Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Niet-traditionele beleggingen renderen juist in crisistijden

De afgelopen tien jaar is de omvang van het belegd vermogen in niet-traditionele beleggingen volgens Preqin wereldwijd meer dan verdrievoudigd naar tien biljoen euro. Dat is prima verklaarbaar. Volgens Anne Mei Poppe van Kempen presteren alternatives juist goed tijdens of na een crisis.

“We hebben het hier over private markten, waaronder private equity, non-listed vastgoed, non-listed infrastructuur, land en private debt en alternatieve beleggingen, zoals long short equity, structured credit, distressed debt, direct lending en niet-gecorreleerde strategieën," aldus Poppe. 

"Uit onderzoek van Dufas uit 2019, blijkt dat veel Nederlandse pensioenfondsen nu nog een relatief groot deel naar vastrentende waarden alloceren. Echter, met de introductie van het nieuwe pensioenstelsel kunnen niet-traditionele beleggingen wel eens verder aan populariteit winnen."

"De groei is in grote mate te verklaren door de wel bekende diversificatievoordelen van niet-traditionele beleggingen en the search for yield. Niet-traditionele beleggingen hebben met name in tijden van crisis laten zien dat zij de volatiliteit van een beleggingsportefeuille kunnen dempen door bijvoorbeeld illiquiditeit en de mogelijkheid om short posities op te bouwen. Want, de prijs van illiquide beleggingen beweegt minder hard bij de afwezigheid van koersen en shortposities bewegen tegen dalende koersen in."

Distressed debt: +13%

"In tijden van crisis kunnen niet-traditionele beleggingen volgens de theorie niet alleen de volatiliteit in de algehele portefeuille dempen, maar juist ook aantrekkelijke rendementen bieden, zo laat het verleden zien."

"Distressed debt bijvoorbeeld floreert juist tijdens en na crises, wanneer bedrijfsobligaties juist last hebben van een toename van faillissementen. Uit onderzoek van Kempen blijkt dat distressed debt-strategieën in de periode van drie tot vijf jaar na een crisis een rendement kunnen opleveren van gemiddeld 13% per jaar." (gebaseerd op de HFRI ED: Distressed/Restructuring Index tussen 1997-2019).

"Op dit moment zijn de kaarten voor distressed debt gunstig geschud, dankzij aanhoudende economische onzekerheid en oplopende faillissementen. Hierdoor stijgt de vraag van ondernemingen in nood naar nieuw kapitaal op een moment dat banken terughoudend zijn nieuwe leningen te verstrekken."

"Andere voorbeelden van stabiele beleggingen in tijden van crisis zijn beleggingen in land, gewassen en private infrastructuur. Tijdens de kredietcrisis liet de PrEQIn Infrastructure Index bijvoorbeeld een daling zien van 100 (december 2007) naar slechts 93,7 punten op het dieptepunt in december 2009. Het benadrukt de lage correlatie tussen private infrastructuur en de aandelenmarkt en de waarde die infrastructuur kan bieden bij het diversifiëren van beleggersportefeuilles."

Private equity: +18%

"Daarnaast blijkt uit onderzoek van 358 Amerikaanse private equity fondsen van The Private Equity Journal uit 2015, dat het rendement tijdens de kredietcrisis significant hoger lag dan dat van publieke markten."

"Zo blijkt uit onderzoek van The Economist dat private equity fondsen in de periode 2007-2009 een mediaan rendement van 18% op jaarbasis lieten zien. Private equity vormt daarmee juist een veilige haven in tijden van crisis dankzij de lage correlatie met de markt en de focus op bedrijfsgroei."

"Het aanbod en de kwaliteit van niet traditionele beleggingen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Een rendementsverschil van 30% tussen de beste en slechtste manager in een kwartaal komt voor. Daarmee is het kiezen van de juiste manager nog belangrijker dan bij traditionele fondsen.”

Anne Mei Poppe is specialist Alternatives bij Kempen Capital Management en doet ook onderzoek naar de toepasbaarheid van verschillende alternatieve strategieën bij verschillende klantgroepen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie