Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Professionele beleggers houden vast aan aandelen

Zo heftig als de beurzen in december en januari op en neer stuiterden, zo adviesvast zijn de beleggingshuizen. Aandelen blijven favoriet, maar financials hebben het stokje overgenomen van technologie, aldus Alpha Research.

Januari is traditiegetrouw een goede beursmaand, maar de afgelopen maand was bijzonder sterk. Ondanks de inmiddels bekende onzekerheden (groeivertraging, handelsconflict VS en China, Brexit en Italiaanse obstructie) bleken beleggers weer bereid om risico te nemen.

Goede bedrijfsresultaten en een flexibele Amerikaanse centrale bank hielpen mee om het beursoptimisme te herstellen. Het lijkt erop dat 2019, evenals 2018, een volatiel beursjaar wordt.

Op de sterke daling van aandelen in december volgde een opvallende stijging van 7,48% in  januari, waardoor in een maand de daling van heel 2018 werd goedgemaakt.

Breed herstel

Maar ook met de andere beleggingscategorieën ging het de afgelopen maand de goede kant uit. Vastgoed was met +10,17% duidelijk koploper, gevolgd door grondstoffen - +8,17%, die een steun in de rug kregen van een aantrekkende olieprijs. Fixed income wist met +1,22% de gestage lijn omhoog vast te houden.

Tegen de achtergrond van een positief beursklimaat was januari voor alle vijf de regio’s een positieve maand. De regio emerging markets had in 2018 nog een beroerd jaar, maar behaalde in januari met +8,33% van alle regio's het beste resultaat.

Met 7,59% was de VS een goede tweede, gevolgd door respectievelijk Pacific (exclusief Japan) met +6,75% en Europa met +6,16%. Japan sluit de rij met alsnog een respectabele +5,58%.

Ook de verschillende aandelensectoren scoorden over de hele linie een dikke plus. Energy (+9,95%) en industrials (+9,11%) waren de positieve uitschieters. Maar ook helemaal onderaan liet consumer staples nog +4,61% zien.

De nieuwe consensus

Ondanks twee bijzonder volatiele maanden op rij, toont de consensus zich standvastig. Aandelen blijven op overwegen staan, waarbij de sectoren financials, healthcare en technology volgens assetmanagers de aantrekkelijkste blijven. De status van telecom wordt wel verhoogd naar neutraal.

Bij fixed income zijn er geen wijzigingen: Emerging markets debt houdt als enige obligatiecategorie een koopaanbeveling. De consensus blijft aandelenregio’s Japan, VS en emerging markets overwegen, maar hieraan wordt Pacific (zonder Japan) toegevoegd. Europa staat nu als enige regio op neutraal.

De assetallocatieconsensus

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Assetallocatie: Eerst aandelen, dan cash

Equities blijven de status van de meest aantrekkelijke assetclass behouden. Het optimisme lijkt zich nu met 58,14%, na een voorzichtig stijgende trend in de loop van 2018, rond de 60% te stabiliseren. Wel is het percentage verkoopadviezen licht toegenomen: van 12,2% naar 16,28%.

Over cash blijven de meningen nog steeds ernstig verdeeld. Dit heeft tot gevolg dat deze categorie de neutrale weging behoudt. Voor de vierde maand op rij wordt cash na aandelen als de meest aantrekkelijke assetclass beschouwd.

Vastgoed blijft met 65,38% neutrale adviezen een neutrale weging houden. Voor grondstoffen lijkt de langzame, maar gestage neerwaartse trend te eindigen. Het aantal positieve aanbevelingen steeg met bijna 6% naar 25%.

Al meer dan zes jaar zijn obligaties onder assetmanagers de minst aantrekkelijke beleggingscategorie. Vorige maand leek zich een lichte opwaartse trend af tekenen, maar de bevestiging blijft uit. Het percentage positieve aanbevelingen steeg weliswaar van 2,5% naar 7,14%, maar het percentage verkoopaanbevelingen steeg ook: van 60% naar 66,67%.

Geen verandering rangorde

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Regio-allocatie: Oh Europa!

Drie aandelenregio’s wisselden de afgelopen weken van plaats in de rangorde: Pacific (exclusief Japan) steeg van de vierde plaats naar de top van de ranking, ten koste van Japan. De opgaande beweging die in de vorige maand al duidelijk werd, zette door. Het percentage positieve aanbevelingen steeg naar 44,83%. De neutrale aanbevelingen daalden navenant met 12,86%.

Ook emerging markets ontvingen meer positieve aanbevelingen: van 44,44% naar 51,11%, na al een opvallende stijging in de maand daarvoor. Het is het hoogste percentage positieve aanbevelingen van alle regio’s, maar doordat het aantal negatieve aanbevelingen met 17,78% ruim 7% hoger ligt dan bij Pacific *ex Japan) blijven emerging markets op de tweede plaats staan.

Hoewel voor Japan de positieve aanbevelingen met 40% nagenoeg gelijk bleven, daalde de regio twee posities in de ranking. De oorzaak is een stijging van de verkoopadviezen: van 4,65% naar 8,89%.

De consensus over de VS stabiliseerde zich en de regio handhaafde zijn vierde positie. Er veranderde weinig in de aanbevelingen: 47,83% is positief, 28,26% neutraal en 23,91% negatief.

Europa bezet wederom de laatste plek. Het aantal verkoopaanbevelingen steeg licht (van 25% naar 28,25%), terwijl de positieve aanbevelingen met 26,09% vrijwel gelijk bleven.

Azië stijgt met stip

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sectorallocatie: financials verdringen tech en healthcare

De langzame maar steady opwaartse beweging van financials is nu bekroond met de eerste plaats. Dit is niet te danken aan advieswijzigingen, want die bleven met 70% positieve, 20% neutrale en 10% negatieve aanbevelingen gelijk.

Healthcare, nog steeds de enige sector zonder negatieve aanbevelingen, steeg twee plaatsen naar de tweede plek. Evenals bij de sector financials was de stijging voornamelijk te danken aan de iets mindere populariteit van tech en energy.

Voor de vierde maand op rij hebben telecom en utilities geen enkele positieve aanbeveling. Desondanks is de consensus over telecom opgeschoven naar neutraal. Het aantal negatieve aanbevelingen daalde van 40% naar 20%, terwijl de neutrale aanbevelingen stegen tot 80%.

Over utilities is de stemming iets minder somber. Vorige maand was 80% van de aanbevelingen negatief. Dat is nu 70%.

Sectorallocatie: Vergeet tech, koop banken en verzekeraars

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Creditallocatie: bedrijfsobligaties nieuwe rode lantaarndrager

Emerging markets debt blijft de enige assetclass binnen fixed income met een koopaanbeveling: 37,5% is positief, 52,5% neutraal en 10% geeft de voorkeur aan onderwegen.

Inflation Linked Bonds heeft nog steeds de meeste koopaanbevelingen (43,75%), maar de positieve stemming is wel met 6,25% gedaald naar 43,75%. Dalen deed ook het percentage negatieve aanbevelingen: van 31,25% naar 25%.

Over high yield-obligaties wordt duidelijk positiever gedacht. De positieve aanbevelingen stegen met 8,88% naar 35,71%, terwijl de negatieve adviezen daalden van 36,59% naar 26,19%. Ondanks de positieve verschuiving blijft de derde plaats in de ranking ongewijzigd.

Ook over staatsobligaties wordt positiever gedacht. Het percentage koopaanbevelingen steeg opnieuw, ditmaal van 7,14% naar 11,63%. Tegelijk daalden de neutrale en negatieve aanbevelingen licht, naar respectievelijk 27,91% en 60,47%. Gevolg is dat staatsobligaties niet langer de laatste plaats bezet houdt. Die positie wordt nu ingenomen door bedrijfsobligaties.

Het houdt niet over

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Werkwijze Alpha research

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden naar een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde, de trend van de aanpassingen en de grafieken aan bod om inzicht te krijgen in de asset allocatie-opinies. In absolute zin hoeft het gemiddelde niet allesbepalend te zijn.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Online magazine ETF's