Column

ESMA maakt de nieuwe Europese ESG-regels niet eenvoudiger

De ESMA wil de nieuwe duurzame, Europese regels voor vermogensbeheerders versoepelen. Dat druist volgens Detlef Glow in tegen meer transparantie in de sector en dat is juist wat nodig is als het gaat om ESG-beleggen.

Voldoende transparantie is een van de beste manieren om vertrouwen tussen een klant en een bedrijf op te bouwen. Aangezien dit een bekende business-wijsheid is, waarom zijn vermogensbeheerders dan zo terughoudend op dit gebied? 

Geld beheren voor een klant is een zeer gevoelige taak die vertrouwen vereist. Dit geldt met name voor duurzame beleggingsstrategieën, omdat deze strategieën vaak zijn gebaseerd op softe factoren, zoals normen en waarden.

Daarnaast vormt transparantie op productniveau een solide basis voor investeerders om geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen. Meer transparantie helpt ook om beschuldigingen van green washing te voorkomen.

Minder strenge regels

Ik ben verrast door de meest recente actie van de ESMA. De Europese financiele waakhond is van plan de duurzame rapprtageverplichtingen voor vermogensbeheerders juist te versoepelen. 

Dit willen zij doen door meer beleggingscategorieën aan te wijzen die niet in de duurzame berekening hoeven te worden meegenomen. Het deel van de beleggingen dat is afgestemd op de nieuwe EU-duurzaamheidstaxonomie wordt dan kleiner. 

Dit betekent dat de activabasis die voor de beoordeling in aanmerking komt, krimpt en dat het deel van de op de EU-taxonomie afgestemde activa van de totale portefeuille van een vermogensbeheerder groter lijkt dan wanneer alle activa in aanmerking zouden worden genomen.

Meer transparantie

Het is geen verrassing dat de European Fund & Asset Management Association (EFAMA) het voorstel van ESMA steunt, aangezien zij zo min mogelijk (extra) regellasten voor haar leden willen.

Het Europees Sociaal Investeringsforum (EuroSIF) vindt juist dat deze aanpak niet in overeenstemming is met de doelstelling van de regels. Zij willen de ESG-rapportage uitbreiden, zelfs tot individuele rekeningen en mandaten.

Dit betekent dat over alle activa die door een vermogensbeheerder worden beheerd, volgens algemene afstemming van activa op de EU-taxonomie, zo transarant mogelijk wordt gerapporteerd. 

Het is ook opmerkelijk dat de ESMA overweegt om regels voor alle activa te eisen, niet alleen voor gereguleerde, collectieve beleggingsvehikels, maar daarover nog geen besluit heeft genomen.

Stap twee

De ESMA zou er juist naar moeten streven om zoveel mogelijk activaklassen in de duurzame berekeningen op te nemen. En de toelaatbaarheid ervan beperken tot gereguleerde beleggingsproducten. 

Als dat werkt, dan kunnen ESMA en/of de Europese Commissie een weloverwogen beslissing nemen of de regels uitgebreid moeten worden naar mandaten en individuele rekeningen, of niet.

Ik ben voor zoveel mogelijk transparantie als het gaat om collectieve beleggingen, maar deze regels gaan tever voor  mandaten en individuele oplossingen.

Nog meer verwarring

Dat zijn namelijk maatwerkoplossingen voor institutionele klanten en professionele beleggers, waarin de belegger vaak bepaalt hoe en waar het geld moet worden belegd.

Toch hebben vermogensbeheerders niet alleen schuld aan het gebrek aan bereidheid tot transparantie. Zelfs als de nieuwe regels in maart 2021 in werking treden, de Europese Commissie heeft al aangegeven dat de technische normen voor de uitvoering van de metingen uitgesteld zijn.

Er wordt van vermogensbeheerders alleen geëist dat zij "high-level and principle-based" rapportages maken totdat de nieuwe normen zijn gedefinieerd en gepubliceerd.

Dit zorgt voor grote verwarring bij vermogensbeheerders, aangezien ze niet weten welke toelichtingen ze over welke activa moeten verstrekken.

 


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie