Column

Als big niet altijd beautiful is

Fusies en overnames zijn in de beleggingsindustrie aan de orde van de dag en volgens Detlef Glow zal deze trend verder doorzetten. Voor fondsbeleggers betekent dit niet altijd goed nieuws.

De fusie tussen Franklin Templeton Investments en Legg Mason volgt op een reeks van andere overnames in de beleggingssector. Het toont aan dat vermogensbeheerders wereldwijd zich nog alijd in een consolidatiemodus bevinden, ook al is het totale beheerde vermogen in de afgelopen tien jaar enorm toegenomen.

De noodzaak tot consolidatie wordt vooral gedreven door de toegenomen druk op de vergoedingen voor actief beheer, waardoor de inkomsten van vermogensbeheerders dalen. Die trend is begonnen in de VS, maar heeft inmiddels Europa ook bereikt.

Een van de redenen dat vermogensbeheerders moeite hebben hun winst te verhogen, zijn de extra kosten van toenemende regulerings- en rapportageverplichtingen, die niet langer kunnen worden doorberekend aan cliënten. Bij gelijkblijvende omzet neemt de winst automatisch af.

Niet de oplossing

Vermogensbeheerders kunnen extra rekeningen niet langer doorgeven, omdat fondsbeleggers tegenwoordig de keuze hebben tussen relatief duur actief beheer en goedkope passieve producten. De fondsstromen spreken in dit verband boekdelen.

In 2019 boekte de Europese fondsensector voor het eerst een grotere instroom van goedkope indexoplossingen dan van actief beheerde producten.

Een actief fonds nog duurder maken, dwingt fondsbeleggers nog meer naar goedkope indexalternatieven te kijken. Dat is dus niet de oplossing. Fusies tussen vermogensbeheerders zijn een voor de hand liggende oplossing om schaalvoordelen te realiseren. 

Misgelopen schaalvoordelen

Het beheerde vermogen gaat omhoog, waardoor er voldoende ruimte ontstaat om tot kostenbesparingen te komen. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Beoogde kostenvoordelen worden niet bereikt als een fusie verkeerd uitpakt. Integendeel.

Eén van de grootste problemen voor werknemers en beleggers in het transitieproces is een verandering in de bedrijfscultuur, die een negatieve invloed kan hebben op de fondsprestaties. Mochten de rendementen van fondsen gaan tegenvallen, dan is het wachten totdat beleggers op de verkoopknop drukken. Van de beoogde schaalvoordelen komt vervolgens niets meer terecht.

Bovendien kan elke verandering van de bedrijfscultuur er ook toe leiden dat talent het bedrijf verlaat, omdat men het misschien niet eens is met de nieuwe filosofie of de algemene leiding van de nieuwe werkgever. Ook deze braindrain kan een negatieve impact hebben op het beheerd vermogen, dus op de verwachte kostenvoordelen van het nieuwe bedrijf.

Geen keuze

Voor beleggers, die geld hebben zitten in fondsen van fusiepartijen, is het zaak de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Zijn er veranderingen in de prestatievergoedingen van fondsmanagers?

Zijn er personele veranderingen in de beheerteams? Worden er fondsen samengevoegd? Al deze veranderingen kunnen zwakke beleggingsprestaties aankondigen. Toch staat het vast dat er geen einde zal komen aan de fusie- en overnameactiviteiten in alle onderdelen van de waardeketen van de vermogensbeheersector.

De druk op vermogensbeheerders en hun dienstverleners door regelgevers én beleggers zal niet afnemen. Er is gewoon geen andere keuze.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie