Column

Stel duurzaam beleggen verplicht

Detlef Glow van Lipper verwacht dat de inzet van niet-financiële duurzaamheidsgegevens over niet al te lange tijd een verplicht onderdeel is van het beleggingsproces. Voor de Europese fondsverkoop zal het een zegen zijn. Voor het rendement waarschijnlijk ook.

Wie de laatste tijd de productlanceringen van de Europese beleggingshuizen een beetje heeft gevolgd, zal de indruk hebben gekregen dat duurzaam beleggen dé trend is in fondsenland. Sommige waarnemers spreken al van een inflatoir gebruik van de termen milieu, sociaal en bestuur (ESG) en maatschappelijk verantwoord beleggen (MVI).

Afgezien van de beheerders van specialistische duurzaamheidsfondsen geeft een toenemend aantal vermogensbeheerders aan niet-financiële duurzaamheidsgegevens te integreren in hun beleggingssystemen, zodat analisten en portfoliomanagers deze gegevens kunnen gebruiken in hun besluitvormingsprocessen.

Straks ook verplicht

Dat het gebruik van deze niet-financiële ESG-gerelateerde gegevens slechts vrijwillig is, vervult mij wel met enige zorg. Green washing ligt immers op de loer. Aan de andere kant, lang zal het niet meer duren, totdat deze niet-financiële duurzaamheidsgegevens verplicht moeten worden geïntegreerd in de beleggingsprocessen.

Deze verplichting is ook een wens van mij, omdat ik ervan overtuigd ben dat de integratie van ESG goed is voor het beleggingsresultaat. Ook de EU stuurt daarop aan.

Ik verwacht dat Europese vermogensbeheerders over niet al te lange tijd door Brussel zullen worden gedwongen om de impact van hun portefeuilles op de verschillende SDG's (Sustainable Development Goals) van de VN te rapporteren.

Extra omzet fondsverkoop

Dit initiatief van de Europese Commissie zal een aanjager zijn voor hernieuwde groei van de Europese fondsenindustrie. De vele lanceringen van duurzame fondsen duiden daar al op.

Vooral beleggingshuizen die kunnen aantonen dat zij ESG-factoren hebben geïntegreerd in hun beleggingsproces én die ervaring hebben met het rapporteren van de impact van hun beleggingen op de verschillende SDG's van de VN zullen profiteren van het door mij toegejuiche duurzame EU-initiatief. 


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?