Marcel Kruse is sinds 2019 director Pension & Investment Risk bij Milliman Pensioenen in Amsterdam. Bij Milliman geeft Marcel leiding aan de Pension & Investment Risk praktijk en werkt hij als investment risk consultant voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, stichtingen, family offices en vermogensbeheerders.

Marcel Kruse studeerde Bedrijfskunde voor de financiële sector aan de Vrije Universiteit, behaalde in 2010 zijn post-doctoraal Investment Management. Hij staat ingeschreven in het RBA-register van CFA Society VBA Netherlands en hij staat geregistreerd als adviseur Beleggen Institutioneel (ESMA) bij het Dutch Securities Institute (DSI).

Column

De nieuwe rentebenchmark

Eonia zal verdwijnen, Euribor gaat veranderen, wat nu? Voor het functioneren van de financiële markten in de eurozone is het enorm belangrijk dat de aanpassingen van het euribor-tarief en de transitie van eonia naar een nieuwe benchmark soepel verlopen en geen discussie opleveren, aldus Marcel Kruse.

Marcel Kruse, director Pension & Investment Risk bij Milliman Pensioenen, is onze nieuwe columnist. Hij is gespecialiseerd in pensioenonderwerpen en trapt af met een stuk over de nieuwe rentebenchmark. 


De EURIBOR-quotes (Euro Interbank Offered Rate) werden in het verleden gemanipuleerd door bankiers. De officiële rentebenchmark voor kortlopend kapitaal, EONIA (Euro OverNight Index Average), is volgens de EU Benchmark Regulations (BMR) niet meer compliant in 2020. 

Beide benchmarktarieven moeten nu worden herzien zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. Eonia verdwijnt en euribor zal waarschijnlijk significant worden aangepast.

Dat heeft juridische, operationele en financiële gevolgen voor Europese beleggers. Euribor-fixing vormt de basis voor couponbetalingen voor financiële contracten ter waarde van in totaal ongeveer 133 biljoen euro.

Net zo belangrijk

Het gaat vooral om renteswaps, maar ook om hypotheken en andere instrumenten met een variabele rente. Om het in perspectief te plaatsen: 133 biljoen euro¹ is acht keer zo veel als het bnp van de gehele Europese Unie.

Eonia-fixing en de daarvan afgeleide rentecurve (Overnight Index Swap curve, oftewel OIS) is de afgelopen decennia uitgegroeid tot de benchmark voor het bepalen van marktwaarde van swaps en andere instrumenten met dagelijks uit te wisselen onderpand en is daarmee minstens net zo belangrijk als euribor.

De aankomende verandering betekent daarom ten eerste een wijziging van de toekomstige kasstromen van swaps en andere vastrentende waarden (euribor) en ten tweede een wijziging van de disconteringsvoet waarmee die cashflows contant worden gemaakt (ois-curve).

Euribor als uitgangspunt

Een derde dimensie, specifiek voor Nederlandse pensioenfondsen en hun verplichtingen, is dat DNB voor de rentetermijnstructuur ter bepaling van de (contante) waarde van die verplichtingen momenteel euribor als uitgangspunt neemt.

Euribor is een referentierente gebaseerd op de gemiddelde rente waartegen banken elkaar onderling (interbancair) geld lenen zonder onderpand voor een vooraf vastgestelde periode. De berekening van euribor wordt uitgevoerd door een centrale administrateur (European Money Markets Institute; EMMI) op basis van prijzen van een panel van aangesloten banken.

De prijzen van de aangesloten banken zijn niet gebaseerd op feitelijke transacties, maar op quotes van deze banken die als enig doel hebben om het euribor-fixing-tarief te bepalen.

Zonder onderpand

Het panel van aangesloten banken bepaalt dagelijks op basis van een vastgestelde methodiek het tarief. Euribor wordt momenteel beschikbaar gesteld voor een aantal looptijden: één week, één maand, drie, zes en twaalf maanden.

Door de afnemende liquiditeit en het afnemend aantal panelbanken in deze markt is het aantal looptijden voor euribor verminderd in de laatste jaren.

Eonia is het eendaagse interbancaire rentetarief voor het eurogebied. Ook dit zeer kortlopende rentetarief is gebaseerd op leningen zonder onderpand. De berekening van eonia wordt vastgesteld door feitelijke transacties van een panel van banken, waarbij de ECB de benchmark berekent voor de administrateur (EMMI).

Grote verandering

Eonia is van groot belang in de eurozone, omdat er in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, geen uniforme risicovrije staatsrente bestaat.

Hierdoor neemt eonia (en de bijbehorende ois-curve) een zeer belangrijke plaats in bij het waarderen van onder meer swaps in de eurozone. Clearinghuizen gebruiken bijvoorbeeld voor de dagelijkse afwikkeling van onderpand voor de uitstaande derivaten de ois-rentecurve.

Een verandering van het benchmarktarief kan leiden tot een grote waardeverandering voor deze contracten. Deze waardeverandering kan leiden tot grote verschuivingen in het uitgewisselde onderpand tussen partijen.

In een vervolgartikel zal ik ingaan op de aanpassingen van euribor en eonia. 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Henk-Jan van Zoelen.

¹ https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-free_rates/shared/pdf/20180517/2018_05_17_WG_on_euro_RFR_Item_3_1_Mapping_exercise_ECB.pdf

 


The articles have been commissioned by Marcel Kruse. The articles are for informational purposes only and do not constitute advice of any kind. While care has been taken in gathering the data and preparing the articles, the authors do not make any representations or warranties as to its accuracy or completeness and expressly excludes to the maximum extent permitted by law all those that might otherwise be implied. The authors accept no responsibility or liability for any loss or damage of any nature occasioned to any person as a result of acting or refraining from acting as a result of, or in reliance on, any statement, fact, figure or expression of opinion or belief contained in the articles. Use of such information is voluntary and should not be relied upon unless an independent review of its accuracy and completeness has been performed. The authors of the articles do not owe any duty of care to any reader of the articles and expressly disclaim any responsibility for any judgements or conclusions which may result therefrom. The articles and any information contained therein is protected by the authors’ copyrights and must not be modified or reproduced without express consent. The views expressed in the articles are those of the authors, and not those of Milliman. Nothing in this presentation is intended to represent a professional opinion or be an interpretation of actuarial standards of practice. The information, products, or services described or referenced herein are intended to be for informational purposes only. This material is not intended to be a recommendation, offer, solicitation or advertisement to buy or sell any securities, securities related product or service, or investment strategy, nor is it intended to be to be relied upon as a forecast, research or investment advice. The products or services described or referenced herein may not be suitable or appropriate for the recipient. Many of the products and services described or referenced herein involve significant risks, and the recipient should not make any decision or enter into any transaction unless the recipient has fully understood all such risks and has independently determined that such decisions or transactions are appropriate for the recipient. Investment involves risks. Any discussion of risks contained herein with respect to any product or service should not be considered to be a disclosure of all risks or a complete discussion of the risks involved. Investing in foreign securities is subject to greater risks including currency fluctuation, economic conditions, and different governmental and accounting standards.
Copyright © Milliman 2019. All rights reserved.
The articles have been commissioned by Marcel Kruse. The articles are for informational purposes only and does not constitute advice of any kind. While care has been taken in gathering the data and preparing the articles, the authors do not make any representations or warranties as to its accuracy or completeness and expressly excludes to the maximum extent permitted by law all those that might otherwise be implied. The authors accept no responsibility or liability for any loss or damage of any nature occasioned to any person as a result of acting or refraining from acting as a result of, or in reliance on, any statement, fact, figure or expression of opinion or belief contained in the articles.

Online magazine duurzaam beleggen