Column

Wat is duurzaam beleggen eigenlijk?

Het ontbreken van een definitie van duurzaamheid blijft voor veel beleggers een obstakel om ESG echt te omarmen. Detlef Glow roept politici en regelgevers daarom op eindelijk in actie te komen. Er is namelijk haast.

Als ik kijk naar de acties van Europese vermogensbeheerders lijkt het erop dat duurzaam beleggen dé grote beleggingstrend is. Bijna elk financieel bedrijf heeft inmiddels wel aangekondigd niet-financiële criteria te integreren in z'n beleggingsprocessen, of bieden fondsen aan met een specifiek duurzame aanpak.

Aan de andere kant zijn beleggers nog enigszins terughoudend om ESG-strategieën in hun portefeuilles te integreren, ook al hebben ESG-fondsen een stevige instroom.

Een belangrijke reden voor deze terughoudendheid is het feit dat beleggers geen duidelijkheid hebben over de ESG-criteria, aangezien de fondsensector én de toezichthouders nog altijd geen definitie voor duurzame beleggingsproducten hebben geformuleerd.

Katalysator

Een duidelijke en heldere definitie van duurzaam beleggen zou volgens mij een katalysator zijn om de populariteit van ESG-fondsen verder te vergroten.

Een definitie is vooral zo belangrijk, doordat de implementatie van duurzame beleggingen vanaf 2021 een verplicht onderwerp van discussie is met retailbeleggers.

Een duidelijke definitie zou ook institutionele beleggers helpen bij hun beleggingsbeslissingen, aangezien een groot aantal professionele beleggers nu nog wacht op duidelijke kaders van de regelgevende instanties, voordat zij hun vermogen alloceren naar duurzame strategieën.

Nu handelen

Daarom moeten politici en regelgevers snel werk maken van het opstellen van een duurzaamheidsdefinitie. Dit ondersteunt het besluitvormingsproces van professionele beleggers om de juiste duurzame producten aan te bieden.

Daarnaast zou een duidelijke definitie greenwash-strategieën helpen ontmaskeren. Helaas houden regelgevers het tot nu toe vooral bij praten zonder dat er actie wordt ondernomen.

Want ondanks de huidige populariteit van duurzaam beleggen en de integratie van ESG, betwijfel ik of de noodzaak van een duurzame beleggingsaanpak echt tot beleggers is doorgedrongen.

Om een duurzame wereld te krijgen zullen consumenten en producenten echt het gebruik van aardse grondstoffen radicaal moeten verminderen. Kom op met die definitie!


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie