede trend die zich in het afgelopen jaar verder heeft ontwikkeld, is duurzaam beleggen. Nadat overheden en toezichthouders zich meer gingen richten op milieu-, sociale en governance-onderwerpen, was het niet verwonderlijk dat ook beleggers die richting uitgingen. Dat duurzame beleggingen beter overeind bleven dan traditionele tijdens de sell-off hielp natuurlijk ook om beleggers over de duurzame streep te trekken.

Opvallend is dat beleggers vooral kozen voor actief beheerde ESG-producten. Dit betekent dat Europese beleggers wel geloven in actief beheer als het gaat om de implementatie van duurzame beleggingsstrategieën, inclusief het deelnemen aan aandeelhoudersvergaderingen en het voeren van andere dialogen om bedrijven de goede kant uit te sturen.

Trend 3: Alternatieve fondsen uit de gratie

De massale uitstroom uit alternatieve beleggingsfondsen, die vorig jaar met nog meer vaart doorging, is de derde trend. In een jaar waarin alternatieve strategieën zich konden bewijzen, verkochten beleggers voor ruim 78 miljard euro van dit soort beleggingsstrategieën.

Er bestaat blijkbaar niet meer het geloof dat de beloften alsnog zouden worden waargemaakt. 2020 was alweer het derde jaar op rij dat alternatieve fondsen hoofdzakelijk werden verkocht.

Blijvende verandering beleggingsindustrie

Het is duidelijk wat beleggingshuizen te doen staat. Grote kans dat de vraag van beleggers naar passieve en duurzame producten ook in 2021 en in de jaren erna verder gaat. Dit betekent dat Europese fondshuizen hun productassortiment moeten aanpassen om op deze trends te kunnen inspelen.

Ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan en zeggen dat vermogensbeheerders die zich niet aan deze twee megatrends aanpassen, te maken kunnen krijgen met een massale uitstroom, waardoor de Europese beleggingsindustrie er heel anders zal uitzien.

Het ligt daarnaast in de verwachting dat in 2021 nog meer alternatieve fondsen zullen worden geliquideerd.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie